En hållbar omställning kräver innovation

Theresa Berg, Innovation & Transformation Lead på Handelsbanken: Organisationer behöver bli bättre på att se de nya möjligheterna med den hållbara transformationen - här behövs innovationsledare.

Hållbarhet | Innovation | ARTIKEL | DEC 2023

Theresa Berg, Innovation & Transformation Lead på Handelsbanken.

Theresa Berg, Innovation & Transformation Lead på Handelsbanken.

Hållbarhet utgör ett av de viktigaste områden som medför både möjligheter och risker för företag idag. Den digitala transformationen behöver styras mot hållbarhetseffekter och förutsätter innovation för att lyckas. I det nya ekonomiska landskapet kommer verksamhetens innovationsförmåga vara avgörande.

Theresa Berg arbetar som innovationsledare och förändringsledare på Handelsbanken. Hon utvecklar förutsättningar för att arbeta systematiskt med förnyelse, driva förändring och ytterligare förstärka en företagskultur som främjar kontinuerligt lärande.

- Just nu arbetar jag med att identifiera nya sätt att skapa värde med den så kallade twin transition, den dubbla transformationen: digitalisering och hållbarhet. Båda omställningarna kräver omfattande förändringar och de är ömsesidigt beroende av varandra. Digitalisering kan vara en katalysator för hållbarhet och vice versa, förklarar Theresa.

Precis som digitaliseringen har skakat om gamla strukturer och ändrat på etablerade tillvägagångssätt kommer den hållbara omställningen öppna upp för nya möjligheter. Traditionella affärsmodeller kommer att behöva omprövas och detta kräver innovativa lösningar och nya tankesätt.

Organisationer behöver bli bättre på att se nya möjligheter med den hållbara transformationen, här behövs innovationsledare, betonar Theresa och fortsätter: För att världen ska ställa om och för att vi ska kunna uppfylla målsättningarna i Parisavtalet så krävs stora investeringar.

- Som bank kan vi accelerera den omställningen som krävs, genom att styra finansieringar och investeringar. Hur vi investerar och vad vi finansierar och vad vi väljer att inte finansiera.

Bygga innovativ förmåga

Theresa arbetar med att integrera både hållbarhets- och digitaliseringsaspekterna i planer och strategier för att uppnå en framgångsrik transformation och skapa värde för kunderna. Det handlar om att sätta upp tydliga mål och styra digitaliseringen mot hållbarhetseffekter.

- Vi behöver självklart även arbeta med vår egen verksamhet med den så kallade direkta påverkan, till exempel teknikens miljö- och klimatavtryck, men den stora påverkan som bank får vi genom att hjälpa våra kunder i deras omställning. Rent konkret bygger vi upp förmåga att med hjälp av teknik, data och innovation hjälpa våra kunder i deras omställning mot att bli mer hållbara.

Innovationsarbetet sker inte enbart mot kund utan även på leverantörssidan genom att bland annat skapa system och processer. Det gäller också att se på regelverk som en möjlighet att tänka om och driva positiva förändringar inom företaget.

- Strategic foresight och framtidsscenarion är ett bra verktyg som utmanar det befintliga. Framtidsscenarion ger oss också en bättre förståelse för de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut vi tar idag samt identifiera potentiella risker och osäkerheter. Scenarierna hjälper oss att klargöra vilken strategisk förflyttning vi gemensamt vill åstadkomma och möjliggör utforskande av olika alternativa vägar framåt.

De största utmaningarna i arbetet är att bryta silos och att jobba tvärfunktionellt, det är fortfarande svårt i praktiken i många organisationer och det uppstår målkonflikter.

- Vi har etablerat ett framgångsrikt samarbete mellan hållbarhets- och digitaliseringsteamen, vilket är helt nödvändigt för att nå gemensamma mål. Under tiden utvecklar man ett tjockt pannben och uthållighet, säger Theresa med ett stort leende.

Svenskt innovationsindex visar att Handelsbanken för fjärde året är mest innovativ bland stora banker i Sverige och fick utmärkelsen som Årets bank i Sverige 2023 för bland annat sitt hållbarhetsarbete.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vägen till innovationsledning

Det bästa med yrket är att möta människor där de är och att sammanföra intressenter över enheter, att mötas av kontinuerligt nya utmaningar och befinna sig i nya sammanhang, berättar Theresa. Förmågan att skapa utrymmen där det inte bara känns tryggt, men utvecklande att utmana ’heliga kor’.

- Det är stimulerande att översätta långsiktig vision till effektfulla och handlingsbara mål och prioriteringar, att röra sig mellan olika abstraktionsnivåer och tidshorisonter; att sätta ett gemensamt fokus och en strategisk riktning. Det handlar om att arbeta systematiskt med innovation, så att det byggs in strukturellt i verksamhetens processer och att bygga en företagskultur som främjar kontinuerligt lärande.

Theresa har en bakgrund inom industridesign, pedagogik och business management. Hon har drivit eget företag för att sedan arbeta direkt och indirekt med digitalisering. Och nu är hållbarhetsfrågor en passion.

- Jag är nog inte ensam med att inte ha en tydligt utstakad väg till min yrkesroll idag. Jag tror att de flesta inom det här yrket har en mångfacetterad bakgrund och kan inte tänka sig att arbeta på annat sätt än tvärdisciplinärt, säger Theresa.

- Oavsett om man arbetar med produktinnovation, innovation genom affärsmodellering, kundupplevelse eller annan typ av innovation så tror jag att de som söker sig till yrkesrollen som innovationsledare har ett brinnande behov att förstå de stora samhällstrenderna. De har en direkt påverkan på hur värde skapas och hur vårt arbete påverkar samhället som helhet.

Systematisk innovation inom hållbarhet

Theresa är övertygad om att hållbarhetsfrågor kommer ta mer plats och likställas med digitaliseringen som en disruptiv kraft inom innovationsyrket. Hållbarhet utgör ett av de viktigaste områden för både möjligheter och risker för företag idag. Det kommer att bli vinnare och förlorare i ett nytt ekonomiskt landskap och här kommer verksamhetens innovationsförmåga vara avgörande.

Genom att vi nu kan hänvisa till ISO-standarden för innovationsledning behöver vi inte spendera lika mycket energi på subjektiva tolkningar för att hitta en gemensam utgångspunkt och gemensam syn på det arbete vi bedriver, framhåller Theresa och säger att yrkescertifieringen av innovationsledare samt en levande branschorganisation som Innovationsledarna spelar en roll här.

- Jag har länge undvikit ordet innovation utan pratat om affärsutveckling eller tjänste- och produktutveckling, men genom den professionaliseringen av innovationsledaryrket som förts de senaste tio åren tycker jag se skillnad i uppfattningen av innovation. Det är mer accepterat att prata om innovationsledning, utan att associeras med post-its och brainstorming-sessioner, poängterar Theresa.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill