Fysiskt eller digitalt

Det handlar alltid om bemötande och tilltal.

Kommunicera | Digitalisering | ARTIKEL | NOV 2023

I det digitala mötet är det viktigt att säkra interaktion och delaktighet.

I det digitala mötet är det viktigt att säkra interaktion och delaktighet.

Vad är det vi tävlar med? Är det kvaliteten på varor och tjänster? Kanske ibland, till viss del. Men det vi ständigt kommer tillbaka till är bemötande och tilltal. Som mottagare, kund, klient, samarbetspartner, vill vi känna oss trygga och bekväma, sedda och bekräftade. Att den som delger oss en produkt eller tjänst bryr sig.

Digitalt blir detta naturligtvis så mycket svårare. Den digitala trubbigheten kan vara förödande. Vi är tillverkade för att mötas fysiskt. Massor av mekanismer som är en självklar del av normal mänsklig kommunikation filtreras bort i det digitala sammanhanget. Vilket förstås försvårar lyhördhet liksom allt det finstilta som i den fysiska kontexten till stor del sköter sig självt. Och som utgör en så viktig del av det som sammantaget bestämmer våra reaktioner, våra sätt att tänka och därmed vilka beslut vi tar.

Det gick fort, mindre än två år efter pandemin utgör digitala möten och presentationer en naturlig del av mångas arbetsliv, lika självklar som den fysiska. Och visst har vi lärt oss massor sedan pandemin bröt ut, blivit avsevärt bekvämare inte minst med tekniken. Dock, de pedagogiska uppsåten står inte som spön i backen…Det finns väldigt mycket mer att göra om vi, på riktigt, vill närma oss det fysiska mötet i effekt och kvalitét.

Så vad handlar det då om? Vad är det vi kan göra? Innan vi kommer in på detta finns det anledning att medvetandegöra eller påminna oss själva om hur vi människor faktiskt funkar som de biologiska/psykologiska varelser vi faktiskt är.

Först och främst: Vi är alltid, i alla sammanhang, kännande och upplevelsestyrda. Detta är en så självklar del av vår existens och vårt varande att vi inte tänker på det. Medicinsk och psykologisk forskning konstaterar entydigt att det alltid är psykologiska faktorer som bestämmer hur vi tänker, bedömer, tar beslut. Som sändare och som mottagare. Med den insikten kan vi lättare anamma hållbara förhållningssätt vad gäller ledarskap, att leda möten och att göra presentationer. Förhållningssätt som hjälper oss att skapa delaktighet och involvering liksom energi och engagemang också i det digitala sammanhanget. Att sälja in budskap som fäster. Att inte bara pliktskyldigast beta av möten.

Det är därmed, utifrån dagens medicinska och psykologiska kunskap, hög tid att bejaka allt det som hjälper oss att uppnå en levande möteskultur oberoende av i vilken form vi interagerar. Även om vi återigen ses mer fysiskt kan vi vara säkra på att de digitala mötena kommer att fortsätta i stor utsträckning. Hybridmöten utgör också en allt större del av vår mötesvardag.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Här följer reflektion och några konkreta tips och råd utifrån dessa insikter

Kallprat är varmprat.

Väldigt mycket av det, i det fysiska sammanhanget, normala inledande småpratet har en viktig funktion, det anar nog de flesta. Men hur avgörande de inledande sociala ritualerna faktiskt kan vara tänker vi nog inte alltid på. Försök därför alltid att säkra en inledande dialog som definitivt inte måste röra det mötet ska handla om. Om du själv sitter i Göteborg men har ett möte med Kajsa i Kalmar så kolla upp lite saker i förväg. Vädret, fotbollslaget eller något annat. Googla kanske på vad som händer i Kalmar just nu. Kajsa, vi alla, älskar att du visar intresse. Så funkar vi, nästan allihop. (Dock, viktigt att vara lyhörd inför dem som inte gör det.)

Inledningen på ett möte kan vara det som bestämmer hela mötets stämning och utgång.

Om du leder ett möte med flera deltagare så se till att alla ger sig till känna.

Det räcker med att varje deltagare bara säger något mycket kort. Varför? Det är helt enkelt trevligt! Vilket påverkar hur vi känner. Som i sin tur påverkar hur vi tänker.

Kamera på borde dessutom alltid vara en hygienfaktor men även att ingen mjutar (om inte absolut nödvändigt p g av teknikstrul, sjuka barn etc).

Den psykologiska vinsten, och därmed förutsättningarna för att nå fram med budskapet, blir så mycket större. Vi hamnar i samma rum (det funkar med upp till trettio deltagare, jag lovar), den digitala trubbigheten avväpnas påtagligt. VÅGA testa. Se bara till att förklara varför för deltagarna.

Ställ frågor.

När du lämnat ”varmpratet” och sen är redo att sälja in ditt budskap är det bra att fortsätta med frågor som rör mottagaren. Visa intresse. Frågor som ett pedagogiskt sätt att interagera är alltid att rekommendera, i det digitala mötet är det än viktigare för att säkra interaktion och delaktighet.

Skapa igenkänning och identifikation.

Detta är naturligtvis alltid viktigt, när vi möts via webben kan det vara den avgörande faktorn för att tränga igenom det digitala filtret. Som mottagare älskar vi att känna igen oss, kunna se oss själva. Vi vill uppleva, känna(utan att vi är medvetna om detta). Sätt in det du talar om i ett konkret sammanhang, ge siffror och grafer kött och blod. Storytelling kan vävas in i vilket sammanhang som helst.

Vässa ditt tilltal genom att våga förstärka din artikulation.

Något förstärkt artikulation hjälper dig att förmedla energi och engagemang. Detta ökar förutsättningarna för att trigga och attrahera till lyssning, till interaktion, till god kommunikation. I webbmöten kan det förstärkta, vässade, välartikulerade tilltalet ha en avgörande betydelse för att överbrygga digital trubbighet och stumhet. Det handlar alltid om att oavsett ämne och sammanhang stimulera till maximal mental närvaro hos mottagarna.

Och beträffande hybridmöten: se till att de som deltar via länk i möjligaste mån deltar på samma villkor som de som deltar fysiskt. Interaktion och delaktighet bör alltid omfatta ALLA.

Per Furumo

Per Furumo

Vår röstspecialist

 • Följ skribent

Per Furumo, konsult i talarträning/retorik/presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns en mängd av våra stora företag liksom organisationer som Advokatsamfundet, Karolinska Institutet, Regeringskansliet, EU-kommissionen, offentliga personer inom näringsliv och politik samt många andra.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Digitalisering

Per Furumo

Per Furumo

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Digitalisering

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill