När tekniken hjälper och inte stjälper

Gästskribent Danijela Radsel Bengtsson: Hur navigerade vi innan GPS?

Hälsa | Utbildning | Coacha | ARTIKEL | SEP 2018

Ta makten över dina tekniska hjälpmedel – och se till att de inte förvandlas till ”stjälpmedel”.

Ta makten över dina tekniska hjälpmedel – och se till att de inte förvandlas till ”stjälpmedel”.

Den nya tekniken har skapat fantastiska möjligheter för människor att underlätta sin vardag. Den hjälper oss att kommunicera snabbt och enkelt, få omedelbar tillgång till information och hålla ordning på allt vi behöver göra. Men tekniken har också en baksida – informationsflödet och flexibiliteten som möjliggörs kan göra oss stressade och ofokuserade. Det gäller därför att själv ta makten över sina tekniska hjälpmedel – och se till att de inte förvandlas till ”stjälpmedel”.

På relativt kort tid har jag blivit GPS-frälst. Till saken hör att jag har extremt dåligt lokalsinne. Oavsett om jag ska köra eller gå till en adress som jag inte känner till, så använder jag GPS:en för att hitta rätt. En sak är tveklös, GPS:en har underlättat för mig i min vardag. Men jag har samtidigt ställt mig frågan – hur jag lyckades hitta innan den fanns? 

Jag var tvungen att titta på en karta och själv utläsa den bästa vägen. Och självklart blev det inte alltid den bästa, utan många gånger den sämsta. Med GPS:ens hjälp kan jag få alternativa vägar, den styr om rutten om det är köer eller om det har skett en olycka, den talar om för mig att välja en annan färdväg om den som jag initialt hade tänkt ta inte är den bästa. Inledningsvis tyckte jag att det var ovant att använda den. Jag blev irriterad och frustrerad när jag körde fel, och det var ju så klart GPS:ens fel. Men jag gav inte upp, och idag vet jag hur jag ska använda den och tycker att den är till stor hjälp.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tekniken kan både hjälpa och stjälpa 

Vi anpassar oss snabbt till ny teknik, ett annat exempel är våra smarta telefoner. Det kan kännas som att de har funnits för alltid i våra liv, men faktum är att den första Iphone lanserades år 2007. Hur snabbt har vi inte anpassat oss till den nya tekniken? Jag har svårt att erinra mig hur det var innan vi hade våra smarta telefoner. Jag har ett minne av att jag alltid läste Metro på tunnelbanan och att jag hade en skönlitterär bok med mig att läsa på resan hem. Jag minns att jag inte visste så mycket om hur min dag såg ut förrän jag kom till jobbet. Jag minns att jag inte läste mejl på kvällar och helger.


Ny teknik underlättar i de flesta fall vår vardag och vårt arbete, den är ämnad för det. Den ska hjälpa, inte stjälpa. Men det finns en baksida också! Vår tillgänglighet har ökat, liksom flexibiliteten – vi kan jobba varifrån vi vill, när vi vill. Utmaningen blir att få balans mellan jobb och privatliv när vi kanske inte längre har fasta arbetstider. 

Det talas om att informationsstress är vår nya folksjukdom, en stress som är relaterad till att inflödet av information blir för stort för våra hjärnor att hantera. Det har konstaterats att vi blir mobilberoende, eftersom vi får dopaminkickar när vi tar till oss ny information. Det finns undersökningar som visar på att vårt minne påverkas och att de avbrott som vi får gör att vi multitaskar i högre utsträckning, något som ger negativa konsekvenser. Det har redan skrivits otaliga artiklar på ämnet, och även kända hjärnforskare så som Katarina Gospic och Pontus Wasling har uppmärksammat det hela. 

Medvetenheten har ökat i samhället. De flesta känner till problemet, det är ingenting nytt längre. Ändå verkar det vara en stor utmaning för oss att förhålla oss till dessa fakta och aktivt bete oss på ett sätt som hjälper oss och inte stjälper oss. Jag får ofta höra, när jag håller i utbildningar eller föreläser: 

- Danijela, jag vet att jag borde stänga av aviseringar/pushnotiser och lägga undan telefonen ibland. Det låter så enkelt, ändå gör jag det inte!

Medvetenheten finns alltså där, men att sedan faktiskt agera, verkar vara lättare sagt än gjort. Ofta hittar vi svepskäl till att vi absolut INTE kan lägga undan vår mobiltelefon eller stänga av den en stund. Dessa ursäkter håller inte längre, tekniken har utvecklats även där och gör det möjligt att släppa igenom de samtal som vi absolut måste ta.

"När det gäller förändring är det så att du själv måste uppleva nyttan med förändringen."

– Danijela Radsel Bengtsson

Upplev nyttan av förändringen

När jag och mina kollegor håller utbildningar "tvingar" vi fram en förändring. Det låter kanske hårt, men faktum är att om inte deltagarna slår av notifikationerna på plats och vi visar hur de ska göra så kommer det troligtvis inte att ske, även om medvetenheten finns där. Vi håller dem i handen och vi följer upp dem.


Efter ungefär en månad är vi på plats igen och ser hur utfallet har blivit och hur deltagarna har upplevt de förändringar som de har gjort. Vill de då backa bandet och återgå till att jobba som tidigare så har de möjlighet till det. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag ännu inte har mött någon som har önskat gå tillbaka till att ha det precis så som det var förut.


När det gäller förändring så är det nämligen så att du själv måste uppleva nyttan med förändringen, och det gör du inte om du inte har provat. Utan att ha testat ett nytt sätt, kan du inte heller utvärdera utfallet av det. Till saken hör att vi är vanedjur av naturen och vi vill helst göra så som vi alltid har gjort. Förändringar i arbetssättet är någonting vi inte gärna gör, det kan upplevas både jobbigt och lite läskigt. Vi är också olika här - en del har lättare att göra förändringar, för andra är det betydligt svårare. Oftast hänger det ihop med hur trygga eller kunniga vi känner oss inom området. Så egentligen handlar det inte om huruvida vi är lösningsorienterade eller inte. Vi är alla mer eller mindre lösningsorienterade beroende på vilken situation vi står inför.

Så tar du makten över tekniken

Det finns några saker som är avgörande för att kunna nå en bestående förändring i användandet av tekniken:

På organisationsnivå

 • Arbeta proaktivt med dessa frågor som en del av det psykosociala arbetsmiljöarbetet
 • Öka medvetenheten och fortsätt medvetandegöra medarbetarna
 • Visa vägen och även "hur:et"
 • Visa nyttan med förändringen

På individnivå

 • Äg dina verktyg, låt inte verktygen äga dig! Avsätt tid för att lära dig dina primära verktyg. 
 • Självdisciplin, att verkligen göra. Mindset: "Just do it!"
 • Utvärdera! Vill jag tillbaka till det som var innan?

Nu, tillbaka till frågan hur jag navigerade innan GPS:en. Vill jag tillbaka till hur det var innan? Svaret är självklart: Nej, absolut inte! Jag har sett nyttan med att använda tekniken här. Jag har också lärt mig att använda den på rätt sätt, och den har underlättat för mig i min vardag så pass mycket att jag inte vill vara utan den – men det är jag som styr den, inte tvärtom. Hur gör du - låter du tekniken vara dina hjälpmedel eller stjälpmedel?

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Coacha

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Coacha

Dela:

Om skribenten

Danijela Radsel Bengtsson är effektivitetskonsult och utvecklingsledare på Effektiv Nu. Hon har varit verksam som lärare, skolutvecklingskonsult och rektor. Förutom en statlig ledarskapsutbildning har hon en master i utbildningsledarskap och arton års erfarenhet av pedagogik, ledarskap och grupputveckling. 

Danijela brinner för frågor som rör förändringsledning och utvecklingsarbete, där människorna alltid är i fokus - oavsett om det handlar om individ eller grupper.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill