Så hanterar du karriärstressen

Hélène Karlsson och Marie Wijkander, AS3, om kompetens- och karriärstress, del 1.

HR | Coacha | Karriär | ARTIKEL | SEP 2018

”Kommer jag att räcka till i framtiden? Vilka kompetenser kommer att behövas och kan jag tillgodogöra mig dessa?”

”Kommer jag att räcka till i framtiden? Vilka kompetenser kommer att behövas och kan jag tillgodogöra mig dessa?”

Vet du vart du är på väg i karriären – och är du säker på att du är kompetensmässigt rustad för framtiden? Dessa frågor har du säkert funderat över många gånger. Många människor känner sig stressade över sin kompetens- och karriärutveckling – en stress som kan vara positiv eller negativ, beroende på om kravet på utveckling drivs på av dig själv eller av andra. Oavsett vilket så måste stressen hanteras. Men det räcker inte med vila och återhämtning – du måste också hantera de frågor som utlöser stressen.

Kommer jag att räcka till i framtiden? Vilka kompetenser kommer att behövas och kan jag tillgodogöra mig dessa?” Frågor som många av oss nog grubblar över med jämna mellanrum, och som ibland gör att vi känner oss stressade. Kompetens- och karriärstressen förstärks också av att vi har förutfattade meningar och en överdriven rädsla – kring samhällets åldersdiskriminering, vår egen brist på utbildning och kompetens, samt vår eventuella oförmåga att tillgodogöra oss allt nytt.

I dessa dagar är det lätt att måla upp en dyster framtidsbild, som gör att vi får ont i magen av orostankar över exempelvis robotar som kan komma att ta våra jobb i framtiden. Att vara anställd kan bli förlegat, nu ska merparten av oss ”giga”, fast jag vill ju bara ha tryggheten i en anställning. Alla dessa kompetenser som kommer att behövas i framtiden – vilka är de? Hur ska jag kunna tillägna mig dem? Kommer jag klara av att lära mig det nya? Dessa tankar ger en osäkerhet kring framtiden. Det är ofta ovissheten som gör att vi känner oss stressade.

Viktigt vara ”up to date”

Vi vet att det går i ett rasande tempo idag och att kompetens är en färskvara. Jag förväntas själv ta ansvar för att utveckla min kompetens kontinuerligt. Idag är det inte helt ovanligt att gå till en karriärcoach, vilket knappt existerade för några decennier sedan. Det är fokus på att min kompetens ska vara ”up to date”. Vi ska också göra karriär – vad nu det betyder? Tidigare har det varit ett vanligt och för många självklart steg i karriären att gå in i ledarskap, men idag är det klart färre unga som har den ambitionen. Vi kan konstatera att karriär betyder olika saker för olika individer.

En relevant fråga är: Är det positivt eller negativt med kompetens- och karriärstress? Kanske ligger en del av svaret i om det är självvalt att ta ett nytt steg i någon riktning eller om det är ålagt mig. När det kommer inifrån upplevs det generellt mer positivt, för då är jag själv med och påverkar utvecklingen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Orsaker till kompetens- och karriärstress

Det kan finnas många olika orsaker till karriärstress:

  • Underprestation – min prestation räcker inte till. Jag kan inte eller vill inte.
  • Understimulering – min kompetens kommer inte till användning.
  • Överstimulering – för mycket på mitt bord, för höga krav som är antingen självpåtagna eller pålagda. De kan upplevas som positiva, men utan återhämtning så blir det negativa effekter på kroppen.
  • Värderingskonflikt – mina värderingar stämmer inte överens med de värderingar som min chef/organisation står för, det gör att jag inte trivs utan känner ett skav. Då kommer jag inte heller att prestera på toppen av min förmåga.
  • Låg självkänsla – jag tror inte tillräckligt gott om själv.
  • Lågt självförtroende – jag litar inte på att jag klarar det som läggs på mig.
  • Kompetensbrist – jag saknar kompetens för att utföra det som ålagts mig.
  • Personliga drivkrafter – jag vill mer än de karriärutvecklingsmöjligheter som erbjuds.

         Praktiskt stöd och handledning

         I vårt arbete som rådgivare möter vi personer som har funderingar kring sin karriär och som också ibland känner karriärstress. Ett exempel från vår vardag är en kandidat som behövde fundera kring att hitta rätt ambitionsnivå för sin karriärklättring. Det handlade egentligen om att förlika sig med sin karriärutveckling så långt. Hen hade inte nått de önskade, riktigt höga positioner som hen hade som ambition att nå.

         Samtalen ledde till att hen kom till insikt kring sin egen prioritering av andra saker som varit viktigare, och insåg att hen inte varit beredd att betala priset för en karriärklättring. Men innan hen kom fram till detta fanns en stress, främst orsakad av inre konflikt mellan drivkraft och värdering. Som nästa steg i sin karriär valde hen en specialistroll.

         Ett annat exempel som vi ofta stöter på är rädslan att inte räcka till, prestationsångest. Det kan handla om att mina egna förväntningar på mig själv är för höga, eller om min tolkning av andras förväntningar på mig, som kan vara riktig eller överdriven.

         Andra stressande tankar kan handla om ålder – rädsla över att inte hänga med, att inte ha rätt kompetenser, att inte kunna lära sig det ”nya”. Dessa tankar är väldigt vanliga. Många av oss tittar bara på våra brister och inte på våra styrkor.

         Så hanterar du karriärstressen

         I vilken ände ska vi börja? 

         De gamla ordspråken, ”gräv där du står” och ”ett steg i taget” gäller här.

         1. Klargör för dig själv vilka dina kompetenser är. Du har ofta mycket fler kompetenser än vad du är medveten om. Vi tar ofta för givet det som är naturligt för oss. Du ska formulera för dig själv allt som du kan bidra med. 
         2. Vad du är bra på hänger ofta samman med vad tycker du är kul.
         3. Vad driver dig? Vad är viktigt för dig i jobbet? Vad får dig att gå upp på morgonen? Vad behöver du för att trivas?
         4. Var ser du dig själv om fem år? Var vill du vara om fem år? Vad behöver du göra för att ta dig dit? Vilka kompetenser behöver/vill du utveckla för att ta dig dit?

         Det viktiga är att du skapar dig en bild av din egen situation och konkret sätter ord på vad du vet om omgivningen och framtiden, för att sedan sätta en rimlig handlingsplan. Det är viktigt att ”inte stoppa huvudet i sanden” och samtidigt också förstå vikten av att ta ett steg i taget. Hur ser din målbild ut och vad kan du göra redan idag? 

         Det bör också vara lustdrivet. Det du tycker är kul är du oftast bra på. Så i alla dessa funderingar på vart du är på väg och vad du behöver utveckla, fundera också på vad du vill utveckla. Vad tycker du om att göra och vad du får energi av?

         Ofta är det en stor fördel om du kan prata med någon utomstående, både för att kunna spegla dig, få ett oberoende perspektiv och våga blotta sådant som du kanske inte vågar säga till din chef. 

         I kommande del 2 av denna artikelserie ska vi titta på en modell för att hantera karriärstressen: ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

         Gästskribent

         • Följ skribent

         Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

         Denna artikel:

         • Betygsätt

         Följ ämne:

         • HR
         • Coacha
         • Karriär

         Gästskribent

         Följ skribent:

         • Följ skribent

         Denna artikel:

         • Betygsätt

         Följ ämne:

         • HR
         • Coacha
         • Karriär

         Dela:

         Om gästskribenterna

          

         Hélène Karlsson är kvalitets och konsultchef på AS3 Svenska AB. Hon arbetar med karriärrådgivning, outplacement och coaching av bland andra chefer och medarbetare i omställning. Hélène har lång erfarenhet av förändringsarbete både som chef och som konsult. ”Att se människor utvecklas och få komma till sin rätt är min drivkraft”.

         Marie Wijkander arbetar på AS3 Svenska AB och har 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av individer inom ledarskap, kommunikation och bemötande. Alla människor kan utvecklas till att ta nästa steg och prestera i sin roll, det kräver ett tydligt ledarskap, förväntansbilder och kontinuerlig feedback.

          

         Läs mer om AS3 här!

         Vill du bli en framgångsrik ledare?

         • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
         • Kostnadseffektivt
         • Tillgång när du vill, var du vill