Mer kompetensutveckling med ny teknik

Hälften av alla chefer har inte fått kompetensutveckling det senaste året. Kan den nya tekniken förbättra situationen?

Utbildning | Ledning | Digitalisering | ARTIKEL | AUG 2019

Framväxten av PLC gör att det kommer att bli allt vanligare att man kompetensutvecklas.

Framväxten av PLC gör att det kommer att bli allt vanligare att man kompetensutvecklas.

I dagens föränderliga arbetsliv är det viktigare än någonsin att medarbetare – och i synnerhet chefer – regelbundet får möjlighet att uppdatera sina kunskaper. En undersökning visar emellertid att mindre än hälften av alla tillfrågade chefer har genomgått någon form av kompetensutveckling det senaste året. De vanligaste orsakerna är att man har ont om tid eller att man inte själv har tagit initiativ till att utveckla sin kompetens. Hur ska man då göra för att underlätta kompetensutvecklingen? Den nya tekniken står för lösningen, menar Harvard Business Review.

Alla chefer behöver få regelbunden kompetensutveckling för att förbli relevanta i arbetslivet. Kompetenskraven förändras ständigt, därför är det viktigt för såväl chefen själv som för arbetsgivaren att chefen uppdateras sina kunskaper och färdigheter kontinuerligt.

Idag är det emellertid långt ifrån alla chefer som får kompetensutveckling så ofta som de själva skulle önska. En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Chef & Karriär visar att 47 procent av de tillfrågade cheferna har genomgått någon form av kompetensutveckling under det senaste året, medan majoriteten, 53 procent, inte har gjort det. Detta trots att de allra flesta (89 procent) anser att kompetensutveckling är mycket eller ganska viktigt. 

Av dem som inte fått kompetensutveckling uppger också en stor majoritet (89 procent av kvinnorna och 75 procent av männen) att de hade velat ha det, framför allt inom ledarskap, men även yrkesspecifik utbildning.

De vanligaste skälen till att det inte har blivit någon kompetensutveckling under året uppges vara tidsbrist (38 procent) samt att man inte själv har tagit initiativ till det (35 procent). Nästan en tredjedel uppger också att det är svårt att hitta utbildning som är relevant.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ny teknik ger nya möjligheter

Chefer är uppenbarligen själva medvetna om hur viktig kompetensutveckling är, och man kan nog anta att de flesta arbetsgivare också är medvetna om det. Att lösgöra tid och resurser kan dock vara lättare sagt än gjort. Jobbet behöver ju skötas även om chefen är på utbildning, hur löser man det? Och hur vet man att utbildningen över huvud taget ger resultat som märks i det vardagliga arbetet?

Tidningen Harvard Business Review berörde nyligen frågan i en lång artikel om ledarskapsutvecklingens framtid. Där konstateras att behovet av kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning för chefer är större än någonsin, samtidigt som många arbetsgivare ställer sig tveksamma till vad de traditionella ledarskapsutbildningarna har att erbjuda och vilka resultat de ger. Man oroar sig över att de kunskaper som lärs ut är föga relevanta, och/eller svåra att överföra till det praktiska arbetet. Många tvekar också att satsa stora resurser på att utveckla ledare, för att sedan se dessa försvinna vidare till andra bolag. Dessutom är kompetensutveckling som sagt tidskrävande.

Harvard Business Review menar att lösning finns i den nya tekniken, och i det som tidningen kallar för ”Personal Learning Cloud” (PLC). PLC är ett samlingsnamn för alla de onlinekurser, utbildningsplattformar och digitala inlärningsverktyg som har möjliggjorts av den nya tekniken, och som kompletterar eller gradvis ersätter mer traditionella utbildningsinstitutioner.

Man kan förstås tycka att HBR slår in en öppen dörr – onlinekurser och digitala utbildningsplattformar uppfanns inte igår. Men förändring tar tid, och PLC kommer att bli allt mer relevant och användbart i takt med att det får mogna och utvecklas.

Skräddarsydda och lättillgängliga utbildningar

PLC skapar möjligheten att dels skräddarsy den vidareutbildning/kompetensutveckling som chefen anses behöva, dels delta i utbildningen på distans medan man fortfarande är på kontoret. Det sistnämnda gör det också möjligt att integrera kompetensutvecklingen med det praktiska arbetet, exempelvis i form av coachning eller övningar i det sammanhang där kunskaperna faktiskt ska praktiseras. Detta är särskilt relevant med tanke på att den kompetensutveckling som behövs idag ofta har med kommunikativa och sociala egenskaper att göra.

Framväxten av PLC gör alltså att det kommer att bli allt vanligare att man kompetensutvecklas på sin egen arbetsplats. Utbildningen blir mer personlig och anpassad efter den enskilde chefens (eller medarbetarens) behov. Samtidigt blir det också lättare för arbetsgivaren att ta steget och erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling, eftersom utbildningen blir mer tillgänglig och mer anpassningsbar till ett förmodligen mer överkomligt pris.

Kompetensutveckling är som sagt viktigare än någonsin, och den nya tekniken bidrar till att sänka tröskeln och göra det lättare att regelbundet uppdatera sina kunskaper och förbli relevant i ett arbetsliv som ständigt förändras.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill