Öka bolagets värde med extern vd

En utomstående vd kan identifiera bolagets framgångsfaktorer och dess verkliga affärsmodell.

Ledning | ARTIKEL | OKT 2017

Hitta bolagets framgångsfaktor med en extern VD.

Hitta bolagets framgångsfaktor med en extern VD.

Ägarledda företag styrs ofta av karismatiska personer vars kompetens är väldigt intuitiv. Vad händer då den dag företaget ska tas över av en ny ägare? Övergången kan vara svår, vilket gör att många tvekar att släppa taget om företaget. En bra lösning på detta dilemma är att ta in en extern vd som objektivt kan identifiera framgångsfaktorerna i företaget – och därmed också öka dess värde. 

 Ägarledda bolag är speciella då de ofta har starka och karismatiska grundare vars personlighet ofta genomsyrar företaget. Många av dessa bolag har lyckats ta sig till en nivå som är beundransvärd – rent av osannolikt, om man ser det utifrån de logiska och faktabaserade managementteorier som exempelvis McKinsey har som utgångspunkt. Det borde inte gå att nå så långt på ren instinkt.

Och ändå sker det, gång på gång. Den omöjliga affärsidén, den obefintliga strategin, den medelmåttiga utbildningsnivån på personalen i bolaget har byggt ett företag värt all respekt och beundran och som gång på gång slår de multinationella jättarna i närstrid. Hur är det möjligt?

Magkänslan och intuition

Ett ägarlett bolag med en eller flera ägare som arbetar kvar operativt i företaget drivs sällan på datastyrd information. Snarare tvärtom. Magkänslan och intuitionen är ofta väl utvecklad i dessa företag. Det finns också ofta i dessa företag ett fokus på frontlinjen, alltså på kunden och vad som är värdeskapande för denne. Man går inte heller vilse i trögjobbade processer utan har en nästan instinktiv vilja att förenkla, och det finns en stark motvilja mot byråkrati. En ägares närvaro och mindset i organisationen påverkar också i högsta grad företagskulturen. De allra flesta anställda i ett ägarlett bolag har i regel ett fokus på företagets bästa och dess utveckling snarare än på politik och silotänk, som dessvärre alltför ofta inträffar i storbolag.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dags att ”casha hem”?

Precis som med en produkt i en produktlivscykelkurva kan man dock komma till ett läge där man som ägare inte kan eller vill förnya sig, inte har rätt kompetens att möta framtidens utmaningar, eller helt enkelt är trött på att vara VD. Och man kanske börjar fundera på att sälja företaget. Man har arbetat många år i företaget och vill ”casha hem”, njuta av livet eller förverkliga någon annan dröm. 

En ägares produktlivscykelkurva

En ägares produklivscykelkurva

Man har byggt upp ett lönsamt företag som haft en stadig tillväxt och ser möjligheterna till att få ganska bra betalt. Som ägare är man visionär och noterar dessutom all potential som finns kvar att förverkliga. Bara fantasin sätter gränser.

 Men då kommer den stora utmaningen. Hur ska det värdet kunna realiseras av en ny ägare? Väldigt ofta i ett ägarlett bolag sitter nämligen den största tillgången och "dokumentationen" i ägarens huvud. Och även om digitaliseringen har nått långt så har vi ännu inte (tack och lov) kommit dit hän att vi kan sätta in ett USB-minne i hjärnan och tanka ut informationen. Många entreprenörer är som sagt karismatiska och visionära, men saknar ofta förmågan att skapa ett strukturkapital som det dels krävs för att ta bolaget till nästa nivå men som också är centralt för att en ny ägare ska ”våga” köpa företaget.

För när Privat Equity-bolag köper ett bolag värderar de skalbarhet. Många tror att skalbarheten i ägarledda företag sitter i affärsmodellen, men det är helt fel. Definitionen av skalbarheten är när man kan plocka bort ägaren och bolaget ändå fortsätter att växa...

Rätt extern vd identifierar framgångsfaktorn

Och det är här som en extern vd kommer in i bilden. En ägare har ofta en unik erfarenhet, kunskap och personlighet som har varit bolagets framgång och outtalade affärsmodell. En affärsmodell som man som ägare ofta är helt omedveten om, än mindre kan förklara för någon annan. Man har kört på känsla, intuition och samlad erfarenhet. Hur svårt kan det vara?

Att byta perspektiv och se med objektiva ögon vad som har skapat framgången är inte en ägares starka sida. För företaget upplevs ofta som en del av en själv, och finns det något svårare för en människa än att se sig själv utifrån? 

En av de viktigaste uppgifterna för en extern vd blir därmed att identifiera vilka faktorer som har skapat detta framgångsrika företag. Och att använda både hjärta och hjärna när man gör denna omsorgsfulla kartläggning. Identifiera den egentliga affärsmodellen, börja dokumentera processer och på så vis skapa ett strukturkapital som gör det enkelt för en ny ägare att snabbt manövrera företaget. Den externa vd:n har också en viktig roll i att identifiera nyckelspelarna i företaget, ”de inre kugghjulen” som gör det där lilla extra och som får resten av organisationen att bli så mycket bättre. Se till att säkra upp att de stannar kvar, även vid en eventuell försäljning.

Givetvis måste det ske noga förberedelser för att samspelet ska fungera mellan ägare och extern vd.


Gör företaget mer attraktivt

Tar man in en extern vd i god tid innan en försäljning så har man goda möjligheter att få upp värdet på bolaget rejält. Genom att tillsätta en extern vd – som har kompetens och förmåga att med både förnuft och känsla förstå bolagets why  och kan beskriva företagets verkliga affärsmodell – ökar man chansen att fler potentiella köpare ska flockas kring ens livsverk den dagen man vill checka ut. Har man förberett strukturkapitalet och skapat en funktionell organisation i god tid som kan ersätta ägaren så finns det stora möjligheter att pegga upp för en lyckad och framgångsrik försäljning och förvärv för bägge parter. Och bolaget kan fortsätta att växa sig starkare. Man har som ägare därmed skapat ett bolag som kan överleva en själv. På riktigt. 

Agneta Olsson

Vår expert på ledarskap, vd-skap och ägarledda bolag

 • Följ skribent

Agneta Olsson har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom bland annat ICA, Santa Maria, Ridderheims & Falbygdens samt Coop med fokus på kommunikation och ledarskap.
 Hon har även skrivit boken – “Extern VD Så lyckas du” som är baserad på egen erfarenhet, ett 40 tal djupintervjuer samt forskning från handelshögskolan i Jönköping. Idag driver hon företaget Chair Management och är expert på ägarledda företag och hjälper ägare och vd att förbereda, möjliggöra och aktivera ett ledarskifte.

www.chair.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Agneta Olsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill