Extern vd måste känna av kulturen

I familjeägda bolag är kulturen och familjebanden avgörande.

Ledning | ARTIKEL | MAJ 2018

Det krävs en förmåga till lyhördhet och ”musikalitet” utöver det vanliga för att balansera rätt i det familjeägda bolaget.

Det krävs en förmåga till lyhördhet och ”musikalitet” utöver det vanliga för att balansera rätt i det familjeägda bolaget.

”Det kändes ju så bra i början”. Orden kommer från en före detta extern vd i ett familjeägt bolag som efter ett år hade kommit på kollisonskurs med ägaren, och där inget annat alternativ återstod än att gå skilda vägar. 
Att familjeföretag anställer en vd
 utanför familjen blir allt vanligare. Ibland lyckas rekryteringen, och den externa vd:n blir familjeföretaget trogen i årtionden. Men tyvärr lämnar vd:n alltför ofta sin post för snabbt.

Anledningarna till att det misslyckas kan vara många. Det är inte helt ovanligt att man rekryterar sin första externa vd från ett större bolag och drar en förhastad slutsats – att bara för att personen kommer från ett större bolag, så vet hen hur man bygger och leder ett större bolag… Statistiken talar snarare för motsatsen. Ju större bolag den externa vd:n kommer ifrån desto svårare blir det att navigera rätt i det familjeägda bolaget. Om ett storbolag har mycket struktur, har ett familjeägt bolag en stor dos av kultur och är inte sällan känslostyrt. 

Kulturen är en osynlig vägg som många vd:ar har gått rakt in i utan att märka det. Det som känns helt logiskt och rationellt för dig kan krocka med rådande värderingar. Det krävs därför en förmåga till lyhördhet och ”musikalitet” utöver det vanliga för att balansera rätt i det familjeägda bolaget. Det handlar också om att förstå hur de olika familjebanden påverkar besluten som tas utanför styrelserummet. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Familjeföretagets ”triad” avgörande

En grupp forskare vid Jönköping International Business School har studerat vikten av hur vd:n fungerar med hela familjen, inte bara med ägaren. Dessa forskare har infört ett nytt begrepp – ”triad”. De har inte enbart studerat relationerna inom ägarfamiljen eller vd:ns relation till den generation som för närvarande leder bolaget. De kastar in en tredje aktör i form av nästa generation som ofta har större inverkan och mer att säga till om än vad man kan tro vid första ögonblicket. Många ägare har också ofta en tendens att lita mer på nära anhöriga än på personalen. 

Man bör därför inte underskatta de informella kommunikationsvägarna vid köksbordet eller vad som sägs över söndagsmiddagen. Slutsatsen är att det måste råda balans inom triaden – ägare, extern vd, och nästa generation. Annars kommer de tre parterna inte att kunna komma överens och skapa goda relationer till varandra. Det är alltså inte bara med den formella ägaren som samspelet måste fungera, utan även med de övriga delarna av familjen. 

Extern VD i familjeägt bolag kräver tydligt uppdrag
En viktig förutsättning för att lyckas, bortsett från ”triaden”, är att det finns ett tydligt vd-uppdrag. Ett nedskrivet uppdrag som talar om vad ägaren och styrelsen vill att vd:n ska uppnå i bolaget. Ett vd-uppdrag bör utgå ifrån ägardirektivet, men är mer kopplat till den operativa verksamheten. Ett vd-uppdrag är inte heller att förväxla med vd-instruktionen. Vd-instruktionen är skiljelinjen mellan styrelsens och vd:ns statiska befogenheter, medan vd-uppdraget handlar om vilka mål och förväntningar vd:n har på sig från styrelsen och i förlängningen ägaren.

Ett vd-uppdrag bör bland annat innehålla:

 • Långsiktiga och kortsiktiga mål
 • Avgränsningar – det vill säga vilket ramverk har vd:n att förhålla sig till?
 • Sist men inte minst, tabubelagda områden – vilka områden är heliga och minerad mark, det vill säga vad ska man inte röra som extern VD. 

Det sistnämnda kan vid första anblick verka överkurs, men som extern vd i ett ägarlett bolag kan det vara bland det viktigaste att ha koll på.Vd-uppdraget bör förankras med samtliga ägare så att alla har en gemensam bild av vad vd:n har för uppdrag. Och båda parter bör rannsaka sig själva –är ägaren verkligen redo att släppa taget om sin baby? Och känner sig vd:n som rätt person för uppdraget även när den första ”förälskelsen” har gått över? För kom ihåg, uppdrag och avtal skrivs i solsken - men ska tolkas i regn.

Agneta Olsson

Vår expert på ledarskap, vd-skap och ägarledda bolag

 • Följ skribent

Agneta Olsson har under de senaste 20 åren haft ledande positioner inom bland annat ICA, Santa Maria, Ridderheims & Falbygdens samt Coop med fokus på kommunikation och ledarskap.
 Hon har även skrivit boken – “Extern VD Så lyckas du” som är baserad på egen erfarenhet, ett 40 tal djupintervjuer samt forskning från handelshögskolan i Jönköping. Idag driver hon företaget Chair Management och är expert på ägarledda företag och hjälper ägare och vd att förbereda, möjliggöra och aktivera ett ledarskifte.

www.chair.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Agneta Olsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill