Stressad – trots träning, bra kost och mindfulness?

Gästskribent Patrik Nyström: "Viktigt att se till individens unika situation för att verkligen gå till botten med stressproblematiken."

Hälsa | Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | AUG 2016

AS3, Coacha, Ledarskap

AS3, Coacha, Ledarskap

Stress är ett tidstypiskt problem – tempot är högre såväl på arbetet som privat. Många organisationer genomför förändringar i en takt vi inte skådat tidigare, och den nya tekniken gör oss tillgängliga för andra dygnet runt. Alla dessa faktorer sammantagna bidrar till en hög stressnivå hos många av oss, och stress är nu den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I dagarna presenterades en ny undersökning av United Minds om stress, baserat på 4000 personer i Norden. Där framkommer att svenskarna upplever mest stress, följt av norrmännen. Varannan svensk känner arbetsrelaterad stress minst några gånger i veckan. Vi har sedan länge matats med tips och råd om hur vi bör hantera stressen, ändå tycks den öka. Vad beror det på?

Jag tycker det är viktigt att skilja mellan strukturella och individuella orsaker till stress. När det handlar om individuella orsaker är det viktigt att se vilken typ av stress det rör sig om, att individanpassa stödet. Några exempel på stresstyper är tidsstress där du upplever att dygnet har för få timmar, förväntansstress inför specifika situationer eller social stress som rör sig om kontakten och samspelet med andra människor. När det står klart vilken typ av stress som upplevs är det lättare att anpassa coachningen eller rådgivningen så att personen får ett bra utbyte av den.

Som coach mötte jag en gång en kvinna, vi kan kalla henne Anna, som var bekymrad över att hon sökt hjälp och fått råd som inte lett till någon förändring av stressupplevelsen. Hon hade fortfarande samma symtom som innan hon fick råden, trots att hon varit noggrann med att följa dem. Hennes sömn var dålig, ofta somnade hon men vaknade vid fyra-femtiden och hade svårt att somna om. På eftermiddagarna hade hon ofta huvudvärk när det stod klart för henne att hon inte skulle hinna med allt som hon föresatt sig att klara. Hon var irritabel mot maken och barnen hemma och fick dåligt samvete efteråt eftersom hon så gärna ville vara en bra fru och en bra mamma.

Anna hade fått råden att börja träna, göra en planering över sin arbetstid och att se över sin kost. Det hade hon gjort och uppskattade den effekt det hade haft. Men fortfarande tyckte hon att stressen höll henne i ett fast grepp.

Identifiera fokusområden

Till en början fick Anna berätta om sin situation, om sitt arbetsliv och sitt privata liv. Ganska snart blev det tydligt att hon hade väldigt höga krav på sig själv, vilket visade sig i en inre monolog som liknade en kritisk röst när resultaten var lägre än förväntat. Det gällde både på arbetet och i hennes privata relationer. Det framkom också att hon inte hade någon tid att göra ingenting, att bara vara. Hon hade svårt att ladda batterierna eftersom alla ”arenor” hon beträdde – arbetsplatsen, hemmet, vänkretsen och så vidare – blev prestationstillfällen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hon kunde också ofta uppleva att andra var missnöjda med henne trots att vi under samtalen inte kunde se varifrån denna uppfattning kom. Hennes tolkningar av omvärlden var ofta negativa och satte press på henne utan att hon kunde vara säker på att de var sanna. Vi arbetade både med hennes kognitiva mönster, hennes tankar och inre dialog, samt med hennes affektreglering, det vill säga hennes förmåga att hantera det hon upplevde i form av besvikelse eller irritation på sig själv.

Efter några samtal hade vi identifierat flera fokusområden som Anna kunde arbeta med. Mellan träffarna fick hon föra en dagbok på situationer hon upplevde stressande som vi tillsammans kunde gå igenom. Det slutade med att Anna bad om att få byta arbetsuppgifter eftersom de inte överensstämde med vare sig hennes intresse eller kompetens och därför hade tagit mycket energi från henne.

Detta är ett exempel som belyser vikten av att som rådgivare eller coach ta reda på typen av stress och anpassa stödet till personens behov. För det krävs en fokuserad närvaro och tålamod att verkligen lyssna på personens beskrivningar av sin situation och vilka bekymmer som upplevs. Det behövs också ett aktivt lyssnande, där du ställer nyfikna frågor, ger utrymme för personen att utveckla sina egna tankar och upplevelser.

Undersök personens unika situation

Slutligen är det viktigt att besitta ett genuint engagemang, som gör att personen känner sig sedd och som motiverar henne att beskriva sin situation och tillhörande behov. Många tips och råd är generellt formulerade och får därför en mindre träffprocent än när fokus läggs på att undersöka en persons unika situation och personlighet för att anpassa verktyg och insatser därefter.

En person som exempelvis upplever att kollegorna ofta gör saker tvärtemot vad de har sagt och inte följer de överenskommelser som tagits - vilket leder till missförstånd, som skapar stress och tar en massa energi i anspråk - behöver en typ av insats som inriktar sig på kommunikation, och måste få stöd med att ge tydlig feedback och vara noga med att komma med förväntansavklaringar.

Om det mer handlar om oro inför prestation, så kallad förväntansstress, kan det vara lämpligt att göra en riskanalys eller arbeta med visualiseringstekniker. Det brukar kunna sänka oron och stressen betydligt då det skapar en känsla av kontroll, trots att det bara är spekulationer om olika alternativa skeenden respektive beskrivningar av önskvärda skeenden.

Stress är ett växande problem i vårt samhälle, och tyvärr finns det ingen ”quick fix” som fungerar för alla. Att följa generella råd om träning, kost och tidsplanering är en bra början – men den coach som verkligen vill gå till roten av problemet gör bäst i att se till individens unika situation och identifiera fokusområden där det går att göra verklig skillnad i personens livssituation.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Coacha

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Om skribenten

Patrik Nyström är Head of Transition AS3. Han är leg. psykolog med mångårig erfarenhet inom områdena stress, förändring, handledning av ledningsgrupper, coaching, konflikt, kris.

Läs mer om AS3 här!

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill