"Stolta medarbetare skapar ambassadörer"

Gästskribent Agneta Saxeby, Ennova: Hur säkerställer man arbetsglädje, ledarskapskvalitet och lärande i en tid när förändring är normen?

Ledarskap | HR | ARTIKEL | AUG 2015

Prioritera rätt

Prioritera rätt

Att Sverige ofta används som testland för nya trender är inte så konstigt. Vi anpassar oss efter händelser i omvärlden och tar lätt till oss förändringar. Det gäller även på arbetsmarknaden. Världen förändras i snabbare takt än någonsin. Den stora utmaningen idag för företagen är att säkerställa arbetsglädje, ledarskapskvalitet och lärande i en tid när förändring är normen. Kan vi hitta en magisk formel för att säkra detta? Och finns det en universalformel?

Ennova tar varje år tempen på medarbetare runt om i världen för att kartlägga vilka utmaningar verksamheterna står inför och vad som krävs för att få engagerade medarbetare.

Jag har i mitt arbete via medarbetarundersökningar träffat många ledningsgrupper, HR, chefer och medarbetare i flertalet branscher och kan konstatera att vad de flesta företag behöver förbättra är transparens från ledningen, tydlighet och feedback.

Det förekommer ofta ett stort gap mellan högsta ledningen och medarbetarna, och chefer bedöms ofta utifrån medarbetarnas egna förväntningar vilket gör att ledarskapskvaliteten varierar stort.

Idag uppger var femte medarbetare att de aktivt söker andra jobb. För att vara konkurrenskraftig i framtiden är det därför viktigt med en långsiktig personalstrategi för att säkra att ”rätt” medarbetare finns på företaget.

”En attraktiv arbetsgivare” - Så står det på många företags hemsida. Men för att bygga ett starkt varumärke så måste man börja inifrån. Stolta medarbetare skapar ambassadörer, både internt och externt och är något som har positiv effekt på både kunder och framtida medarbetare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det finns ett starkt samband mellan viljan att rekommendera andra att söka jobb på sin arbetsplats och företagets anseende. För ledningen handlar det om att vara transparent för att minska gapet till medarbetarna och skapa förtroende i med- och motgång.

Förändringssamhälle skapar otydlighet

Tekniken idag gör det möjligt för fler och fler att jobba på distans, vilket resultaterar i att arbetet går mer och mer ut över fritiden. Det kan ge medarbetare som känner sig mer stressade och mår dåligt.

Dagens förändringssamhälle skapar även en otydlighet vilket gör det är ännu viktigare att skapa tydliga mål och ramar för att stötta medarbetarna till att hitta balans och känna mening med sitt arbete för att därmed vilja/få möjlighet att utveckla sig och bli bättre. Då kommer också resultaten!

För att förstå vad som driver medarbetarna är det viktigt att förstå olikheter och anpassa företagskultur och ledarskap efter individen. Ledarskapet är därför en nyckelfaktor och i dagens föränderliga arbetsliv behöver cheferna motivera, ge feedback, målstyra samt skapa en kultur av tillit och öppenhet.

Men årets undersökning visar att 4 av 10 medarbetare anser att deras chef inte klarar jobbet. Därmed utvecklas inte medarbetarna, de tappar i arbetsglädje och risken är stor att de lämnar företaget.

Tydlighet i alla led

För att cheferna ska kunna visa vägen och stötta medarbetarna att vilja utvecklas och bidra till målen, så behövs tydlighet i alla led. Det handlar om att förstå företagets strategi och mål, vilken chefens roll är och vad som förväntas av var och en. Får chefen stöd att utveckla ledarskapet och inte minst VET chefen vad som förväntas?

Nej, säger en femtedel av cheferna i vår undersökning, som uppger att de lägger minimal tid på att utveckla sitt ledarskap och därtill har otydliga förväntningar. Cheferna försöker förmodligen så gott de kan - men de har inte kunskapen om hur de ska agera.

Jag är övertygad om att de flesta inom HR vet vilka utmaningar den egna verksamheten står inför, men många gånger saknas konkreta tips och verktyg för att komma vidare. Detta är något som vi kommer att ha fokus på när Ennovas konferens går av stapeln den 9 september.

Vi kommer tillsammans med deltagarna och en expertpanel att diskutera följande frågeställningar, där vi tar utgångspunkt i de förändringar som sker kontinuerligt.

 • Vad betyder dessa förändringar för ditt företags anseende och för högsta ledningens arbete?
 • Hur skapar ni mening och syfte när förändringar sker i allt snabbare takt?
 • Vad innebär dessa förändringar för ert ledarskap?
 • Hur kan ni jobba för att säkerställa er ledarskapskvalitet?
 • Hur kan ni arbeta med samarbete, utveckling och lärande för att uppnå produktivitet och arbetsglädje på samma gång?

Jag ser fram emot en interaktiv förmiddag!

Och om du inte redan anmält dig - gör det här!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om skribenten

Agneta Saxeby är konsult på Ennova med mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar. Hon förmedlar kunskap som förändrar till en rad olika verksamheter, där målet är att utveckla verksamheten till dess fulla potential.

Om GELx

Global Employee and Leadership Index (GELx) är en representativ studie om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 36 000 medarbetare i 39 länder. I Sverige har 6 000 svar samlats in. Det är sextonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. Undersökningen gick förut under namnet European Employee Index (EEI). Orsaken till namnbytet är att en tredjedel av undersökningens 39 länder ligger utanför Europa och ett ännu större fokus på engagemang och ledarskap.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 25 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill