Trendspaning: Rockar din roll

Kjell Lindström: "Komplicerade roller leder på sikt till att ingen blir chef. Alternativt att alla blir det."

Ledarskap | HR | ARTIKEL | SEP 2015

Kjell Lindström, Noden, Trender, Yrkesroll

Kjell Lindström, Noden, Trender, Yrkesroll

Att spela en roll gör inte bara skådespelare. Kravet på att medarbetare ska förstå sina roller växer allt mer. Och blir allt svårare. På de gamla stelbenta hierarkiernas tid var begreppet ”roll” rätt okänt i organisationssammanhang. Det handlade mer om yrke och arbetsuppgifter. När pyramiderna kollapsade på 1980-talet under trycket av tjänsteproduktion, marknadsanpassning och effektivitetskrav, blev frågan hur varje medarbetare på ett maximalt sätt kunde bidra i flexibla system under ständig förändring. Ett svar på denna problematik blev begreppet ”roll”, som betyder ungefär ”summan av förväntningar”.

Och det är klart, att veta vad som förväntas när nya utmaningar av olika slag tornar upp sig är inte det lättaste. Och det lär inte bli lättare i framtiden, om utvecklingen fortsätter med alltfler löst kopplade medarbetare (outsourcing, insourcing), allt fler strategiska samarbeten mellan olika små organisationer (de stora organisationerna är på väg ut) och en snabb teknisk utveckling (robotar, artificiell intelligens och big data).

Följden av alltihop är inte bara rollförvirrade chefer och medarbetare. Det leder också till ett par andra intressanta effekter.

Eftersom en mer komplicerad roll gör att behovet av att förstå organisation blir större, kommer chefs- och medarbetarroller att smälta samman (gamla §32-idén om chefens rätt att leda och fördela arbetet tynar bort i miljöer där ALLA är insyltade i projekt, nätverk, utvecklingsarbeten och förändringar). Så komplicerade roller leder på sikt att ingen blir chef. Alternativt att alla blir det.

Komplicerade roller gör det också alltmer besvärligt att skapa strukturer och organisationsmodeller som får verksamheterna att fungera rappt och effektivt. Lösningen blir gammaldags och väldigt handfasta metoder. Samtal, dialoger och möten blir verktygen för att bestämma vilka roller ”som gäller idag”. Jag tror att mötesexplosionen i våra organisationer är ett milt förtecken på vad som komma skall!

Så glöm det där med ”den perfekta organisationen”. Vi går mot organisationer där strukturerna bestäms i ständiga dialoger och möten mellan ständigt rolloklara chefer och medarbetare.

Kan bli mycket tjafs, kanske, men också väldigt spännande.

Själv då - rockar din roll?

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Trendkrönikör

 • Följ skribent

Kjell Lindström är trendspanare, föreläsare och författare. Sedan 2005 ger han ut Noden trender, ett av Sveriges större omvärldsbevakningsmejl. 

Han har bland annat skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”Rör om i HR-grytan”  (tillsammans med Magnus Dalsvall) samt varit programledare för Handelshögskolans ”Human Resources Executive Program (HREP), konsortieprogrammet ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. 

Kjell har tilldelats ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

info@noden.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill