Trendspaning: Yrkesstolthetens återkomst

Kjell Lindström: "Fokuseringen på ekonomi och marknadstänkande har lett till en utarmning av möjligheterna att utöva de jobb många har långa, kvalificerade utbildningar för."

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2015

Kjell Lindström, Noden, Trender, Yrkesstolthet

Kjell Lindström, Noden, Trender, Yrkesstolthet

De senaste 20 åren har handlat mest om nedskärningar, system och kontroll. Men nu ska det bli en ändring. Kontrollsamhället ifrågasätts alltmer av inflytelserika politiker och forskare. Och lösningen är att återupprätta statusen hos en kuvad skara - de yrkeskunniga.

Ända fram till 1980-talet var det självklart att yrkeskunniga och professionella grupper hade hög status och stor makt i organisationer. Överläkare var viktigare än ekonomichefer, musikanter var viktigare än producenter och forskare skötte sitt utan större inblandning av centrala ämbeten.

1980-talets fokusering på ekonomi, marknadstänkande och standardisering ledde till att systemet blev viktigare än de yrkeskunniga nördarna. Utvecklingen ledde inte sällan till att skickliga medarbetare uppfattades som förändringsmotståndare och allmänt bakåtsträvande för att man på professionella grunder ifrågasatte värdet av ständiga organisationsförändringar, mer administration och en växande kontrollapparat.

De enda yrkesgrupper som verkligen fick fritt spelrum blev alltmer professionella stabsfunktioner och externa konsulter, vars uppfinningsrikedom ledde till ett experimenterande med organisationsidéer som aldrig förr. Många av idéerna var rätt blåögda och visade sig inte alls fungera i praktikens komplicerade vardag.

En trend var t ex "Business Process Reenginering" - en idé om att man ständigt skulle göra om allting. En mängd havererade organisationer ledde till att upphovsmännen i en uppmärksammad artikel tog tillbaka hela konceptet och varnade företag för att prova BPR!

Problemet

Fokuseringen på ekonomi och marknadstänkande har lett till en utarmning av möjligheterna att utöva de jobb många har långa, kvalificerade utbildningar för. Tiden fylls av administration, rapportskrivning och möte.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dessutom börjar många organisationer få problem med innovationskraften, eftersom det ofta är yrkeskunnigas klurande som gör att nya lösningar kommer i dagen.

Om man nu överhuvudtaget hittar riktigt skickliga yrkesmänniskor att anställa - alltfler startar eget för att slippa överbyråkratiska, nyckfulla och glädjelösa grottekvarnar. Och till råga på allt minskar också trivseln på våra arbetsplatser, stressen har ökat och sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har nått toppnivåer.

Lösningen

Så trenden vi ser nu är ett återvändande till den gamla principen "Hire good people and get out of their way". De yrkeskunniga ska få större utrymme,  kontroll ska ersättas av tillit och förtroende. Förhoppningarna är att det ska leda till ökad trivsel, fler innovationer och bättre verksamhet.

Det lär nog inte gå alldeles lätt, eftersom industrin och förespråkarna som för en rätt misstänksam attityd mot kunniga medarbetare är många, högljudda och har haft en framträdande roll under många år.

Så vi går en intressant period till mötes, där många ledningar och staber ska hitta sätt att leda sina verksamheter utan snygga stapeldiagram, nyckeltal och rapporter, utan att genom respekt, förtroende och uppskattning släppa yrkesstoltheten loss.

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Trendkrönikör

 • Följ skribent

Kjell Lindström är trendspanare, föreläsare och författare. Sedan 2005 ger han ut Noden trender, ett av Sveriges större omvärldsbevakningsmejl. 

Han har bland annat skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Den nakna ledningsgruppen” och ”Rör om i HR-grytan”  (tillsammans med Magnus Dalsvall) samt varit programledare för Handelshögskolans ”Human Resources Executive Program (HREP), konsortieprogrammet ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. 

Kjell har tilldelats ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

info@noden.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Kjell Lindstrom

Kjell Lindström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill