Övningar och tips för ökad arbetsglädje

Glädje i arbetet minskar risken för stress och ohälsa.

Arbetsmiljö | ARTIKEL | OKT 2017

Arbetsglädje

Arbetsglädje

Att kunna känna glädje på jobbet är väldigt viktigt både för produktivitetens och för välmåendets skull. Men arbetsglädje behöver inte uppstå slumpmässigt – man kan också hitta metoder för att systematiskt generera glädje och entusiasm i arbetet. I den här artikeln ska vi titta närmare på några konkreta uppgifter och övningar man kan ta till för att skapa mer arbetsglädje och mindre vantrivsel i arbetslivet.

Arbetsglädje är viktigt för vår trivsel och vårt välmående på jobbet, vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg. Här kommer beteenden som genererar mer arbetsglädje – och därmed också minskar risken för stress och ohälsa på jobbet.

Uppgift: Säg hej till nej

Något som förstör arbetsglädjen är vår oförmåga att säga nej. Vi vågar inte, kan inte, av pliktkänsla och så vidare säger vi ja istället för nej. Det sänker arbetsglädjen då teamet känner sig förpliktigade och alla sitter och ångrar sig. Säg hej till nej istället så säger du ja till dig själv och din och teamets arbetsglädje.

Uppgift: Skapa den enkla regelboken

Strukturera er arbetssituation och vilka regler som ska gälla för exempelvis mobilanvändning och e-post. Idag är det ”sunt förnuft” som råder på alla arbetsplatser, vilket påverkar arbetsglädjen i allra högsta grad. Ska du svara på din telefon eller din e-post efter klockan 17? Förväntas du svara? Är det smart karriärmässigt eller inte? Vet du det? Har du regler fastställda för denna situation och liknande?

Sannolikt inte, vilket skapar osäkerhet, otydlighet och sänkt arbetsglädje. Här måste den systematiska arbetsglädjen komma in i bilden och påverka arbetsplatsens utformning. Ta fram en e-postpolicy och en mobilpolicy. Den bör innehålla tydliga regler som fastställer mellan vilka tider man får skicka och läsa e-post samt vilka tider man får ringa eller svara i sin mobil. Den bör också tydligt innehålla instruktioner om att detta gäller även den yttersta ledningen och alla mellanchefer. De bör vara extra försiktiga och föregå med gott exempel och aktivt ingripa när överträdelser sker. Kan du inte påverka andra enheter och avdelningar så tar du fram en egen policy som du kommunicerar till de andra.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lagen om komparativa fördelar

Gör det du är bra på och låt någon annan sköta resten. Detta kallas för lagen om komparativa fördelar. Detta är lätt att glömma bort och plötsligt sitter lärare och sköter administration istället för att undervisa, eller så sitter läkare och skriver sin egen dokumentation. Poliser sitter timtals och skriver sina rapporter med pekfingervalsen. Rapporter som en skicklig administratör skulle göra på en tredjedel av tiden. Det skapar inte arbetsglädje utan tvärtom frustration och missnöje hos dig och medarbetare.

Då kan ni leka OO-leken, vilket innebär att ni först listar alla onödiga arbetsuppgifter ni utför i teamet för att sedan lista alla oskäliga arbetsuppgifter ni gör. Onödiga uppgifter är alla saker som är onödiga och oviktiga och oväsentliga. Gör om, gör rätt.

Oskäliga uppgifter är de uppgifter som du och ditt team gör och som någon annan borde eller kunde utföra bättre. De är inte onödiga men det är fel personer som utför dem. Administration ska exempelvis skötas av administratörer och inte specialister och ledare.

Skapa POS - Positive Organizational Scholarship

Detta är ett helt ämnesområde inom ledarskap som enbart fokuserar på det som fungerar och inte på allt det som inte fungerar. Det sägs att det över hela världen genomförts 45 000 studier av depression, ångest och annan ohälsa men bara 300 studier av vad som skapar glädje och lycka. Det kanske inte är så konstigt att vi har svårt att skapa glädje och lycka, för vi vet inte så mycket om det ämnet. Börja med dig själv. Vad blir du lycklig av på arbetet? Vad får dig att känna arbetsglädje? Lista ett antal saker och låt sedan alla i teamet göra likadant. Jag lovar att det kommer att bli enklare att finna arbetsglädje. Jag tror det stod redan i Bibeln att den som söker, den finner.

Smarta tips för ökad arbetsglädje

1. Omvandla alla klagomål till önskemål. Det skapar en mer positiv stämning, är avväpnande och blir ett sätt att undvika att medarbetare går i försvarsställning.

2.  Visa uppskattning för kollegornas arbete. Beröm dem ofta, be om goda råd eller sprid positivt skvaller. Det är naturligt att skvallra men se till att vi bara skvallrar bra saker om varandra.

3. Ta fasta på det som lyckats. Om endast ett av fem projekt är framgångsrikt, så ägna tid och kraft åt att analysera det lyckade och bortse från de misslyckade. Lek leken finn fem rätt!

4. Visa omtanke och intresse för dina kollegor, hjälp den som verkar ha mycket att göra.

5. Se till att ha roligt tillsammans, våga skoja till det. Nyligen presenterad forskning visar på att lösnäsor och annat kul förbättrar möten väsentligt. Humor är en bra grund till kreativitet och ett utmärkt vapen mot stress och utbrändhet. Så använd din humor istället för ditt humör när du vill få saker gjorda.

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Arbetsmiljö

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill