Vad är social innovation?

Innovationer som förbättrar samhället - i stort och smått.

Innovation | ARTIKEL | DEC 2013

Innovation har seglat upp som ett av de största modeorden på senare år. Underkategorin "social innovation" blir också ett allt vanligare uttryck. Men vad betyder det egentligen - och varför är det viktigt? Motivation.se gör ett försök att reda ut begreppen.

Social innovation. Säger det dig någonting? Uttrycket används allt oftare i alla möjliga olika sammanhang, men få verkar ha mer än ett hum om vad begreppet egentligen står för.

Anna Tengqvist arbetar för Tema Likabehandling och har själv studerat exempel på social innovation i Portugal. Hon håller med om att social innovation är ett otydligt och svårdefinierat begrepp.

- Vi behöver titta på vad vi menar med begreppet och ta fram fler exempel på vad social innovation kan vara. Det finns en risk att det blir alldeles för fluffigt annars, säger hon till Motivation.se.

"Öka välbefinnande"

Tema Likabehandling har gjort ett försök att ta fram en fungerande definition av begreppet.

- Vi har tagit fram ett antal kriterier som vi använder oss av. Vi säger att en social innovation är en ny tjänst/metod/sätt att arbeta som syftar till att lösa problem på nya sätt. Innovationen ska vara social i mål eller i medel, säger Anna Tengqvist.

Innovationsmyndigheten Vinnova skriver på sin hemsida att "social innovation är en åtgärd som syftar till att öka människors välbefinnande genom att identifiera och möta upp sociala behov."

Definitionerna finns alltså, men är kanske inte helt glasklara. Men det finns också ett antal exempel som är värda att nämna.

Många exempel

Vinnova lyfter fram en rad olika exempel på sociala innovationer på sin hemsida, bland annat flera som syftar till att skapa större trygghet för äldre. Så kallade "fixartjänster" är ett exempel - dessa tjänster innebär att äldre får hjälp med olika göromål i hemmet (exempelvis att sätta upp gardiner och dylikt), samtidigt som de också får besök av någon som kan ta sig tid att stanna en stund.

En liknande social innovation som lyfts fram är trygghetsbostäder för äldre som inte har behov av särskilt boende, men ändå behöver en tryggare bostad än den de har idag.

Anna Tengqvist på Tema Likabehandling säger att det finns flera bra exempel på sociala innovationer som syftar till att stärka exempelvis jämställdheten och ungdomars inflytande över samhället. Hon menar också att Sverige har mycket att lära av utlandet när det gäller sociala innovationer.

- Jag har studerat ett intressanta exempel i Portugal, där man organiserar kommunbaserade projekt som syftar till att öka ungas inflytande över sin skola och sina lokala samhällen, säger Anna Tengqvist.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill