”Vi måste utmana oss själva och systemet för att åstadkomma förändring”

Anna Landeborg, projektledare, Mötesplats Social Innovation: ”Det finns ett otroligt intresse och en enorm efterfrågan på nya sätt att lösa samhällets stora utmaningar.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | APRIL 2016

Mötesplats Social Innovation

Mötesplats Social Innovation

Social innovation handlar om att hitta nya lösningar på samhällets utmaningar. Anna Landeborg arbetar på Mötesplats Social Innovation (MSI) och säger att det finns ett stort intresse för innovativt arbete – men det ställer också större krav på samverkan mellan olika sektorer i samhället. ”Det finns idag ingen sektor som på egen hand kan lösa de utmaningar vi står inför”, säger hon till Motivation.se.

Vad gör du som innovationsledare?

– Jag jobbar med social innovation och använder innovationsprocessen för att hitta nya innovationer och lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Vad är då social innovation? Jo, vi vet att idag måste vi oavsett vilken samhällssektor man tillhör, vara delaktiga i innovationer för att lösa stora samhällsutmaningar. Exempel på sociala innovationer i historien som mötte dåtidens samhällsutmaningar är barnavårdscentraler, brandkår och dagis. Idag behövs innovation för att lösa utmaningar som handlar om exempelvis integration, åldrande befolkning, arbetslöshet och psykisk ohälsa.

– Min arbetsplats, Mötesplats Social Innovation (MSI), har sin bas på Malmö högskola och vi finns också i Stockholm. MSI är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och samhällsentreprenörskap. Idag finns ett ökat fokus på att möjliggöra och facilitera innovation och samhällsentreprenörskap som möter samhällsutmaningar. Det händer inte av sig självt utan måste hanteras och fångas upp. Och det är det som jag och MSI gör, helt enkelt. Eftersom vi finns på Malmö högskola, har vi bra koll på vad som händer inom forskningen och utbildningen av studenter.

– Som projektledare på MSI driver jag och är inblandad i många olika projekt. Förra året samlade vi hela branschen inom social innovation – det vill säga alla som får social innovation att hända i Sverige - på premiären av Social Innovation Summit, och det blev en riktig braksuccé. Nu håller jag i planeringen av årets Social Innovation Summit, som går av stapeln i Malmö den 25-26 oktober. Vi driver också ett stort projekt i samverkan med några andra organisationer, att samla 100 sociala innovationer i Sverige som visar exempel på både bredd och variation. Det är många beslutsfattare och makthavare som efterfrågar information om vad som faktiskt kännetecknar sociala innovationer, och behöver goda exempel. Alla är välkomna att nominera sin egen eller någon annans sociala innovation, och vi kommer att publicera vårt urval i en skrift och lyfta fram exempel på lite olika sätt. MSI är också del av ett stort projekt som heter Social Innovation Skåne, som ska bidra till fler sociala innovationer och hållbara sociala företag i regionen. Här jobbar vi för att skapa processer och koncept som kan appliceras på fler regioner i landet.

Anna Landeborg, projektledare, Mötesplats Social Innovation

Anna Landeborg, projektledare, Mötesplats Social Innovation

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Det finns ett otroligt intresse och en enorm efterfrågan på nya sätt att lösa samhällets stora utmaningar. Alla har insett att det finns idag ingen sektor som på egen hand kan lösa de utmaningar som vi ser inom områden som till exempel integration, åldrande befolkning, psykisk ohälsa, miljö, inkluderande arbetsmarknad och stads- och landsbygdsutveckling. Så det handlar om att tillsammans med andra innovera och samverka för att utveckla samhället och hålla jämn takt med de förändringar vi ser i världen.

– För mig är det fantastiskt att få vara del av detta, att faktiskt göra vad jag kan för att bidra till ett bättre samhälle, och här spelar MSI en viktig roll. Jag, liksom de allra flesta, drivs av att göra gott och att försöka påverka och skapa förutsättningar för att lösa de utmaningar som vi står inför. Det är många som spanar på just de Nordiska länderna vad gäller social innovation och hur vi tänker kring samhällsutmaningar, och vi har kommit långt inom området i jämförelse med många andra länder.

Vilken bakgrund har du?

– Jag är utbildad inom inom media och språk, och är alltså samhällsvetare och humanist. Tidigare har jag jobbat med projektledning i olika sammanhang och de senaste åren inom lärande och pedagogik och utvecklat förändrings- och lärresor. Det är väldigt lärorikt att ha erfarenhet från olika sektorer för att förstå mekanismer och drivkrafter i en organisation och hos de som jobbar där. Jag är otroligt intresserad av och nyfiken på människor och beteenden, och hur vi agerar mot varandra speciellt i tider av förändring och osäkerhet.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Den stora utmaningen med det jag jobbar med nu, social innovation, är att det bygger på att skapa nytt, nya lösningar och bryta ny mark. Eftersom vi alla är så präglade av våra tidigare erfarenheter och ofta har väldigt bestämda föreställningar om sakernas tillstånd, betyder det att vi måste utmana oss själva och systemet för att åstadkomma förändring. Det finns liksom ett inbyggt motstånd hos oss alla mot allt som är nytt och främmande, på gott och ont, vilket gör att det tar tid att förändra. Samhället och systemet har fasta strukturer och ett utbrett silo-tänkande, och att påverka och skapa nya samverkansformer är inte alltid är så lätt. Det är en process med många spännande utmaningar.

Vad är det bästa med yrket?

– Det absolut bästa är att få vara del av den stora rörelse vi ser i samhället kring social innovation och samhällsentreprenörskap, att få vara med och skapa ett bättre samhälle. Det bästa för mig är att få använda mig av en stor dos nyfikenhet, träffa en massa drivande och passionerade människor och att det finns ett växande intresse för att tänka nytt kring samhällsutveckling i alla sektorer.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Det vi kan se från vårt håll på MSI, är att man från politiskt håll driver på alltmer för att skapa bättre förutsättningar för social innovation och samhällsentreprenörskap. Det som är väldigt aktuellt just nu är att man diskuterar olika typer av finansieringsformer av hållbarhet och hur dessa satsningar påverkar samhället i rätt riktning, det vill säga man börjar fokusera på effekter. Att man i sin verksamhet redovisar på vilket sätt hållbarhetssatsningarna påverkar och bidrar till att lösa samhällsutmaningar. Vi ser att vi närmar oss ett skifte vad gäller synsättet på hur vi alla, individer och organisationer, bidrar och samverkar kring att lösa samhällsutmaningar.

– Allt detta driver fram ett ökat behov och en ökad efterfrågan på att kunna jobba på tvärs i samhället. Att kunna koppla ihop sektorer och arenor, bredda begreppet innovation och koppla ihop blandad erfarenhet – nya konstellationer och samarbeten. Det här kommer att påverka innovationsledaryrket på många sätt, och jag är helt övertygad om att det kommer att bidra till ett ökat fokus på innovationsledning.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill