Vad är kompetens?

Och hur tar man till vara den som finns?

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2012

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

En stor utmaning för ledare idag är att behålla och utveckla den kompetens som finns inom företaget.  När arbetskraften blir alltmer flexibel och benägen att byta arbetsgivare är kompetensutveckling ett måste för att inte förlora det som är företagets själ – medarbetarna.

Behovet av komptensutveckling är lika stort för medarbetare som för chefer. Förutsättningarna ändras i snabba cykler idag och marknaden präglas av tvära kast.  Det är viktigare än någonsin att hålla koll på konkurrenter, omvärldsbevaka, hålla sig uppdaterad och välinformerad om nya kompetenskrav som kan spetsa organisationen.

Här får du några tips kring hur du kan tänka kring såväl din egen som medarbetarnas kompetens.

Kompetens handlar om att…

… ta tillvara och vidareutveckla individens och organisationens potential.
… öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften.
… arbeta för det långsiktiga målet och hållbar tillväxt.

Att engagera sig i sin egen och medarbetarnas kompetensutveckling är en av de viktigaste uppgifterna för en god ledare. En bra chef ska kunna fungera som pedagog och skapa lärande situationer.

Det finns många pedagogiska roller en chef kan fylla:

 • Lärarens
 • Handledarens
 • Coachens
 • Lyssnarens
 • Mötesledarens
 • Bollplankets

Definiera kompetensen

Att se sin organisation med nya ögon är viktigt för att också kunna se den kompetens medarbetarna besitter. Kompetens kan definieras på många olika sätt.

Som chef och ledare kan du till exempel fundera kring:

 • Hur medarbetaren tillämpar sin kunskap och sina färdigheter och beteendet i arbetsvardagen.
 • Se hur medarbetarna lyckas kombinera inlärd kunskap med viljan att använda den.
 • Ge medarbetarna förutsättningarna att använda den kompetens de faktiskt besitter.

Vi kommer att återkomma till artiklar kring kompetensutveckling.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill