Psykologin avgörande för innovation

Leif Denti, forskare i innovationspsykologi, om vikten av att undanröja hinder och bevara medarbetarnas motivation

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | OKT 2014

Leif Denti, Innovation

Leif Denti, Innovation

Vad har innovation med psykologi att göra? En hel del, säger Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Till syvende och sist är det ju människor som är kreativa. Dessa människor måste uppmuntras och motiveras - men det är minst lika viktigt att undanröja hinder och ge medarbetarna frihet. "Chefer som detaljstyr innovationsprocessen suger musten ur de anställda", säger Denti till Motivation.se

Leif Denti är forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet och en av de drivande bakom hemsidan Tusentips.se.

Han understryker att psykologi inte är det enda som är viktigt för innovation - aspekter som tid, pengar och fungerande processer har också stor betydelse.

- Men sedan finns det en psykologisk aspekt som handlar om huruvida de anställda över huvud taget är intresserade av att anstränga sig för att komma in med nya idéer och initiativ. Till syvende och sist är det ju människor som är kreativa, och dessa människor måste känna sig motiverade, säger Leif Denti.

De-motiverande hinder

Innovation är alltså i allra högsta grad en fråga om psykologi. Samtidigt vill Leif Denti varna för ett alltför ensidigt fokus på just motivation. Det finns en föreställning om att ledare alltid måste motivera sina medarbetare - men det är inte alltid det viktigaste, menar han.

- Vissa medarbetare är redan motiverade av sig själva, de är personligen väldigt intresserade av sitt arbete. De påminner på sätt och vis om forskare; motivationen finns mer eller mindre redan där, och ledarens viktigaste roll blir då att undanröja hinder och underlätta för dessa människor, säger Leif Denti.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Han gör en jämförelse med det kemiska begreppet "aktiveringsenergi", som betyder att man måste tillföra en gnutta energi för att få igång en reaktion.

- I många företag finns det administrativa hinder som kostar en väldig massa aktiveringsenergi. För att få starta ett nytt projekt måste man först sitta i otaliga möten, skriva långa projektplaner, och man får till slut höra att man "eventuellt kan börja planera det här projektet under nästa kvartal". Det är väldigt de-motiverande för dessa människor.

Att ta bort den typen av hinder kan alltså vara ett effektivt sätt att indirekt öka medarbetarnas motivation. Men det är också viktigt att inte lägga sig i för mycket när processen väl är igång.

- I arbetet med min avhandling har jag sett att det finns många chefer som vill detaljstyra innovationsprocessen. Det här tenderar att suga musten ur medarbetarnas vilja att anstränga sig, eftersom de känner sig tvingade att anpassa sig efter detaljstyrningen, förklarar han.

Två sorters medarbetare

Chefens roll i innovationsarbetet är som synes allt annat än lätthanterlig - i många fall blir det en svår balansgång mellan frihet och kontroll. Och inte blir det lättare av att olika medarbetare fungerar på helt olika sätt, vilket man som ledare måste anpassa sig efter.

- I grunden finns det två typer av medarbetare när det kommer till innovation. Den första, “innovators”, är den som har en passion och verkligen vill driva. Där gäller det som sagt att ledningen tar ett steg tillbaka och fokuserar på att undanröja hinder. Sedan finns den andra typen av medarbetare, den som vi kallar "adaptors" på engelska. Det är en sådan person som är bra på att ta ansvar och att utföra uppgiften väl, men som kanske inte riktigt har vant sig vid att komma med nya idéer. I dessa fall gäller det att vara mer uppmuntrande och visa att man förväntar sig nya sätt att lösa problem, säger Leif Denti.

Ta ansvar för kommunikationen

Innovationspsykologi handlar emellertid inte bara om individen, utan också om gruppen. Då är det framför allt kommunikationen som är väldigt viktig. Här finns det mycket man kan göra som ledare - små saker kan göra stor skillnad.

Leif Denti, Innovation

Leif Denti, Innovation

- Det som är bra med psykologi är att det är gratis. Att leda ett möte på ett mer genomtänkt sätt kostar inget. Om du ska leda ett möte med en grupp väldigt smarta individer så kan du välja en mer medveten approach och lära dig ett antal principer för hur man leder ett möte, säger Leif Denti.

Ledarens viktigaste roll i det här sammanhanget är att moderera gruppdiskussionen. Man måste se till att alla får komma till tals och att det finns en öppenhet i diskussionen.

- Om det exempelvis finns någon som kör över andras förslag så är det viktigt att man som chef markerar att alla ska få tala till punkt. Annars dör idéerna redan vid mötesbordet, och då maximerar man ju inte direkt möjligheterna att få fram bra idéer. Som chef kan man då säga att alla idéer först ska få läggas fram oemotsagda, därefter kan man börja sålla.
När det gäller gruppens sammansättning måste man också tänka på att ta in många olika kompetenser – varför inte en designer, en tekniker, en antropolog, och så vidare. På så vis säkrar man att uppgiften eller problemet ses ur många olika perspektiv. Då blir det dock extra viktigt att chefen "håller linjen" och ser till att alla får komma till tals, menar Leif Denti.

Banbrytande snilleblixtar?

På ett psykologiskt plan bör man också komma ihåg att det finns en del myter om innovation. En vanlig uppfattning, som Leif Denti vill varna för, är att innovation alltid måste vara banbrytande.

- När man säger ordet innovation så tänker folk alltid stort, att det handlar om att uppfinna nästa iPad, typ. Men jag vill skilja mellan "stora I" och "lilla i". Innovation är dels det banbrytande, som vi kan kalla för stora I, men alla kan inte jobba med sådana saker. Det handlar också om att göra små förbättringar i den egna arbetssituationen. Om du jobbar som säljare så kan du exempelvis införa ett nytt system för att snabbt samla information om kundkontakter. Det är den typen av innovationer som jag kallar för lilla i, säger Leif Denti.

En annan vanlig myt är att innovationer alltid börjar med en "snilleblixt". I själva verket är det för det mesta långvarigt och träget slit som gäller. Innovation är en fråga om hårt arbete. Man måste skaffa sig information och kunskap, till exempel genom att läsa böcker, branchtidningar och följa internetforum.

- Jag intervjuade en ingenjör på Volvo Cars som varje fredag åker till Chalmers bibliotek och sitter och läser en massa grejer som inte har ett dugg med hans jobb att göra. Han är en av de bästa innovatörerna på företaget, säger Leif Denti.

- Visst kan det vara bra att samla på sig olika tekniker för att komma på nya idéer, men man måste göra sin läxa först. Kreativitet är ingen snabbmatsprodukt. Det måste få ta tid.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill