Y som i ”Why?”

Andra spelregler, andra krav. En ny generation är på väg ut på arbetsmarknaden.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Den utskällda generation Y börjar etablera sig på arbetsmarknaden. Den har kallats generationen som inte vill bli stor. Men när Y-folket nu ska fylla behovet som uppstår när 40-talisterna går i pension på bred front, är det de som ställer kraven på ett nytt ledarskap. Hänger företagen med?

De är välutbildade, världsvana och rastlösa. De ställer krav på sin arbetsgivare och lever i en föränderlig värld som gjort dem vana vid nya förutsättningar, tillfälliga jobb och en osäker tillvaro. I takt med att folkhemstanken började urvattnas, togs också en rad politiska beslut som skapade en ny form av valfrihet för individen. På gott och ont. Unga människor idag har, via utbildning och kunskap, långsamt blivit mer kapabla att lösa problem på individnivå och kommer allt längre ifrån tanken på kollektiva lösningar som ett alternativ.

I det nya samhällsklimatet väger kontakter tyngre än en fil. kand. och den arbetsgivare som inte kan erbjuda en attraktiv arbetsmiljö får svårt att behålla folk. Det är individens tillfredsställelse som är i fokus. Den generationen som tar över efter 40-talisterna ser om sitt eget hus i första hand. Långt borta är ”lång och trogen tjänst” och lojalitet för lojalitetens skull. Snarare handlar det om en ständig kompetensutveckling genom byte av arbetsgivare och arbetsuppgifter ofta. Den nya generationens medarbetare jobbar gärna hårt, men kräver också något i utbyte – personlig utveckling och ett gott ledarskap.

Nya krav på framtidens ledarskap
Ett företags varumärke, företagskultur och autencitet är avgörande när generation Y söker jobb. Det visar en undersökning gjord av Academic Communication, som specialiserat sig på rekrytering av unga personer. Ledarskapsfilosofin i bolaget är också styrande. Man vill känna mening på jobbet. Man kräver bra styrning, effektiv marknadsföring och en väl utvecklad HR-funktion. Företag ska erbjuda ett öppet klimat och extern och intern transparens är viktigt när generation Y väljer arbetsgivare.

Konkurrensfördelar på marknaden, nu och framåt, kommer att handla om företagets dynamik och förmåga att hänga med i svängningarna. Möjlighet att anpassa sig efter omvärlden kommer att bli en överlevnadsfråga, åtminstone när det gäller rekrytering. Att kunna erbjuda en bra företagskultur blir allt viktigare. Företag med bristfälligt ledarskap och svag personalpolitik kommer få svårt att attrahera kompetenser. Men de som lyckas kommer dra till sig unga och hungriga förmågor och konkurrensen om de jobben kommer att bli hård, trots att de stora pensionsavgångarna lämnar tomrum på arbetsmarknaden.

Frågan är om företag idag har den insikt som krävs för att attrahera generation Y och hur de nya kraven kommer att påverka rekryteringsprocessen. Har de den syn på ledarskap som behövs i en ny tid?
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill