Hybridarbetsplatser blottlägger om verksamheten lider av en ledarskapsskuld

Mikael Borak, vice vd och medgrundare Mindset: Ny studie visar att ledarskapet avgör framgången för hybridarbetsplatserna.

Ledning | Ledarskap | Podium | ARTIKEL | DEC 2020

Ett eftersatt ledarskap påverkar förmågan till samarbete och innovation.

Ett eftersatt ledarskap påverkar förmågan till samarbete och innovation.

Utveckling sker alltid med högre hastighet än normalt när vi ställs inför svåra situationer. Även om det länge funnits en medvetenhet i att vi behöver digitalisera arbetssätt och tillvarata möjligheter för distansarbete så innebar pandemin en skjuts för distansarbete på bred front. Men hur kommer det att se ut sen?

Experter och organisationer förhåller sig till två skeden: där vi är nu och kanske ett år framåt samt vad som sker efter pandemin. 

Här och nu har vi förhinder att samlas och resa som vi vill, vilket påverkar såväl samverkan som prestationer. Vi utvecklar sätt att arbeta på distans i en mängd situationer, vare sig det är lämpligt eller önskvärt. Vissa saker är bättre att lösa på distans än inte alls. 

Efter pandemin återgår vi delvis till kontorsbunden verksamhet igen samt har möjlighet att fortsätta arbeta på distans, med de fördelar som det ger. Vissa organisationer flaggar redan nu för att en hel del medarbetare aldrig kommer att återgå till kontoret igen. Vi kommer att ha en hybridarbetsplats där medarbetare, kollegor och kunder både finns på plats och på distans, stundtals eller helt och hållet.  

De som bäst hanterar nuläget och samtidigt förbereder sig för framtiden har alltid haft ett försprång gentemot sina konkurrenter. Så även nu.

Många verksamheter dras med en ledarskapsskuld

En hel del organisationer levde med en ”teknikskuld” redan när smittspridningen av Covid -19 omedelbart stängde ner arbetsplatser och förhindrade resande. Att kunna mötas virtuellt, få tillgång till dokument, ha en digital vana i organisationen med utvecklat teknikstöd för kärnprocesser var något som en del, men långtifrån alla, hade förberett sig inför. En del kämpar nu med att få igång vanan att jobba med tekniken samt undersöka de olika tekniska lösningar som finns till buds. Och teknikbolagen i sin tur kämpar med att få ut nya lösningar samt kunna upprätthålla kvalitet på de tjänster där användandet exploderat. Mikrofoner och webbkameror är stundtals slut i butikerna. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Än fler verksamheter dras utöver detta med en ”ledarskapsskuld” där rådande arbetssätt och ledningsformer inte lämpar sig för distansarbete eller självstyrande team. En stor del av ledarskapet var och är kontorsbundet med rutiner och processer som förutsätter fysiska möten. Verksamheter har omorganiserats, företag har införlivats genom uppköp, roller har stöpts om och uppdrag ändrats i grunden – sällan har ledarskapet följt med i utvecklingen och uppdaterats utifrån de nya förutsättningarna. Innan förutsättningarna ändrades och verksamheten skulle börja ledas på distans så kom många organisationer undan med ett bristande ledarskap. De dagarna är över. 

"Det är ledarskapet som etablerar och driver önskade arbetssätt – hybrida eller inte."

– Mikael Borak

Studie om dagens läge visar eftersatthet i ledarskapet

En ny studie beställd av Microsoft och genomförd av KRC Research och Boston Consulting Group belyser nuläget hos 9 000 medarbetare och chefer i 15 europeiska länder. Det är tydligt att ledarskap och arbetssätt är eftersatt vilket påverkar förmågan till samarbete och innovation.

När vi blickar in i framtidens arbetssätt så behöver vi även fundera på hur vi leder verksamheten – i det lilla och i det stora. Hur vi hanterar dagens utmaningar och samtidigt förbereder oss för morgondagens.  Återigen, de som bäst hanterar nuläget och samtidigt förbereder sig för framtiden har alltid haft ett försprång gentemot sina konkurrenter. Så även nu.

Det finns ett par tydliga områden att ta sig an för att kunna genomföra önskade förändringar med kraft enligt mig;

 1. Att utveckla arbetssätt – få överblick och samsyn på värdeströmmar, öka informationsutbytet, möjliggöra samverkan och fördela mandat i syfte att öka hastighet och precision. 
 2. Att utveckla ledarskapet – ett inkluderande ledarskap som ökar graden av autonomitet och skapar förutsättningar för såväl samverkan som engagemang och självledarskap.
 3. Att undersöka hur olika tekniska lösningar kan användas för att automatisera processer, effektivisera samverkan och det egna arbetet. 

Det är ledarskapet som etablerar och driver önskade arbetssätt – hybrida eller inte. Tekniska lösningar och arbetssätt är möjliggörare, men det är genom ett gott ledarskap som framgång skapas.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Podium

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap
 • Podium

Dela:

Om skribenten

Mikael Borak

Mikael Borak är medgrundare och vice vd på Mindset.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill