Förändring kräver involverade medarbetare

Bristande kommunikation försvårar företagens förändringsprocesser.

Kommunicera | Ledarskap | HR | ARTIKEL | APRIL 2012

Dialog

Dialog


I en värld som befinner sig i ständig förändring gäller det att även företagen är förändringsbenägna. Studier från Lunds universitet visar dock att endast 30 procent av företagsledningarnas beslut genomförs.
"Det beror på att de negligerar eller helt struntar i att kommunicera sina beslut om förändringar", säger Niklas Bodell, kommunikationschef på Involve Communication.

Niklas Bodell skrev nyligen en artikel i tidningen Dagens Media där han uppmärksammade företagens problem med att kommunicera med medarbetarna och involvera dem i förändringsprocesserna.

Idag behöver i stort sett alla företag befinna sig i ständig förändring, menar han.

- Allting går så oerhört mycket snabbare idag än för bara några år sedan. Förändring är, för de allra flesta bolag, idag ett konstant tillstånd. Därför handlar det om att hela tiden skapa organisationer och företagskulturer som är kvickfotade och förändringsvilliga, säger Niklas Bodell till Motivation.se.

Som Bodell konstaterar i sitt debattinlägg har många företagsledningar svårt att få sina beslut genomförda. Studier vid Lunds universitet har visat att bara 30 procent av de beslut som klubbas igenom verkligen genomförs.


- Det är en väldigt anmärkningsvärd siffra. Det beror framförallt på att företagsledningarna negligerar eller helt struntar i att kommunicera sina beslut om förändringar, eller att de helt enkelt inte kommunicerar på ett tillräckligt bra sätt, förklarar han.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ingen "quick fix"

Förvisso talar allt fler företag om vikten av Employer Branding och att bygga sitt varumärke "inifrån-och-ut", skriver Bodell, men det finns en risk att budkapet bara förs fram i samband med enstaka event utan att egentligen bli en del av vardagen på arbetsplatsen. Frågan är då hur man kan göra för att bygga företaget "inifrån-och-ut" även i praktiken?

- Det finns egentligen inget "quick fix". Det handlar ytterst om att hela tiden arbeta med det kommunikativa ledarskapet och att kontinuerligt föra dialog med medarbetarna, vara tydlig i frågor om värderingar, strategier, mål och visioner. Och att man gör det på ett lustfyllt sätt. Det gör i sin tur den externa kommunikationen, till exempel det som har med corporate storytelling eller lanseringar att göra, väldigt mycket mer kraftfull, säger Niklas Bodell.


Utnyttja mediekanaler

När budskapet om att bygga företaget "inifrån-och-ut" glöms bort i vardagen missar också företaget möjligheten att involvera medarbetarna i förändringsprocesserna.

Ännu värre blir det om företagen inte utnyttjar de möjligheter som nya och snabba mediekanaler erbjuder, skriver Bodell i sitt debattinlägg. Fördelarna med dessa är inte minst hastigheten, säger han till Motivation.se.

- Genom att använda till exempel smartphones, iPad eller sociala medier kan man kommunicera extremt mycket snabbare än man kunde tidigare, vilket ju självklart är väldigt bra i tider när alla förändringar äger rum så mycket snabbare. Vill man åstadkomma snabba företagskulturer är det ju bra med snabba kommunikationskanaler. Och det gäller även vid den vidare kommunikationen med marknaden, säger Niklas Bodell.

Även medarbetarnas närvaro i sociala medier är någonting väldigt viktigt som absolut ska uppmuntras, menar han.

- De flesta människor har idag någon form av närvaro i sociala medier, inte minst på Facebook. På det sättet exponeras medarbetaren dagligen mot omvärlden och det är klart att det delvis avgör på vilket sätt företagets, arbetsgivarens, varumärke också lever externt. Det i sin tur kan också hänga ihop med frågan om hur framgångsrikt och kraftfullt det externa relations- och medieorienterade arbetet blir, säger Niklas Bodell.

Ambassadörer för varumärket

Att arbeta med det kommunikativa ledarskapet, föra dialog med medarbetarna samt utnyttja nya och snabba mediekanaler är alltså väldigt väsentligt för företag som vill bygga verksamheten "inifrån-och-ut" och involvera medarbetarna i förändringsprocesserna.

Som exempel på företag som har lyckats väl nämner Bodell Starbucks, Apple och svenska Ikea.

Han säger också att det finns massor av olika sätt att involvera medarbetarna i arbetet.

- Det är bara förmågan att tänka nytt som sätter gränsen. Det gäller att ledningarna kontinuerligt för en dialog med medarbetarna, interagerar och så vidare. På det sättet bygger man en känsla av att det är spännande förändringar som företaget står inför, en fördjupad förståelse för varför och förhoppningsvis är alla med på tåget, säger Niklas Bodell, och fortsätter:

- Det gör i förlängningen att man också skapar stolta ambassadörer för varumärket som i sin tur också har en stärkande effekt på bolagets attraktionskraft och externa kommunikation.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill