Så blir du en vinnare på arbetsmarknaden - år 2020

Det amerikanska framtidsinstitutet IFTF har kartlagt framtidens arbetsliv.

HR | ARTIKEL | JAN 2012

Så blir du en vinnare på arbetsmarknaden - år 2020

Så blir du en vinnare på arbetsmarknaden - år 2020

Hur kommer arbetslivet att förändras i framtiden, och vilka egenskaper kommer att krävas om man vill vara attraktiv på arbetsmarknaden år 2020? De frågorna försöker det amerikanska institutet IFTF besvara i en ny rapport.

Det amerikanska forskningsinstitutet vid universitetet i Phoenix, Institute for the Future (IFTF) har tagit på sig den ambitiösa uppgiften att beskriva hur arbetslivet kommer att se ut om ett decennium. I rapporten Future Work Skills beskriver institutet vilka förändringar som håller på att ske i samhället, vilka konsekvenser dessa får för arbetslivet samt vilka kunskaper och egenskaper som kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad.

IFTF inleder rapporten med att identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom de förändringar som kommer att ske i samhället och på arbetsmarknaden de kommande åren. Var och en av de sex drivkrafter som beskrivs i rapporten är av stor vikt när vi föreställer oss framtidens samhälle, skriver IFTF, men det är först när alla dessa samverkar som de riktigt stora förändringarna sker.

Gamla människor och smarta maskiner

Den första drivkraften som IFTF identifierar är den ökande livslängden. Allt fler kommer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, vilket innebär att företag och andra organisationer måste bli mer flexibla och börja tänka i nya banor när det gäller karriärvägar - allt för att kunna dra nytta av en erfaren men fortfarande pigg arbetskraft.

Den andra drivkraften är uppkomsten av "smarta" maskiner och system - automatiseringen av arbetsplatsen frigör människan från rutinmässiga och repetitiva uppgifter. Detta innebär också att den tekniska utvecklingen ställer oss inför frågor av rent existensiell natur - vad är det som gör människan unik? Vad är vi bra på som en maskin aldrig kan klara av? Maskinerna kan ta människans plats, men de kan också frigöra oss så att vi får ägna oss åt det vi verkligen är bra på. Sist men inte minst kan en "smart" maskin fungera som en utmärkt samarbetsparner.

Det här hänger också samman med den tredje drivkraften, nämligen den datoriserade världen. I framtiden kommer allting runt omkring oss i samhället att konverteras till data, vilket kommer att påverka våra liv både på mico- och macronivå.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kommunikation och global uppkoppling

Den fjärde drivkraften som IFTF beskriver handlar om utvecklingen inom multimedia. Den nya teknologin håller på att i grunden förändra vårt sätt att kommunicera. Medierna blir mer sofistikerade när flera kommunikationsformer - text, video, digital animering med mera - flyter samman och bildar ett helt nytt sätt att kommunicera. Utvecklingen ger oss nya möjligheter att samverka, samtidigt som den ställer högre krav på uppmärksamhet, medvetande och förmåga till kritiskt tänkande.

Nya teknologier och sociala medier driver också fram nya sätt att producera och skapa värde, vilket är den femte drivkraften i IFTF:s rapport. Med hjälp av dessa teknologier har det uppstått en "kollektiv intelligens", vilket skapar möjligheter som endast riktigt stora organisationer hade tidigare. Detta medför att vi kan göra saker även utanför ramen för traditionella organisationer.

Den sjätte och sista drivkraften som identifieras i rapporten handlar om att vi lever i en globalt uppkopplad värld. Detta leder till att begrepp som mångfald och anpassningsförmåga får en allt mer central roll.

Tio nödvändiga "skills"

Vad får då dessa förändringar för konsekvenser för arbetslivet? Vilka egenskaper bör man ha för att vara attraktiv på arbetsmarknaden år 2020? IFTF har gjort en lista på tio olika "skills" som förmodligen kommer att vara extra eftertraktade när företagen letar kompetens.

Så här ser listan ut:

1. "Sense-making"

Förmågan att förstå och förklara den djupare innebörden av någonting blir extra viktig när "smarta" maskiner tar över rutinarbetet, eftersom denna förmåga är unikt mänsklig.

2. Social intelligens

Sociala robotar i all ära, när det gäller förmågan att samverka och kommunicera med andra människor är vi fortfarande överlägsna. Social intelligens har alltid varit viktigt, men blir ännu viktigare i takt med att vi börjar samarbeta med allt större grupper människor över organisations- och nationsgränserna.

3. Nyskapande och "adaptivt" tänkande

Förmågan att komma med nya lösningar och svar som går bortom det regelbaserade och rutinmässiga tänkandet.

4. Tvärkulturell kompetens

Förmågan att agera i olika kulturella omgivningar blir allt viktigare när globaliseringen fortskrider och mångfalden i arbetslivet ökar.

5. "Computational thinking"

Förmågan att hantera, förklara och tolka enorma mängder data.

6. Förståelse för nya medier

Kunskaper när det gäller att kritiskt utvärdera och utforma material i nya medier kommer att krävas på ett helt annat sätt än tidigare.

7. Tvärdisciplinär kompetens

Förmågan att förstå och arbeta med koncept inom andra ämnesområden än sitt eget kommer att vara efterfrågad när arbetslivet blir allt mer komplext.

8. "Design mindset"

I framtiden kommer vi att ha större möjligheter att anpassa och "designa" arbetsprocesserna och arbetsmiljön mer efter det önskade resultatet.

9. "Cognitive load management"

Förmågan att urskilja, sortera och filtrera information efter relevans samt att veta hur informationen ska användas på ett bra och effektivt sätt.

10. "Virtual collaboration"

De nya möjligheterna att arbeta virtuellt ställer också nya krav på medarbetarna. Man måste vara produktiv och kunna engagera och stödja sina kollegor även när man inte fysiskt befinner sig på samma plats som dem.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill