Arbeta strategiskt med din företagskultur för att uppnå stora framgångar internt och externt

Genom att ledarskapet tar kontroll över organisationens arbetsplatskultur ökar möjligheterna till engagerade medarbetare och bättre finansiella resultat.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2024

Kom ihåg att uppmärksamma och fira de framsteg ni gör. Det stärker kulturen och motivationen.

Kom ihåg att uppmärksamma och fira de framsteg ni gör. Det stärker kulturen och motivationen.

Vill du revolutionera din arbetsplats? Tänk dig en arbetsplats där varje medarbetare inte bara bidrar, utan också blomstrar, drivs av gemensamma värderingar och mål. Det är inte bara fluff; stark arbetsplatskultur lockar topp-talanger och boostar prestation över hela linjen. Jeanette Bergvall, vd på Great Place to Work, visar från start till mål hur du kan leda utvecklingen av er arbetsplatskultur som inte bara dina anställda älskar, utan som även skapar mätbara resultat. Är du redo att sätta igång?

Vad kan ledningen tjäna på att strategiskt arbeta med arbetsplatskulturen?

Att strategiskt engagera sig i utvecklingen av arbetsplatskulturen kan liknas vid att konstruera ett idealteam där alla medlemmar är synkroniserade och strävar mot gemensamma mål. Det är av yttersta vikt att ledare inte enbart koncentrerar sig på kvantitativa mål och resultat, utan även ägnar uppmärksamhet åt teammedlemmarnas välbefinnande, deras interaktioner och gemensamma utveckling. Det strategiska fokuset på dessa aspekter är avgörande.

Men varför? För det första bidrar en stark och positiv arbetsplatskultur till att medarbetare känner sig tillfreds. När individer mår bra på jobbet tenderar de att prestera bättre, vara mer engagerade, kreativa och lojala. Kontrasten mellan att motvilligt bege sig till arbetet och att entusiastiskt se fram emot arbetsdagen är betydande.

För det andra utgör företagskulturen, på dagens arbetsmarknad där talanger har omfattande valmöjligheter, ett kraftfullt verktyg för att attrahera de främsta talangerna. Ett gott rykte om att vara en attraktiv arbetsplats leder till att toppkandidater söker sig till företaget.

Så hur ska du börja? Processen inleds med att aktivt lyssna. Det är viktigt att förstå vad teamet värdesätter, vad som motiverar dem och vad de behöver för att må bra. Därefter handlar det om att utveckla policys, värderingar och en miljö som återspeglar dessa insikter. Detta är inte en engångsåtgärd eller en quick fix, utan kräver kontinuerligt underhåll, utvärdering och anpassning.

Resultatet är, precis som insatsen, långvarig. Företag med en stark kultur uppvisar generellt sett bättre prestationer, inte bara med avseende på medarbetarnas välbefinnande utan även när det gäller innovation, kundnöjdhet och finansiella resultat. Detta skapar en positiv cykel där nöjda medarbetare leder till nöjda kunder, vilket i sin tur stärker företaget. Data visar att en bra arbetsplatskultur med engagerade medarbetare är så pass kraftfull att den leder till 435 % ökade vinster*.

Därför är det som företagsledare avgörande att strategiskt engagera sig i arbetsplatskulturen. Målet ska vara att skapa en arbetsmiljö där människor arbetar för att de vill – inte för att de måste.

Så arbetar du strategiskt med din företagskultur i 6 steg

Definiera er organisations nuvarande kultur och vision

Börja med att förstå var ni står i dag. Vad kännetecknar er kultur just nu? Vad funkar och vad funkar inte?

Välj faktabaserade metoder och verktyg för att ni ska kunna mäta och följa upp det som verkligen kommer att ge effekt på ert medarbetarengagemang. Gör en medarbetarundersökning med påståenden som bygger på forskning för att mäta ert nuvarande medarbetarengagemang.

Följ upp detta med en kulturinventering där ni identifierar er nuvarande arbetsplatskultur utifrån modeller såsom exempelvis Hofstedes lökmodell i kombination med Cameron & Quinn's modell ”Competing Values Framework”.

Visar analysen att er arbetsplatskultur kommer att leda er gentemot er vision och era långsiktig mål? Vad ska ni behålla och vad behöver ni förändra framledes?

Engagera ledning och anställda

Det här är ett lagarbete. Se till att ledningen är med på noterna och förstår värdet av en stark arbetsplatskultur. Använd sedan workshops, enkäter och möten för att involvera alla anställda i processen. Det skapar ägarskap och engagemang.

Sätt tydliga mål och strategier

Hur vill ni att er arbetsplatskultur ska se ut? Skapa en klar vision som alla i organisationen kan sträva mot.

Vad vill ni uppnå med er arbetsplatskultur? Sätt specifika, mätbara mål som är i linje med er övergripande affärsstrategi. Det kan handla om allt från förbättrad medarbetarengagemang till minskad personalomsättning.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Implementera rätt aktiviteter och program

Involvera era ledare och medarbetare i att välja ut vilka aktiviteter som kommer att föra er i rätt riktning. När alla bjuds in ökar sannolikheten att aktiviteterna faktiskt genomförs.

Några exempel:

 • Utbildningsprogram för ledare och anställda kring kommunikation, feedback och teamarbete.
 • Mentorskap och coachingprogram för att stötta personlig och professionell utveckling.
 • Teambyggande aktiviteter som stärker relationer och förbättrar samarbete.
 • Hälsoprogram som främjar fysiskt och mentalt välbefinnande.
 • Flexibla arbetsarrangemang för att stödja balans i livet.

Avsätt även en budget för aktiviteterna och ge de ansvariga mandat att arbeta aktivt med frågan.

Mät och utvärdera

Använda regelbundna medarbetarundersökningar, feedbacksessioner och prestandaindikatorer för att mäta hur väl ni lyckas. Anpassa strategin efter hand baserat på dessa insikter.

Kommunicera, fira och dra lärdomar

Återkom löpande till varför ni gör det ni gör och vad som önskas uppnås. Berätta före ni gjort något, när ni gör något och efter att ni gjort något.

Glöm inte att uppmärksamma och fira de framsteg ni gör. Det stärker kulturen och motivationen. Var också öppna med misstag och lärdomar – det är en del av processen.

Summering

Att strategiskt prioritera kulturen utgör inte endast en investering i medarbetarnas välbefinnande; det är likaså en grundläggande satsning på företagets långsiktiga framgång och tillväxt. Genom att aktivt forma och kontinuerligt utveckla arbetsplatskulturen, etablerar ni fundamentala värderingar och principer som styr organisationen. Det är denna distinkta kultur som attraherar rätt kompetenser, främjar innovation och förstärker ert medarbetarengagemang.

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Krönikör

 • Följ skribent

Jeanette Bergvall är vd för Great Place To Work i Sverige. Med en bakgrund av att framgångsrikt leda företag, kombinerar hon sin erfarenhet med Great Place To Works 30-åriga forskning för att insiktsfullt skriva om medarbetarskap, medarbetarengagemang och företagskultur. Hennes skrifter ger en unik inblick i vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser och syftar till att ge läsarna praktiska tips och råd i sin egen verksamhet.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill