Ett nytt livsskede? Så hanterar du transformationer i livet

Så lär man sig att hantera svåra förändringar.

Karriär | ARTIKEL | DEC 2023

En förändring som från början kanske var ofrivillig kan leda till någonting nytt, spännande och inspirerande.

En förändring som från början kanske var ofrivillig kan leda till någonting nytt, spännande och inspirerande.

Förändring och transformation är en oundviklig del av livet. Plötsligt kastas man in i ett helt nytt livsskede – ibland frivilligt, ibland ofrivilligt. Oavsett vilket så kan det kännas förvirrande, omtumlande och skrämmande. Inte sällan kommer man ut på andra sidan som en ny och bättre människa. Men vägen dit kräver acceptans, tålamod, målmedvetet arbete – och stöd utifrån.

Alla människor tvingas genomgå förändringar och transformationer under livets lopp. I vissa fall väljer vi det själva, men det vanligaste är nog ändå att ett nytt livsskede kommer emot oss vare sig vi själva vill det eller inte. Det kan handla om avgörande förändringar på jobbet eller i privatlivet. Någonting tar slut och någonting annat börjar. Så kommer livet alltid att se ut, och det måste vi lära oss att hantera. Men hur?

Acceptans är det första och kanske viktigaste steget. Man måste acceptera att saker förändras och att man själv inte har makten över någonting annat än sin egen reaktion inför förändringen. Att acceptera negativa förändringar är förstås svårt, samtidigt ska man vara medveten om att just känslan av acceptans kommer att kunna lätta på bördan.

Man måste tillåta sig själv att acceptera förändringen, även om den var oönskad. När man väl har gett sig själv den tillåtelsen så blir det också lättare att öppna upp sitt sinne för nya möjligheter som livet har att erbjuda. Dessa nya möjligheter behöver inte ställas i direkt jämförelse med det man har lämnat bakom sig, utan bör istället värderas som någonting helt nytt. Acceptera att det nya livsskedet kommer att se annorlunda ut och att det kan bli bra på ett helt nytt sätt.

Men man bör inte förvänta sig att transformationen ska vara avklarad över en natt. Förändring tar tid och är alltid en svår prövning för individen, och man bör ha realistiska förväntningar på den förändringsresa man har framför sig. Det kommer inte att bli bra direkt, och man gör misstag och felbedömningar längs vägen. Därför gäller det att ha tålamod och empati med sig själv när man går in i ett nytt livsskede.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Självreflektion och målsättande

När man genomgår en transformation i livet måste man också arbeta väldigt aktivt med sig själv. Det kan man göra dels genom självreflektion, dels genom att sätta upp personliga mål.

Självreflektion innebär att du avsätter tid åt att tänka igenom vad som egentligen är viktigt för dig i livet, vad du värdesätter och vad du vill uppnå eller uppleva. Det handlar om att bli självmedveten och att sätta ord på vad man känner, var man befinner sig och vart man är på väg. När man ägnar sig åt självreflektion så är det väldigt bra att skriva ned det man tänker, så att man tvingas att formulera det i ord. Att prata med andra människor är också bra och nödvändigt, men skriv ändå gärna ned det som du har kommit fram till i samtalet.

Självreflektionen och skrivandet bör helst leda fram till att man formulerar ett begränsat antal mål för sig själv. Dessa mål ska vara realistiska, konkreta och tidsbestämda. Det är väldigt viktigt för självförtroendet och motivationen att man ser resultatet av sina ansträngningar, därför är det viktigt att några av målen är av ett sådant slag att man kan ta tag i dem direkt och uppnå resultat i ett tidigt skede. Andra mål kan såklart vara lite mer långsiktiga och sikta lite högre.

Under hela den här processen bör man också ta hjälp och stöd från omgivningen. Andra människors input har ett särskilt stort värde när man genomgår en förändring och kanske famlar efter en identitet och en väg framåt. Familj, vänner och kollegor kan ge dig en hint om du kommer in på fel spår, men kan framför allt inspirera och uppmuntra din förändringsprocess.

Sist men inte minst är det väldigt viktigt att man tar hand om sig själv fysiskt och psykiskt när man genomgår en transformation i livet. Att sköta exempelvis sömn, kost och motion är väldigt viktigt i ett livsskede då man kanske känner sig förvirrad och behöver tänka och reflektera mycket. Att fokusera på sina basbehov kan vara ett bra sätt att rensa hjärnan så att man tänker klarare och undviker stress. Monotona men fysiskt ansträngande aktiviteter, till exempel att skotta snö eller att gå en rask promenad, kan kännas ganska befriande när tankarna snurrar eller om man känner sig stressad eller orolig.

När man genomgår en transformation eller går in i ett nytt skede i livet så krävs det med andra ord ett stort mått av acceptans, tålamod och empati med sig själv, samtidigt som man också måste vara beredd att arbeta hårt för att uppnå nya mål. Då kan en förändring som från början kanske var ofrivillig, leda till någonting nytt, spännande och inspirerande.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill