Rättvis lön är mer än siffror på ett papper – det handlar om engagemang

Det närmar sig lönerevision för många organisationer. Rättvis lön handlar om balansen mellan att hålla uppe personalens engagemang och att hålla budgeten intakt. Vi utforskar hur öppenhet, förmåner och erkännande kan öka lönenöjdheten.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2024

Hur skapar vi en lönestruktur som känns rättvis för alla?

Hur skapar vi en lönestruktur som känns rättvis för alla?

Snart dags för lönerevision och känslorna är i svallning. Sällan går någon nöjd från dessa möten och du är inte ensam om att känna så. Men lönen är så mycket mer än siffror på kontot – det är värdering av ditt arbete. Hur skapar vi då rättvisa löner som håller uppe personalens engagemang utan att spräcka budgeten? Upptäck strategier som företag använder för att få medarbetarna att känna sig värderade bortom lönesumman.

Är du redo för lönerevisionens berg-och-dalbana? Lönerevisionstider är här och stämningen är elektrisk – laddad med förväntningar och spänning. Ärligt talat, när klev du sist ut från en lönerevision med ett leende?

Du är långt ifrån ensam om du känner dig missnöjd med din lön; nästan 6 av 10 av svenskarna kände likadant förra året. Men den 25:e varje månad förvandlas lönen snabbt från siffror på ett kontoutdrag till mat på bordet och en säng att sova i, medan räntor och inflation nafsar i hälarna.

När motivationen sjunker och gräset på andra sidan verkar allt grönare, står vi inför frågan: Hur skapar vi en lönestruktur som känns rättvis för alla?

Lön är mer än bara pengar – det är erkännandet av ditt värde. Och i en värld där jämförelsen är ett knapptryck bort, hur säkerställer organisationer att deras största kostnad, personalen, inte också blir deras största förlust? Balansen mellan tillräckligt hög lön för att behålla engagemanget och tillräckligt låg för att hålla budgeten är mer konst än vetenskap.

Det finns dock ljusglimtar i lönetunneln – strategier som sträcker sig bortom det monetära. Från förmåner till personlig uppskattning, upptäck hur företag kan navigera i löneförhandlingarnas känsliga vatten och kanske, bara kanske, få sina medarbetare att känna sig nöjda med sin lön.

En rättvis lön är så mycket mer än pengar på kontot.

För många organisation är personalkostnaden den största kostnaden. Men konsekvensen av en orättvis känsla relaterat till lön kan skapa ännu högre kostnader till exempel i form av ovanligt hög sjukfrånvaro.

För organisationen handlar lön om en balansgång. Att ge tillräckligt höga löner för att det inte ska skava för medarbetarna så att de blir oengagerade eller byter arbete, men så pass låga löner att personalkostnaden inte välter budgeten.

Ibland handlar missnöjet med lönen om något helt annat.

Ibland kan det vara andra bakomliggande faktorer som gör en medarbetare missnöjd med sin lön. Om en medarbetare till exempel upplever att de har mindre att säga till om kring sin arbetsmiljö och sina arbetsuppgifter, blir den monetära ersättningen viktigare, vilket gör att det är större risk att förväntningarna på lön vida överstiger vad som är marknadsmässigt.

Att få människor att känna sig nöjda med sin lön är inte bara en fråga om siffror; det handlar om hela paketet.

 1. Var öppen med hur lönesättningen fungerar. När anställda förstår processen och vet att alla behandlas rättvist, kan det öka nöjdheten.
 2. Se till att lönen är konkurrenskraftig jämfört med vad andra företag i samma bransch och region erbjuder. Genom att hålla sig uppdaterad om löneläget kan företaget anpassa lönerna så att de är rättvisa. Var transparent med lönestatistik.
 3. Ibland är det inte bara den fasta lönen som räknas. Förmåner som pensionsplaner, friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjligheter till distansarbete kan göra stor skillnad.
 4. Ge anställda chansen att växa inom företaget. Tydliga karriärvägar och utbildningsmöjligheter kan öka nöjdheten eftersom de ser en framtid där deras lön kan öka.
 5. Erbjud bonusar eller löneökningar baserade på prestationer. När människor känner att deras hårda arbete och framgångar uppmärksammas och belönas, ökar deras nöjdhet med lönen.
 6. Ibland handlar det om att bli sedd och uppskattad. Personlig uppskattning från ledningen kan ge en känsla av värde som går utöver den faktiska lönechecken.
 7. Ge anställda möjlighet att balansera arbete med privatliv. Detta kan innebära flexibla arbetstider eller möjlighet att arbeta hemifrån, vilket kan vara lika viktigt som själva lönen.
 8. Investera i de anställdas hälsa genom program för välbefinnande och företagshälsovård. En frisk personal är en nöjd personal.
 9. Ge anställda inflytande över sitt arbete och företaget. Detta kan öka känslan av egenmakt och tillfredsställelse.
 10. Se till att alla anställda behandlas jämställt och att lönesättningen är rättvis och icke-diskriminerande. Detta skapar en kultur av tillit och rättvisa som kan öka nöjdheten.
 11. Ha regelbundna samtal om prestation och ersättning. Det ger anställda en chans att uttrycka sina förväntningar och att tillsammans med sin chef sätta upp realistiska mål för löneutveckling.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Därför gick jag igenom alla mina medarbetares löner

När jag var ny som vd på Great Place To Work var lönerna en av de första sakerna jag kikade närmare på. För mig var det viktigt att säkerställa att alla hade en rättvis lön i relation till sin roll och erfarenhet. Det innebar att jag djupdök i statistik för att se om det var några löner som behövde justeras upp (eller ner).

Det kändes först som minerad mark att föra ämnet på tal, men det visade sig snabbt bli en transparent och frigörande dialog med mina nya kollegor, som uppskattade min ambition säkerställa en rättvis arbetsplats. Medarbetare som kanske gått och känt sig orättvist behandlade insåg nu att deras lön, när allt kom till kritan, faktiskt var rätt kunde också släppa det missnöjet.

Går det ens att få sina medarbetare nöjda med sin lön?

Statistik och rättvisa till trots är det nog inte många medarbetare som säger till sin chef att de är nöjda med sin lön under en eventuell löneförhandling. Vad de egentligen tycker är en annan sak.

Till exempel vet vi att hos de 5 bästa arbetsplatserna i Sverige, med 250 anställda eller fler, var det 7 av 10 medarbetare 2023 som ansåg att de har en rimlig lön för det arbete de utför.

Trots det är lönen den vanligaste frågan vi får när vi går igenom våra kunders resultat på sin medarbetarundersökning. Här har vi lärt oss att vara ärliga. Nej, medarbetarna kommer aldrig att bli nöjda med sin lön. Vi har märkt att det skänker en tröst för ledare att höra detta. Det är inte bara ni, det gäller alla organisationer.

En morot hela organisationen mår bra av

Det ligger i människans natur att alltid sträva högre och att vilja ha mer. Och tur är väl det. Det är så vi når nya höjder. Att dina medarbetare vill ha högre lön är egentligen ett sundhetstecken som organisationen kan dra stor fördel av.

Mitt bästa råd till dig som nu ska gå in i en lönerevision är därför något som ni hört mig säga tidigare: sätt upp mål.

Om dina medarbetare har högre ambitioner kring sin lön är det en ypperlig möjlighet att tydligt fastställa vad som behöver ske för att det ska hända. Sätt smarta mål och mätetal som medarbetarna tydligt kan jobba efter och mot och motivera och stötta dem längs vägen. När det väl är dags att belöna dem kommer ni att ha råd med det, eftersom verksamheten kommer att växa sida vid sida med medarbetaren.

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Krönikör

 • Följ skribent

Jeanette Bergvall är vd för Great Place To Work i Sverige. Med en bakgrund av att framgångsrikt leda företag, kombinerar hon sin erfarenhet med Great Place To Works 30-åriga forskning för att insiktsfullt skriva om medarbetarskap, medarbetarengagemang och företagskultur. Hennes skrifter ger en unik inblick i vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser och syftar till att ge läsarna praktiska tips och råd i sin egen verksamhet.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Jeanette Bergvall

Jeanette Bergvall

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill