Att bidra till gruppens arbete

Det du gör och inte gör påverkar.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2022

Hur vi väljer att bemöta kollegan påverkar vårt gemensamma lärande och hur väl vi lyckas använda allas gemensamma kompetens.

Hur vi väljer att bemöta kollegan påverkar vårt gemensamma lärande och hur väl vi lyckas använda allas gemensamma kompetens.

På det sätt vi bidrar, eller inte bidrar till gruppens arbete, påverkas förutsättningarna att lyckas med gruppens uppdrag och mål. Vad vi väljer att säga och göra eller inte säga och inte göra, påverkar inte bara mitt eget arbete utan också gruppens förmåga att nå sitt uppdrag. Lika viktigt är det hur vi väljer att reagera när någon i gruppen säger något. Är vår respons problem- eller lösningsorienterat? Hur vi väljer att bemöta kollegan påverkar vårt gemensamma lärande och hur väl vi lyckas använda allas gemensamma kompetens.

Senaste veckorna har jag gjort mycket av det jag gillar! Föreläst. Jag har pratat om medarbetarskap och ledarskap. Berättat om hur man kan få till ett högpresterande och effektivt teamarbete. Pratat om pseudoteam och riktiga team. Bett chefer reflektera över hur man främjar psykologisk trygghet samtidigt som man uppnår de resultat man önskar.

Men allt kokar egentligen ner till att det handlar om hur vi bidrar och om hur vi skapar förutsättningar för varandra att bidra. Och hur vi reagerar när någon bidrar.

Ibland väljer vi tystnaden medvetet. Vi sitter på mötet och tänker kloka tankar som det vore bra att säga, men vi säger dem inte. Istället väljer vi tystnaden. Och våra kollegor runt bordet vet ingenting om den tankeverksamhet som pågår i ditt huvud. Den ”osynliga handlingen” är det bara du själv som vet om. Som en hemlighet som ingen annan vet. En hemlighet som kan vara tung att bära. Ibland är tystnaden omedveten. Vi gör inte en aktivt medveten handling men vi har helt enkelt inte förmågan att dela våra tankar. Det tar emot. Det tar stopp. Risken är för stor. Risken att verka negativ, kritisk, okunnig eller påstridig gör att vi är tysta.

Hur ska vi förstå mer av när vi bidrar och inte bidrar? Medvetna och omedvetna handlingar som fyller våra dagar. Dagar där vi ofta inte stannar upp utan bara rusar på. Stress minskar tillgången till kloka, lugna tankar. Stressen gör att vi missförstår varandra mer och tolkar kommunikationen på ett sätt som inte var avsikten hos budbäraren.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Reflektera

Att reflektera kan vara en metod som hjälper dig till ökad självinsikt och medvetenhet om ditt eget agerande. Genom att ta några minuter efter mötet och reflektera kring vad som sades, vad som gjordes, hur du tänkte och kände kopplat till det, ger det dig själv en möjlighet att fördjupa kunskapen om dig själv. Eller ta några minuter på vägen hem från jobbet. Gå igenom dagen. Vad hände, vad kände och vad tänkte jag och hur skulle jag kunna göra LITE annorlunda nästa gång. Vad är jag redo att testa?

Kanske kommer du till insikter om saker du vill pröva att göra annorlunda. Kanske känner du att du vill testa, träna och göra saker LITE annorlunda framåt för att se hur det kan påverka och hjälpa din grupp till nya höjder. Insikter om att det du gör och inte gör, säger och inte säger, påverkar. DU är viktig.

Så testa att ställa en extra fråga till din kollega, för att utforska hens perspektiv innan ni hoppar vidare till nästa fråga. Ta modet till dig och dela en idé du länge haft inom dig men ännu inte delat. Kanske kan du berätta om det där misstaget du gjort och vad du lärt dig av det eller att du ber om ordet under mötet för att synliggöra kollegan som kom med ett förslag tidigare under mötet som ingen lade märke till. Och varför inte börja tacka dina kollegor som också vågar dela farhågor, oro och tydliggör att det hjälper er till bättre beslutsfattande.

Det du gör och inte gör påverkar.

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet

 • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och föreläsare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla team och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på team- och ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling samt föreläst i både Sverige och utomlands. Hennes specialintresse har de senaste åren varit psykologisk trygghet och hur det kan bidra till teamets förbättrade prestation. Emma certifierar användare (Practitioners) tillsammans med Add Insight genom The Fearless Organization med fokus på att mäta och följa upp psykologisk trygghet på grupp- och organisationsnivå.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes. Hennes intresse för hur individ och organisation kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar med både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill