Att förstå sitt företag – SWOT och Slutsats

"Är dagens styrkor i dagens bransch och affärssituation även styrkor för det affärsläge som kommer att gälla framöver?"

Ledning | ARTIKEL | FEB 2012

SWOT

SWOT

Att snabbt skissa ihop en SWOT är ofta en bra start på en strategidialog. Men rätt presenterad kan en SWOT även vara den lätt kommunicerbara sammanställningen efter ett stort tungt analysarbete.

De flesta uppskattar att sammanfatta sin bransch- och egenanalys i en SWOT

 • Strengths – Egna styrkor
 • Weaknesses – Egna svagheter
 • Opportunities – Möjligheter inom branschen
 • Threats – Hot inom branschen


En SWOT är bra och praktisk ur många synviklar. Den kan vara det första steget i att tänka igenom sin bransch och sig själv. Dvs en första SWOT kan ofta ”klaras av” på 10 minuter. Men, den kan även vara en bra och lätt kommunicerbar sammanfattning av bransch- och egenanalysen efter en lång tids strukturerat arbete.

Det finns dock ett par viktiga punkter att tänka på.

För det första:

En SWOT måste alltid relatera till en definierad bransch och ett tänkt verksamhetsområde. Det är mycket troligt att företaget har betydande styrkor inom det område som man verkar inom idag, annars skulle man inte finnas.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men, hur ser det ut framöver? Är dagens styrkor i dagens bransch och affärssituation även styrkor för det affärsläge som kommer att gälla framöver? Är detta styrkor i de nya länder som företaget vill expandera till? Är detta styrkor för vissa eller alla delar av det planerade programmet av erbjudanden?

En reflektion kring detta är ofta värdefull. Samma frågor som kan ställas för styrkor gäller naturligtvis även för svagheter, möjligheter och hot. I praktiken innebär detta även att en övergripande SWOT för hela företaget kan behöva kompletteras med en SWOT per affärsområde eller verksamhetsgren. En hierarkisk SWOT-struktur skapas.

För det andra:

Även om en SWOT oftast är en sammanfattning av en hel del bra tänkande kan det vara svårt för var och en att se ”den röda tråden” om sammanfattningen innehåller 10 styrkor, 10 svagheter, 10 möjligheter och 10 hot. Det är därför ofta lämpligt att sammanfatta denna bild med en text som beskriver vilka slutsatser som gör från sin SWOT. Texten bör även peka ut vilken eller vilka slutsatser som kommer att vara vägledande för de beslut som tas vad gäller verksamhet, mål och strategi.

Nästa artikel – ”Att tydliggöra sin egen verksamhet”

Vi lämnar nu branschanalysen och företagsanalysen. Dags att fatta beslut. I nästa artikel kommer vi att titta närmare på hur vi beskriver den verksamhet som vi beslutat oss för att driva och hur vi fastlägger inriktning och ramverk.

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill