Att förstå sitt företag - ”Vilken grundläggande strategi passar oss?”

Viktigt att bilda sig en uppfattning om vilka framgångsfaktorer som gäller för var och en av de olika strategierna.

Ledning | ARTIKEL | DEC 2011

Vilken av de fyra grundläggande strategierna ska du välja till ditt företag? Vad gäller för dig i din bransch? Lennart Almstedt ställer en rad intressanta frågor.

I en tidigare artikel, under rubriken branschanalys, lyfte vi fram att det finns fyra grundläggande strategier som man bör resonera kring när man gör sin egen hemläxa att förstå sin bransch.

De fyra grundläggande strategier som vi diskuterade var:

  1. Högt upplevt värde (Prestandastrategi, värdestrategi, differentieringsstrategi, ”High Perceived Value”)
  2. Låg levererad kostnad (Lågkostnadsstrategi, lågprisstrategi, ”Low Delivered Cost”)
  3. Fokus (”Focus”)
  4. Tillräckligt bra (”Good Enough”)

För mer information om dessa strategier vänligen se tidigare artikel.

Nu kommer vi till den spännande frågan: Har vi idag en tydlig och sammanhållen strategi som följer någon av dessa fyra? I så fall vilken? Vilken av dessa passar oss bäst framöver? Och vad kan vi behöva säkra eller justera för att bli riktigt framgångsrika när vi har valt en grundläggande strategi?

Det första steget blir naturligtvis att bilda sig en uppfattning om vilka framgångsfaktorer som gäller för var och en av dessa strategier. Den tidigare artikeln ger viss vägledning i detta, men här behöver varje företag fundera på vad som gäller i deras bransch.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det andra steget blir att sätta betyg på sig själv vad gäller dessa framgångsfaktorer.

Det tredje steget blir att sätta sina egna betyg i ett sammanhang. Det kan tänkas att det egna företaget inte får så höga betyg jämfört med ett tänkt idealläge, men företaget är kanske bättre än konkurrenterna och har därmed en bättre relativ position än de andra. Här bör även de viktigaste framgångsfaktorerna ges mer uppmärksamhet än de som är något mindre viktiga.

Det fjärde steget blir att dra slutsatser. Är det bara en strategi som är tänkbar idag och framöver? Eller kan flera av dessa grundläggande strategier vara lämpliga om man gör vissa justeringar av dagens verksamhet? En sådan dialog kan öppna upp tankarna och generera nya goda idéer om möjliga vägar till stor framgång i framtiden. 

Nästa artikel – ”Att förstå sitt företag – SWOT och Slutsats”

I nästa artikel kommer vi att titta närmare på hur vi sammanfattar branschanalysen och företagsanalysen, dvs hur vi kommunicerar vi vad vi lärt oss om branschen och oss själva. Detta är en viktig komponent eftersom detta utgör den kommunikativa basen för vårt val av inriktning, mål och strategi.

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

  • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Lennart Almstedt

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill