Formulera företagets nuläge

Låt alla i organisationen vara med och göra SWOT-analysen.

Ledning | ARTIKEL | SEP 2011

Formulera företagets nuläge

Formulera företagets nuläge

För att lyckas med en god nulägesanalys, i stort och smått, är det nödvändigt att få koll på såväl företagets möjligheter på marknaden som vilka hinder som kan dyka upp vid horisonten. En SWOT-analys är vad som behövs.

Vad är SWOT? Man skulle lätt kunna tro att det är en förkortning av "So what?" ("hurså?").  Men det är det inte. I stället handlar detta om de första bokstäverna i fyra nyckelord som används när man vill göra en god nulägesanalys.

S står för strength (styrka)
W står för weakness (svaghet)
O står för opportunities (möjligheter)
T står för threats (hot)

Man kan jobba med SWOT-metoden individuellt eller i grupp. Man kan också kombinera, så att deltagarna först arbetar individuellt. Sedan kan man jämka samman resultatet i ett grupparbete.

STYRKA handlar om att lyfta fram företagets sidor. Vad är vi bra på? Vad lyckas vi med?
SVAGHET handlar då om motsatsen - om vad vi är dåliga på, eller misslyckas med inom olika områden.
MÖJLIGHETER - här gäller det att lyfta fram verksamhetens potential. Vilka möjligheter ser vi runt hörnet?
HOT är då på motsvarande sett det negativa som vi kan ana runt hörnet.

En väldigt stor fördel med SWOT-metoden är att den jämnar ut traditionella roller i en grupp. Ta optimisten, till exempel. Det kan ofta vara chefen, som inte vill att vi blir alltför negativ, och som därför kan riskera att undvika en kritisk, självrannsakande analys. Även optimisten måste vara med och formulera både svagheter och hot (liksom han naturligtvis också formulerar sina älsklingsämnen: styrka och möjligheter).

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Eller ta pessimisten, den där gruppmedlemmen som alltid lyckas punktera entusiasmen med sina invändningar och sina farhågor. Även pessimisten ska med SWOT-metoden vara med och formulera exempel på styrka och möjligheter (liksom han naturligtvis på motsvarande sätt också får formulera sig i sina älsklingsämnen: svagheter och hot).

Det här är en ganska utbredd metod för en snabb temperaturmätning i ett företag, men passar egentligen alla typer av organisationer. Det har varit en överraskande bra metod för att få en grupp att gemensamt formulera en bild av nuläget. För utan en vettig beskrivning av nuläget är det inte så lätt att formulera några mål - och ännu mindre att nå dem.

Man blundar alltså inte för nuläget när man tror - men man sträcker sig bortom nuet i en vision om hur framtiden kan bli.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill