HSP – ett personlighetsdrag som ger styrkor i ledarskapet

Charlotta Lagerberg-Thunes, författare, föreläsare och beteendevetare: att leda med känsla ger dessa tio fördelar.

Ledarskap | Podium | ARTIKEL | JAN 2021

När högkänsliga väl vågar klättra och ta plats i sin karriär kommer ofta deras kunskaper mer till sin rätt, säger Charlotta Lagerberg-Thunes.

När högkänsliga väl vågar klättra och ta plats i sin karriär kommer ofta deras kunskaper mer till sin rätt, säger Charlotta Lagerberg-Thunes.

Högkänslighet och ledarskap, hur går det ihop? Ungefär var femte person har personlighetsdraget HSP. Charlotta Lagerberg-Thunes är en av dem och hon har lärt sig att se de styrkor och fördelar som HSP innebär. ”När högkänsliga väl vågar klättra och ta plats i sin karriär kommer ofta deras kunskaper mer till sin rätt”, säger hon.

Människor inspireras oftast av ledare med stor äkthet, men i dagens konkurrenskultur tenderar en del hylla ledare med narcissistiska drag. Den mörka triaden med ledare som har psykopatiska, machiavelliska eller narcissistiska drag och med vidlyftiga personligheter utlovar saker med kraft och storslagenhet rekryterar ja-sägare och följeslagare med sina övertygande visioner och idéer.

Jag minns en kvinna som var högt uppsatt chef som berättade under en föreläsning om hur hon undvek tunnelbanan i rusningstrafik för att spara på intrycken och energi. Hon satt i bilen och insåg att även det var hopplöst för hon var inte i sin bubbla utan stirrade in i alla andras bilar runtomkring henne och tänkte: han verkar förkyld, hon ser så olycklig ut och vad han petar i näsan. Hon hade insett att hon inte bara var chef utan också högkänslig. Det skrämde henne till en början på grund av att hon ändrade synen på sig själv, men efter att ha landat kunde hon styra om sitt arbete på ett nytt sätt. Saker föll sig mer naturligt och efterhand blev det mer tydligt och hon blev säker i sin roll som högkänslig chef. Hon övade medvetet på att stänga av intryck i bilen och inte titta på vad alla andra gjorde.

Att arbeta mer med kvalitet än kvantitet är något som intresserar den empatiska ledaren, och det är där hållbarhet kommer in som vi så ofta talar om i dag. Där finns det mycket för den som är högkänslig att lära ut till andra chefer tänker jag. Det finns studier som visar på att vi arbetar bättre när vi känner att vi kan påverka och det finns en meningsfullhet, sammanhang och begriplighet.

När högkänsliga väl vågar klättra och ta plats i sin karriär kommer ofta deras kunskaper mer till sin rätt, och som ledare och chef blir de oftast bättre än som anställda. De kan forma sitt arbete och använda sina kunskaper på ett mer adekvat sätt. Om du är en högkänslig person med styrkor som god social känslighet kan du bättre bedöma människors tillförlitlighet, till exempel att se människor som låtsas vara samarbetsvilliga, men knappt tillför något till gruppen utan istället försvagar den genom att snylta och armbåga sig fram, och gör att balansen i gruppen rubbas.  Eller stykor som en miljöbetingad känslighet, där du kan ändra ditt sätt att reagera på miljöförändringar genom att använda din goda observationsförmåga innan andra gör det. Att kunna se det finstilta mellan raderna som när du anländer till arbetet och märker att en kollega besvärar en annan kollega som brukar vara glad. Den högkänsliga ställer frågor som: du verkar spänd idag, är det något du vill samtala om?

Charlotta Lagerberg-Thunes

Fotograf: Cecilia Hedström

Charlotta Lagerberg-Thunes

Högkänslighet, HSP, och ledarskap

Det sägs att 20 procent av befolkningen föds med personlighetsdraget HSP (Highly Sensitive Persons), Högkänslighet. Man kan födas med en musiktalang medan andra föds med en känslotalang. HSP är i sig inte en diagnos utan ett personlighetsdrag, 30 procent sägs vara extroverta högkänsliga och 70 procent introverta högkänsliga.

Jag tror en del med HSP-personlighet väljer att söka arbeten under deras kapacitet, av anledningar som till exempel att slippa förklara att man är högkänslig på grund av tidigare erfarenheter, eller rädsla för reaktioner eller fördomar. Att se sig själv i en ledande roll kanske ligger långt bort speciellt om man förknippar ledarstil med konsten att påverka andras inställning, tänkande och uppförande, och att det mesta handlar om enbart en social process mellan ledare och att bli ledd. Att fatta snabba beslut och bullra mycket.

Med en mjukare ledarstil, en sundare och mer moralisk kompass som styrs av ett empatiskt förhållningssätt där stort förtroende för medarbetarna och tillåtelse för dem att vara självständiga men ändå involverade, ha utrymme och samtidigt integritet, tror jag man har mycket att vinna. En empatisk ledare lyssnar på sin inre visdom. Att leda på ett äkta sätt skapar unika uttryck som ger avtryck på ett nytt sätt, det jag väljer att kalla- att leda med känsla. Empatiska ledare ser nog sig mer som rådgivare än chefer.

"Jag välkomnar fler själsliga- och empatiska ledare som ser sin högkänslighet som en superkraft och begåvning."

– Charlotta Lagerberg-Thunes

Att vara en empatisk ledare

Högkänsliga ledare har ett arbets- och förhållningssätt som främjar relationerna till fler och olika riktningar och helt utan tvång. Jag tänker främst på ett mer tillåtande och öppnare klimat som skapar lugn i arbetsgruppen, där man lyssnar på djupet på sina medarbetare, fördjupar samarbetet och relationerna. Något som ger större möjligheter att kunna leda förändringar som inte känns ytliga utan mer långsiktiga. Man ser vilka behov som finns och styrkor i arbetslaget, och blir därmed en autentisk ledare och chef. Vilka vinster det ger!

Att leda handlar om att våga ta plats. Är man HSP och dessutom introvert är behovet av att dra sig undan stort, vilket kanske gör att man undviker att bli mer synlig och ta plats. Jag tänker att man som ledare och HSP ser mer detaljrikt på en organisation, och har visioner om att skapa en arbetsmiljö som är mer hållbar för sig själv och sina anställda. Den högkänsliga chefen som leder med känsla kommer därför se till att fler åtgärder läggs till som gynnar alla, även dem som inte är högkänsliga med till exempel: tystare lokaler, ljus som inte sticker i ögonen, matsal som känns inbjudande, ett bredare hälsotänk, flexibilitet att arbeta hemifrån, egna rum, vilorum och andra privilegier som gör det trivsammare på arbetsplatsen. Att förmedla hur viktigt välmående är och samtala om balans mellan arbete och fritid, och att få möjlighet att landa och låta beslut få ta sin tid skapar goda effekter i förlängningen.

Den empatiska ledaren arbetar säkerligen mer med konkreta verktyg och övningar som utgår från att individen jobbar efter sina egna bästa förutsättningar och med självledarskap Utgångspunkten är att den anställdas mående är prioriterat både inifrån och ut.

Att besitta den förmågan innebär att skapa ett arbetsklimat med fokuserar på hur du talar i gruppen och uttrycker dig mot andra. Vi är varandras arbetsmiljö. Att ge mycket tid är också något som är viktigt. Att tillsammans implementera och landa i olika projekt, för att undvika att öka på stress och ohälsa. Medarbetarna kommer på sikt känna ett självledarskap och ett förtroende från sin chef som skapar både gynnsam arbetsglädje och en ökad självkänsla. 

Att lära ut självmedkänsla till sina medarbetare där allt inte handlar om siffror, resultat, jämföra sig, behaga och prestera, utan visa att alla har ett värde i att vara den man är, och ge sig själv en klapp på axeln i både med- och motgång. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Fördelar och styrkor med hsp som ledare

Även om vi ibland glömmer att lyssna inåt så kommer livet i kapp oss. Jag citerar Elaine Aaron den amerikanska forskaren från USA som myntade begreppet högkänslighet under 90-talet med följande text:

Så småningom tvingas förmodligen de flesta högkänsliga in i vad jag kallar frigörelse även om det inte händer förrän under den andra hälften av livet. Vi tonar då in på frågor i vårt inre, och den inre rösten, snarare än på de frågor som andra ber oss svara på.

Lyssna till ditt hjärtas röst vad den har att säga dig, för kanske är det just du som med äkthet ska leda med känsla för att visa oss vägen fram, med ett mjukare förhållningssätt och samhällsklimat.

Jag välkomnar fler själsliga- och empatiska ledare som ser sin högkänslighet som en superkraft och begåvning.

10 punkter med fördelar och styrkor som högkänsliga ledare oftast bär på:

 • Kreativitet, passion, begåvning, djupsinnighet och förmåga att njuta intensivt av kultur, musik, natur och gemenskap.
 • Stor inlevelseförmåga som gör det lättare att sätta sig in i den anställdas känslor och behov. Genuint intresse för hur dina anställda mår, sätter dem i centrum och förstår dem på ett djupare plan.
 • Bra ledarskap med egenskaper som emotionell medvetenhet, hög kunskapsnivå, engagemang och rättvisetänk.
 • Ställer frågor som andra inte tänkt på. 
 • Ser lösningar som andra tycks missa och är lösningsfokuserad.
 • Stark intuition som upptäcker vad som är rätt och fel, märker nyanser och detaljer som andra tycks missa.
 • Ger utrymme att förespråka god hälsa och välmående genom självledarskap och påvisar vikten av balans mellan arbete och fritid. 
 • Låter beslut få ta sin tid så att medarbetarna hinner landa i förändringar.
 • Bygger team med öppen dialog där dina anställda känner att de kan vara med och påverka och känner sig sedda.
 • Besitter noggrannhet och analytisk förmåga, samvetsgranna och arbetar med hållbarhet och är för äkthet.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Podium

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Podium

Dela:

Om skribenten

Charlotta Lagerberg-Thunes är författare, föreläsare och beteendevetare. Högkänslig småföretagare, författare till skönlitterära böcker och föreläsare i ämnet. 

”Att få välja och styra över min egen tid och undvika utmattning och överstimulering och arbeta i mitt eget tempo fungerar bäst för mig och min personlighet som HSP. I l just say I love it!”, säger Charlotta Lagerberg-Thunes.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill