"Ingen strategi är bättre än sitt genomförande"

Förmåga till förnyelse är Nr 1 för överlevnad. Lennart Almstedt ställer en rad användbara frågor.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | SEP 2014

Affärsinnovation

Affärsinnovation

Vissa kallar det affärsinnovation. Andra kallar det förändring eller förbättring. Förmåga till kontinuerlig förnyelse betraktas av styrelser och företagsledningar som det viktigaste området att fokusera på för långsiktig överlevnad och framgång. Innovation och förmåga till förnyelse är inte fristående områden utan är naturliga delar av företagets kontinuerliga strategiarbete. Låt oss titta in på några påståenden och frågeställningar som ofta kommer fram i mina dialoger med styrelser och företagsledningar. Det gäller strategi, strategigenomförande, innovation och ledarskap.

En stark strategi är prioritet ett för lönsamhet. Enligt Boston Consulting Group är spridningen i lönsamhet inom en bransch fem gånger större än mellan olika branscher. Dvs de som har en stark strategi, oberoende av bransch, är de stora vinnarna. Punkt. Strategi är den viktigaste komponenten att fokusera på för styrelse, företagsledning och medarbetare. En viktig investering.

Hur mycket bör man investera i en stark strategi och uppdaterad affärsplan? Hur många procent av din omsättning investerar du i en vinnande strategi?

Fokus finns i affärsplanen

Fokus inom företagsledning har under de senaste årtiondena vandrat från ekonomistyrning och divisionalisering till effektivitet, kvalitet, outsourcing och under senare år affärsmodeller och kontinuerlig innovation.

Var ligger ert strategiska fokus idag? Varför? Vad har Ni aktivt valt bort? Hur får ni allt detta att hända? Svaret bör finnas i en inspirerande och uppdaterad affärsplan. 

Affärsplan: Storlek XS, S, M, L eller XL?

Svaret är ”Ja”, ty det beror på. Det viktiga är inte om affärsplanen är på 1, 10 eller 100 sidor. Det viktiga är att tidigt lyfta fram viktiga frågor och snabbt välja väg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att (våga) välja bort är lika viktigt som att välja nästa steg framåt. Enkla modeller för skalbar affärsplanering blir en framgångsfaktor. Men vilka är de viktigaste frågorna? Hur ser en skalbar affärsplaneringsmodell ut?

Att dansa tango med ekosystemet

Det krävs två för att dansa tango. Men många fler för att lyckas med sin verksamhet. Att förstå och samverka med sina (dans)partners i värdekedja är naturligt.

Men i en snabbföränderlig värld med krav på distinkt unikitet bör blickarna även snegla ut över det ekosystem som man befinner sig i, och de ekosystem som man kanske borde befinna sig i. Hur bjuder Du upp till dans i ert ekosystem?

Situationsanpassat strategigenomförande

Att kontinuerligt vidareutveckla sin strategi är en självklarhet. Det vill säga affärsinnovation har kommit för att stanna. Men ingen strategi är bättre än sitt genomförande. Enkla modeller behövs, anpassade efter situationen.

Exempelvis kräver det som är ”viktigt och nytt” ett annat arbetssätt än det som är ”viktigt men känt”.

Vilka är Era bästa modeller för olika typer av genomföranden?

Stora mål stärker mod och tempo

Vision och mission är viktiga målbilder att inarbeta hos alla i företag som vill vara snabbfotade. De beskriver vart alla förväntas springa och stärker därmed varje individs mod att agera när idéer dyker upp som har stöd i vision/mission. Tempot höjs.

Har ni nått 80/20-regeln att åtminstone 80% av anställda och partners i ekosystemet kan berätta om verksamhetens vision och mission? Om ej, vilken tror du är bästa vägen dit?

Mål som beskriver ”Vad” ger drag under galoscherna

Mål som beskriver ”Vad”, men lämnar frihet för ”Hur”, ger utrymme för kreativitet och därmed för nya innovativa lösningar. Stärker förnyelseförmågan. Stärker motivationen.

Vilket är ditt bästa ”Vad”-mål som bidrog till stort engagemang och vinnande nytänk?

”Lean Business Planning” för att snabbt komma igång

Att utarbeta en komplett affärsplan i ett tidigt skede när man har identifierat en fantastisk idé är oftast fel. Men att tillsammans med några kloka kollegor/individer redan i ett tidigt skede tydliggöra den unika kundnyttan, hitta en möjlig affärsmodell, stämma av mot företagets mission/mål samt skriva ner allt detta på en A4-sida är rätt.

Därefter dags att testsälja mot riktig kund. Det är viktigt att resonera med andra, att komma igång direkt, jobba iterativt och ha en modell som säkrar skalbarhet. Det gäller att ha ett ”Lean” förhållningssätt och arbetssätt. Dvs fokus på Lean Business Planning.

Har Du en bra iterativ modell som hjälper Dig och Din verksamhet?

Tänk stort – ett helt innovationssystem behöver utveckals närmaste åren

Att utveckla idéer är busenkelt. 100 nya idéer kan lätt skapas på en 1-timmes workshop. Att välja rätt är något svårare eftersom det kräver förståelse för omvärld, företag, mission, strategi och urvalskriterier.

Genomförandets krav på kultur, kompetens och förmåga är ännu knepigare. Dvs det är lätt att vara kreativ. Det är tuffare att hantera genomförande och att vara uthållig.

Har Du lyckats skapa ett system som hanterar detta på ett bättre sätt än dina tuffaste konkurrenter?

Skalbar affärsplanering kräver mod

Många önskar att de hade ”tänkt till” lite mer innan man startade de nya affärsinitiativen. Hindret är ofta för hög ambition, brist på mod och en machoförväntan på ”snabba beslut”. Dvs det finns ofta en brist på mod att våga investera ett par timmar till i tankearbete och att våga dokumentera och presentera någonting som garanterat inte är perfekt i version 1. Men, det duger utmärkt med att beskriva hypotesen i första versionen. Förbättringar och valideringar tar man i en senare fas.

Vågar Du dokumentera, presenterar och aktivt driva hypoteser?

Dynamisk ledningskraft för bredare klokhet nu

Att vidareutveckla dagens produkter är bra men räcker oftast inte för att överleva i vår snabbt föränderliga värld. Nya affärsmodeller och mer radikala affärsinnovationer har hamnat i blickfånget.

De bästa idéerna finns dock ofta utanför den egna branschen. Att säkra Dynamisk Ledningskraft på alla nivåer har blivit en framgångsfaktor för snabb anpassning. Komplettera dagens ledare med flexibla individer med bredd. Du kanske känner till det gamla kinesiska ordspråket ”Den som går i andras fotspår kommer aldrig först”.

Driver du aktivt en process att involvera individer i styrelsen och i ledningen som inte kommer från Din bransch?

Affärsmannaskap är för alla

Ju fler på företaget som utvecklar sitt affärsmannaskap desto bättre. Fler kloka idéer och beslut, snabbare. Fler beslut som ligger i linje med varandra. Med enkla men skalbara modeller underlättas arbetet.

Hur transparent är du? Hur väl involverar du hela firman? Och hur involverar du dagens och morgondagens eko-system?

Strategi + Strategigenomförande + Affärsinnovation + Ledarskap = SANT

Det hänger ihop. Innovation och förmåga till förnyelse är inte ett fristående område utan är en naturlig del av företagets kontinuerliga strategiarbete. Det är ett paket, ett system, som när det ses och hanteras i sin helhet gör skillnad.

Vad är din plan? Är detta någonting som du planerat driva vidare i ett kompetensrikt, brett och stödjande team? Är det dags att vidareutveckla och starta redan idag? Eller om 5-10 år? Ring och berätta!

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill