Att leda med hjärtat

För författaren, journalisten och ledarskapsutvecklaren Margaretha Simm börjar ledarskapet i individen. ”Om du inte tror på vad du själv säger, hur ska då andra kunna göra det?”

Ledarskap | ARTIKEL | JULI 2013

För Margaretha Simm handlar ledarskap om kommunikation, förståelse och om att våga vara mänsklig. Motivation.se träffade henne över en reflekterande diskussion kring etik, moral och kulturen som ”överrock”… 

Margaretha Simm har jobbat inom public service under stora delar av sitt yrkesverksamma liv som bland annat journalist, kanalchef och programutvecklingschef. Med åren gled hon allt djupare ner i intresset för ledarskapsfrågor, kommunikation och vad som skapar en innehållsrik relation mellan chef och medarbetare. 

Hon tog med sig sina gedigna erfarenheter och började själv utbilda i ledarskap i både Sverige och utomlands på bland annat SIDA. 2010 skrev hon, tillsammans med gestaltterapeuten och coachen Birgit Off, boken Att leda med hjärtat – en liten bok som manar till reflektion och har undertexten ”Tankar för samtal”.

Och det är precis vad den ska vara – ett stöd för den som vill fundera kring ledarskapet av dig själv och andra. En överskådlig mängd kapitel som tar upp olika aspekter av ledarskapet – delad makt, inspiration, grönt ledarskap och konsten att ta paus. 

"Vi är alla människor"

En del i boken resonerar också kring jämställdhet och författarna konstaterar att utveckling inom området går alldeles för sakta – ”trots att logik och forskning pekar på att mångfald i ledningen är mer lönsamt än enfald”. 

- Ledarrollen i dag är väldigt mycket skapad med mannen som norm. Men egentligen handlar det ju bara om en enda sak – att vi alla är människor av kött och blod – oavsett kön eller kulturell bakgrund. Det som egentligen borde vara allra viktigast är istället hur vi kommunicerar med andra medmänniskor. Hur vi gör det är väldigt olika, menar Margaretha Simm.

Margaretha säger att det finns många metoder för att jobba med ledarskap men förmågan att förstå andra måste vara grunden för allt. Vi är helt överens om att empati är en av de viktigaste ledaregenskaperna, om man måste välja.

- Och det handlar också om att jobba med sig själv och på så sätt få insikt om vad man har med sig i sitt bagage. För alla har ett bagage som vi måste lära oss att hantera. Många reaktioner kommer direkt ur den ryggsäck man bär med sig och det är nödvändigt att förstå det för att också kunna påverka framåt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Margaretha tror inte på devisen ”man kan inte vara kompis med alla”. Hennes erfarenhet är snarare den motsatta - att alla relationer tjänar på strävan efter att göra gott och viljan att nå fram. Ett stort misstag som många ledare gör är att göra sig oberörbara, menar hon. 

- När man tappar i kommunikationen med medmänniskor så bildas en distans och en känsla av att det är en skillnad mellan dig och mig. I den här distansen uppstår spelrum för en massa egoistiska handlingar och tankar. Fiffel och girighet möjliggörs för att man känner ”jag är inte som ni”.

Kulturen som överrock

Margaretha har jobbat ute i världen med att bygga upp public service-organisationer i länder som lämnat diktatur och tar sina första steg in i en demokratisk samhällsstruktur. Självklart har det funnits kulturella svårigheter men Margaretha menar att hon i första hand sett våra mänskliga likheter. 

Hon beskriver kulturen som en ”överrock” – resten, det som finns under, är mänskliga behov som är lika över hela världen. Behov av närvaro, feedback, någon som lyssnar och visar empati – inget av det stoppas av något så världsligt som en landsgräns.

- Det krävs en inre individuell trygghet för att våga möta andra – både i andra och den egna kulturen. En otrygg ledare vågar inte visa sina fel och brister och kan därför heller inte använda dem som styrkor. Det går faktiskt att öva på att våga mer genom att utsätta sig för möten och situationer man har svårt att hantera, säger Margaretha .

I hennes bok Att leda med hjärtat läser jag ”För att kunna delta i utvecklingen måste vi träna oss att våga gå ut i ett kaos”. Att prova nya vägar är att vara kreativ. Vi kommer in på hur dagens ledarrollen är formad av manliga ideal, men att det är på väg att förändras.

- I dag är fokus skiftat i mångt och mycket. Förr prioriterades att vara mätt och varm. I dag kan vi reflektera, fundera och omvärdera och börjar därför ifrågasätta gamla strukturer. Det handlar om vardagslycka och att få tiden att räcka till. Om att må bra och ha livskvalitet. Den traditionella ledarstilen innebar ofta att man körde på, trampade på andra för att komma fram. Pekade med hela handen, ledarskapet handlade väldigt lite om relation och kommunikation. Det är förlegat och fungerar inte alls idag. Vi lever med hela andra ideal. Vi lever i en sån tid!, utropar Margaretha och pekar på en lastbil från Ekolådan som åker förbi utanför caféfönstret.

Jag skrattar för jag förstår precis hur hon menar. En tid där vi tänker på miljö och människan – och relationer som en del av ett kretslopp. Ledarskapet i dag är inte riktat åt ett håll. Det går runt och kommer tillbaka i form av lojalitet, ansvar och förtroende.

- Det handlar om andra värden och vi måste försöka minska det kortsiktiga tänkandet. Besluten som tas måste vara välgrundade och vi måste börja hushålla med människor, precis som med andra resurser.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill