Berättar du om dina misstag?

Misslyckanden behöver ses som en värdefull källa till lärdomar.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2022

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

Hur ofta berättar du för en kollega eller chef om du har gjort något fel? Hur ofta berättar du om att du har gjort ett misstag och att saker inte gick som du hade tänkt? Hur pratar ni om fel och misstag med varandra på jobbet? Delar ni misstag och ser ni det som ett sätt att dela erfarenheter, lära tillsammans och förbättra? Eller behåller ni felen för er själva? Bevarar ni dem, långt där inne så att ingen annan får veta?

Öppna dialoger kring misstag grundar sig ofta i vilken kultur vi har i vår organisation. Pratar vi om misstag som något vi ska undvika eller beskriver vi det som något som kommer ske och att det viktiga är att vi delar med oss, reflekterar och lär oss tillsammans för att kunna förändra till det bättre?

För fel och misstag kommer ske. Det är mänskligt. Det är också mänskligt att vi skyddar oss från att utsätta oss för repressalier. Så vi berättar inte allt för våra kollegor. Inte heller för chefen. Vi kan vara rädda för vilken effekt det vi borde berätta kan få. Att kanske inte få ansvar för kommande projekt eller rädsla för lägre löneutveckling och borttagen bonus. Att få en utskällning av chefen, bli avvisad eller förnedrad är en rädsla som vi ibland inte ens är medvetna om. Vi är rädda för att andra inte ska tycka gott om oss. Vi vill att andra ska tycka att vi är hjälpsamma, kloka och positiva på jobbet.

Amy Edmondson startade sin forskarkarriär med ett stort intresse för vad som bidrar till lärande organisationer. Hon hade en hypotes om att det borde vara de bästa teamen som gjorde minst antal läkemedelsmisstag. Hypotesen krossades under studiens gång och det framkom att de bästa teamen rapporterade fler misstag men de gjorde inte fler misstag, de var bara mer öppna att prata om misstagen och lära sig tillsammans.

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

Så hur ska vi få fler att vilja och våga ta dessa risker och dela misstag och fel?

Ett sätt är att tydliggöra vad vi ska uppnå i vårt uppdrag och vilka vi finns till för. Att lyfta blicken från det egna arbetsområdet till ett större, övergripande sammanhang är här centralt. Vad ska var och en bidra med till det övergripande målet och på vilket sätt är var och ens åsikt viktig och värdefull? På så sätt lyfter ni perspektiven från individen till ett större, sammanhang där varje medarbetares röst blir avgörande för framgång.

Du som sitter på makt och mandat har en viktig uppgift att vara förebild i detta utvecklingsarbete. Berätta om egna misstag som du har gjort. Dela erfarenheter när saker inte gick som du ville och när du inte hade svaren. Visa på ödmjukhet, denna mänskliga sida av dig själv, så kommer fler våga träda fram och vara öppnare. Berätta att du inte har alla svar. Berätta att du kan ha fel.

Eftersom rädsla för att rapportera om misstag, misslyckanden och fel är en sån tydlig indikation på en miljö med låg psykologisk trygghet är chefernas syn på misslyckanden och hur de kommunicerar kring det, helt avgörande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

I arbetsgrupper kan ni stärka förmågan att dela misstag hos varandra genom att ställa genuina nyfikna frågor till varandra. Lyssna och visa att ni värderar öppenhet och oliktänkande även om det förhalar projekt, leder till längre diskussioner eller till och med konflikter. Ni behöver varandra i vårt komplexa samhälle där omvärlden förändras i snabb takt. Ni behöver varandra, varandras olikheter och ni behöver varandras misstag för att utvecklas och förbättras.

Så vilka olika typer av misslyckanden finns det?

Enligt Amy Edmondson finns det tre varianter:

 1. Undvikbara misstag i förutsägbara miljöer = avvikelser från de rekommenderade rutinerna vilka ger dåliga resultat. Om någon t ex glömmer/struntar i att sätta på sig hjälm på en byggarbetsplats och sen får en huvudskada så är detta ett exempel.
 2. Komplexa invecklade misstag i komplexa miljöer = dessa sker i invanda miljöer men där olika faktorer samverkar på ett sätt som kanske aldrig har skett förut. Det kan vara yttre påverkan som är svår att förutse och som påverkar på ett sådant sätt att komplexa misstag begås. Pandemi, elavbrott, väderpåverkan.
 3. Intelligenta misstag är de vi bör göra fler av. De bör firas! De är resultat av genomtänkta experiment inom nya områden. De sker i sammanhang där ni har pratat igenom, gjort kloka val och är redo att testa och pröva. Ibland blir experimenten lyckosamma, ibland blir de intelligenta misstag. Men av dem kan ni lära och förbättra.

Misslyckanden behöver ses som en värdefull källa till lärdomar men för att verkligen kunna studera och lära på en djupare nivå krävs det en viss nivå av psykologisk trygghet. Annars kommer inte lärandet ske på en tillräcklig nivå. (Se tidigare artiklar om psykologisk trygghet 1+2)

Vill ni komma igång med att dela misslyckanden i er grupp? Boka in ”Failure parties”. “Misstags-fester”, där ni alla delar något som gått snett den senaste tiden. Fokus bör sen inte ligga på felet i sig utan på dialogen ni tillsammans har och på lärandet. Att vända perspektivet från bakåt och det som gick snett till framåt och vad ni kan göra annorlunda utifrån era nya lärdomar och insikter – det ska firas!

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på teamutveckling och psykologisk trygghet

 • Följ skribent

Emma Stenmark är organisationsutvecklare och föreläsare och har i mer än 20 år arbetat med att utveckla team och organisationer på bland annat Sida, Amnesty, Brilliant och Add Insight. De senaste 6 åren har hon arbetat som konsult med fokus på team- och ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling samt föreläst i både Sverige och utomlands. Hennes specialintresse har de senaste åren varit psykologisk trygghet och hur det kan bidra till teamets förbättrade prestation. Emma certifierar användare (Practitioners) tillsammans med Add Insight genom The Fearless Organization med fokus på att mäta och följa upp psykologisk trygghet på grupp- och organisationsnivå.

Emma Stenmark har en Fil.mag. i Sociologi och är diplomerad coach på Humanova med inriktning på psykosyntes. Hennes intresse för hur individ och organisation kan fungera på bästa sätt tillsammans har varit hennes fokus både som konsult och som anställd i en rad olika organisationer.

Hon jobbar med både små och stora organisationer, statliga och privata. Hon har arbetat utomlands i bland annat USA, Ukraina och Vietnam och har ett starkt internationellt intresse. Emma har inga problem att jobba på engelska om så önskas.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill