Berättar du om dina misstag?

Misslyckanden behöver ses som en värdefull källa till lärdomar.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2022

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

Hur ofta berättar du för en kollega eller chef om du har gjort något fel? Hur ofta berättar du om att du har gjort ett misstag och att saker inte gick som du hade tänkt? Hur pratar ni om fel och misstag med varandra på jobbet? Delar ni misstag och ser ni det som ett sätt att dela erfarenheter, lära tillsammans och förbättra? Eller behåller ni felen för er själva? Bevarar ni dem, långt där inne så att ingen annan får veta?

Öppna dialoger kring misstag grundar sig ofta i vilken kultur vi har i vår organisation. Pratar vi om misstag som något vi ska undvika eller beskriver vi det som något som kommer ske och att det viktiga är att vi delar med oss, reflekterar och lär oss tillsammans för att kunna förändra till det bättre?

För fel och misstag kommer ske. Det är mänskligt. Det är också mänskligt att vi skyddar oss från att utsätta oss för repressalier. Så vi berättar inte allt för våra kollegor. Inte heller för chefen. Vi kan vara rädda för vilken effekt det vi borde berätta kan få. Att kanske inte få ansvar för kommande projekt eller rädsla för lägre löneutveckling och borttagen bonus. Att få en utskällning av chefen, bli avvisad eller förnedrad är en rädsla som vi ibland inte ens är medvetna om. Vi är rädda för att andra inte ska tycka gott om oss. Vi vill att andra ska tycka att vi är hjälpsamma, kloka och positiva på jobbet.

Amy Edmondson startade sin forskarkarriär med ett stort intresse för vad som bidrar till lärande organisationer. Hon hade en hypotes om att det borde vara de bästa teamen som gjorde minst antal läkemedelsmisstag. Hypotesen krossades under studiens gång och det framkom att de bästa teamen rapporterade fler misstag men de gjorde inte fler misstag, de var bara mer öppna att prata om misstagen och lära sig tillsammans.

När misstag inte sopas under mattan, utan används för lärande och förbättringar framåt kommer kreativiteten utvecklas och det skapar förutsättningar för höga och goda prestationer.

Så hur ska vi få fler att vilja och våga ta dessa risker och dela misstag och fel?

Ett sätt är att tydliggöra vad vi ska uppnå i vårt uppdrag och vilka vi finns till för. Att lyfta blicken från det egna arbetsområdet till ett större, övergripande sammanhang är här centralt. Vad ska var och en bidra med till det övergripande målet och på vilket sätt är var och ens åsikt viktig och värdefull? På så sätt lyfter ni perspektiven från individen till ett större, sammanhang där varje medarbetares röst blir avgörande för framgång.

Du som sitter på makt och mandat har en viktig uppgift att vara förebild i detta utvecklingsarbete. Berätta om egna misstag som du har gjort. Dela erfarenheter när saker inte gick som du ville och när du inte hade svaren. Visa på ödmjukhet, denna mänskliga sida av dig själv, så kommer fler våga träda fram och vara öppnare. Berätta att du inte har alla svar. Berätta att du kan ha fel.

Eftersom rädsla för att rapportera om misstag, misslyckanden och fel är en sån tydlig indikation på en miljö med låg psykologisk trygghet är chefernas syn på misslyckanden och hur de kommunicerar kring det, helt avgörande.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan årskiftet 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

I arbetsgrupper kan ni stärka förmågan att dela misstag hos varandra genom att ställa genuina nyfikna frågor till varandra. Lyssna och visa att ni värderar öppenhet och oliktänkande även om det förhalar projekt, leder till längre diskussioner eller till och med konflikter. Ni behöver varandra i vårt komplexa samhälle där omvärlden förändras i snabb takt. Ni behöver varandra, varandras olikheter och ni behöver varandras misstag för att utvecklas och förbättras.

Så vilka olika typer av misslyckanden finns det?

Enligt Amy Edmondson finns det tre varianter:

 1. Undvikbara misstag i förutsägbara miljöer = avvikelser från de rekommenderade rutinerna vilka ger dåliga resultat. Om någon t ex glömmer/struntar i att sätta på sig hjälm på en byggarbetsplats och sen får en huvudskada så är detta ett exempel.
 2. Komplexa invecklade misstag i komplexa miljöer = dessa sker i invanda miljöer men där olika faktorer samverkar på ett sätt som kanske aldrig har skett förut. Det kan vara yttre påverkan som är svår att förutse och som påverkar på ett sådant sätt att komplexa misstag begås. Pandemi, elavbrott, väderpåverkan.
 3. Intelligenta misstag är de vi bör göra fler av. De bör firas! De är resultat av genomtänkta experiment inom nya områden. De sker i sammanhang där ni har pratat igenom, gjort kloka val och är redo att testa och pröva. Ibland blir experimenten lyckosamma, ibland blir de intelligenta misstag. Men av dem kan ni lära och förbättra.

Misslyckanden behöver ses som en värdefull källa till lärdomar men för att verkligen kunna studera och lära på en djupare nivå krävs det en viss nivå av psykologisk trygghet. Annars kommer inte lärandet ske på en tillräcklig nivå. (Se tidigare artiklar om psykologisk trygghet 1+2)

Vill ni komma igång med att dela misslyckanden i er grupp? Boka in ”Failure parties”. “Misstags-fester”, där ni alla delar något som gått snett den senaste tiden. Fokus bör sen inte ligga på felet i sig utan på dialogen ni tillsammans har och på lärandet. Att vända perspektivet från bakåt och det som gick snett till framåt och vad ni kan göra annorlunda utifrån era nya lärdomar och insikter – det ska firas!

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Vår expert på grupputveckling och effektiva team

 • Följ skribent

Emma Stenmark jobbar som organisationsutvecklare vid Add Insight. Add Insight är ett företag som erbjuder skräddarsydda team- och ledarutvecklingsinsatser med syftet att bidra till mer effektiva och hållbara organisationer. Hon jobbar med både längre utvecklingsprogram och utbildningar till kortare inspirationsföreläsningar och workshops i syfte att skapa bättre välmående och resultat i både ledningsgrupper, team och organisationer. 

Emmas erfarenhet spänner över mindre och större organisationer, statlig och privat verksamhet, i Sverige och internationellt. Hon har en Fil Mag i Sociologi, är diplomerad mentor/coach med inriktning på psykosyntes. Hon har fyllt på med en rad utbildningar och kurser, läs mer här.

Utanför jobbet är naturen det som lugnar och ger återhämtning. Hon är en manisk svampplockare och älskar att ströva på släta klippor på öst- eller västkust.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Emma Stenmark

Emma Stenmark

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill