Brott och fusk ett växande arbetsmiljöproblem

Regeringen vill motverka arbetslivskriminalitet i nya arbetsmiljöstrategin.

Ledning | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JUNI 2021

"Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. " - Eva Nordmark, Arbetsmarknadsminister

"Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. " - Eva Nordmark, Arbetsmarknadsminister

De flesta företag i Sverige har säkerligen för avsikt att skapa en så god arbetsmiljö för sina anställda som möjligt. Men det finns också många företag som medvetet fuskar och försöker vinna konkurrensfördelar och spara pengar genom att bryta mot arbetsmiljöregelverket. Ofta finns det också ett samband med andra former av arbetslivskriminalitet, exempelvis skatte- och bidragsfusk. Att motverka det här problemet är ett av de fyra fokusområdena i regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Fusk och brott mot arbetsmiljöreglerna är ett allvarligt hot mot löntagares hälsa och trygghet, som riskerar att få svåra konsekvenser. Ändå finns det många företag som försöker spara pengar eller vinna konkurrensfördelar genom att bryta mot reglerna. Detta vill regeringen motverka med den nya arbetsmiljöstrategin En god arbetsmiljö för framtiden, som presenterades i februari och ska gälla fram till 2025. En arbetsmarknad utan brott och fusk är ett av de fyra fokusområdena, och är en helt ny del av strategin för bättre arbetsmiljö.

– Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö. Vi behöver se till att vi får fler kontroller, att vi skapar en varaktig samverkan mellan våra myndigheter i det här myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på ett seminarium i samband med att den nya arbetsmiljöstrategin presenterades i februari.

Samband med annan kriminalitet

Arbetsmiljöverket har gjort bedömningen att arbetslivskriminaliteten ökar. Det handlar alltså om företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar. Detta medför att de anställdas trygghet och säkerhet försummas, men det leder också till en osund konkurrens, sade arbetsmarknadsministern på seminariet.

Det finns också ett samband mellan systematiska brott mot arbetsmiljöregelverket och andra former av arbetslivskriminalitet, enligt en myndighetsgemensam rapport som nyhetsbyrån TT har rapporterat om. Många företag som fuskar med arbetsmiljön, fuskar också med skatte- och bidragsregler, och vice versa. Ibland handlar det om okunskap om vilka regler som gäller, men ofta handlar det om ett medvetet fusk. För att motverka detta har myndigheterna bland annat genomfört ett stort antal oanmälda kontroller, vilket har lett till åtgärdskrav, men ibland också till att företag har tvingats stänga ner hela eller delar av verksamheten, skriver TT. Vid kontrollerna har det också framkommit att utländska arbetstagare som arbetar illegalt är extra utsatta för fusket.

Fusket riskerar också att öka under coronapandemin, eftersom pandemin har påverkat möjligheterna att utföra kontroller på plats. Myndigheterna framhåller därför vikten av att i möjligaste mån fortsätta med kontrollerna. Fler kontroller och att sätta hårt mot hårt är också det som regeringen trycker på i den nya arbetsmiljöstrategin.

Andra prioriteringar i kampen mot arbetslivskriminalitet är att upprätthålla en varaktig myndighetssamverkan samt undanröja hinder för en sådan samverkan. Man behöver också se över behovet av förändringar i regelverket kring offentlighet och sekretess, menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill