Sverige ett av de bästa länderna för kvinnor i arbetslivet

Norden har hög grad av jämställdhet, enligt ny studie.

ARTIKEL | MAJ 2021

Sverige är det femte bästa landet för kvinnor att arbeta i, baserad på siffror som visar att Sverige har uppnått en hög grad av jämställdhet, eller helt enkelt minskat ojämställdheten, på flera viktiga områden.

Sverige är det femte bästa landet för kvinnor att arbeta i, baserad på siffror som visar att Sverige har uppnått en hög grad av jämställdhet, eller helt enkelt minskat ojämställdheten, på flera viktiga områden.

Sverige är ett av världens bästa länder att arbeta i om man är kvinna, enligt en ny undersökning från Smart Survey. Sverige hamnar på femte plats på listan, där fyra av de fem högsta placeringarna innehas av nordiska länder. Noterbart är också att USA tillhör de sämre av de totalt 27 länder som ingår i undersökningen, medan de europeiska länderna överlag klarar sig bra.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora i arbetslivet – det handlar om alltifrån lönegap till diskriminering på arbetsplatsen och olika typer av hinder som står i vägen för kvinnors karriärer. Situationen ser emellertid ganska olika ut i olika länder. Och Sverige tillhör de mest jämställda länderna, enligt den nya studien från Smart Survey, ett företag som jobbar med onlineundersökningar.

Sverige är det femte bästa landet för kvinnor att arbeta i, enligt undersökningen, där totalt 27 länder ingår. Den höga placeringen är baserad på siffror som visar att Sverige har uppnått en hög grad av jämställdhet, eller helt enkelt minskat ojämställdheten, på flera viktiga områden. Lönegapet mellan kvinnor och män är på 7.58 procent i Sverige, vilket kan jämföras med till exempel USA där motsvarande siffra är drygt 18 procent. Vi ligger dock efter Norge och Danmark, där siffran ligger under 5 procent.

En annan viktig siffror är kvinnors totala andel av arbetskraften, som i Sverige är drygt 47 procent, medan den i bottennoterade Mexiko ligger runt knappa 38 procent. Sverige är också relativt jämställt när man ser till parametrar som föräldraledighet samt möjligheterna för kvinnor att starta företag, enligt Smart Survey.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Nordiska länder bra för kvinnor

Sverige ligger alltså bra till i undersökningen – men är trots det näst sämst i Norden. Bara Island, som ligger på en 14:e plats, är sämre än oss bland de nordiska länderna. Toppen av rankningen domineras nämligen nästan totalt av länder i Norden. Norge ligger etta, med överlag mycket goda resultat, bland annat ett jämförelsevis litet lönegap och ett gott företagsklimat för kvinnor. Två kommer Danmark, med liknande siffror som Norge, och trea Finland, som bland annat har väldigt generösa och jämställda villkor för föräldraledighet. Därefter letar sig Nya Zeeland in som enda icke-nordiska land på topp 5.

Europa ligger överlag väldigt bra till jämfört med övriga världen, med undantag för Polen, Italien och Österrike, som alla tillhör de 10 sämsta av de 27 länder som ingick i undersökningen. Men i övrigt har de europeiska länderna höga rankingar, och innehar åtta av de tio högsta placeringarna på listan.

Ett land som klarar sig anmärkningsvärt dåligt i rankingen är USA, som hamnar på 18:e plats. Det beror bland annat på ett stort lönegap (drygt 18 procent) och dåliga förutsättningar för jämställd föräldraledighet. Sämst av alla länder i studien är Mexiko, där lönegapet också ligger runt 18 procent och där många kvinnor inte jobbar. Företagsklimatet för kvinnor anses också vara dåligt, bland annat med en hög kostnad för att registrera företag. Även Sydkorea ligger mycket dåligt till i rankingen, vilket bland annat förklaras av ett lönegap på drygt 32 procent.


Topp 10 – bästa länderna för kvinnor i arbete

1.    Norge
2.    Danmark
3.    Finland
4.    Nya Zeeland
5.    Sverige
6.    Portugal
7.    Frankrike
8.    Kanada
9.    Grekland
10.  Slovakien


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill