Darja Isaksson

Citat | CITAT | MAJ 2020

Vi lever i en värld där utbudet av förströelse är oändligt.

Darja Isaksson

Darja Isaksson som är en viktig strateg och tänkare i frågor om digitalisering, hållbarhet och klimatfrågor framhåller att vi lever i en värld där utbudet av förströelse är oändligt. Den amerikanske medieveteranen Jeffrey Katzenberg slår fast ”There´s never been more opportunity and there´s never been more distribution platforms and there´s never been a greater appetite and there´s never been more content being consumed by people than there is today.” Många digitala tjänster är designade för att dra oss in i saker som ger oss endorfinkickar. Professor Peter Gärdenfors konstaterar i en artikel i tidningen Sans att vi skriver om vårt privata liv och lägger ut bilder på det med förhoppning att det ska uppmärksammas av världen: ”Vi lägger kort sagt ut oss själva till allmän beskådan men vi filtrerar materialet så att vi bara presenterar de sidor av oss själva som vi hoppas att andra ska uppskatta och beundra /…/ I framtiden kan en enskild individ inte räkna med att ha kontroll över sina data.” Mediedebattören och författaren Göran Rosenberg har länge uppmärksammat oss på frågor om livets skörhet, och inte minst på sådana om mediernas påverkan, och påvisat att vi lever i en sorts revolution i vårt sätt att kommunicera med varandra som är minst lika omvälvande som Gutenbergs för över femhundra år sedan. Så hur gestaltar sig då ens tillvaro när man vadar bland guldkanter? frågar sig författaren Bengt Ohlsson. Hans kollega Jan Gradvall poängterar att det nog bara är att” ducka” i informationsöverflödet, medan handelshögskoleprofessorn Micael Dahlén konstaterar att vi har fler forum att ljuga i i dag – ”men också att bli avslöjade på”. Anna-Lena Laurén undrar i en krönika i Dagens Nyheter hur det påverkar en människa psykiskt om man lägger ner timmar varje dag på att tävla med andra i elakheter på Twitter: ”Det måste ju leda till någon form av ”överbelastning på hårdskivan”. Författaren och akademiledamoten Per Wästberg är, slutligen, för sin del övertygad om att när de elektroniska systemen bryter samman så återstår papper och trycksvärta.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Mats Ekdahl

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Citat

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill