När saker ställs på sin spets krävs det att vi ser oss omkring efter ny kunskap och hittar nya lösningar

Så kan jämställdhetsarbete hjälpa er ur coronakrisen.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2020

Jämställdhet ger företagare fler perspektiv vilket leder till snabbare och mer underbyggda beslut.

Jämställdhet ger företagare fler perspektiv vilket leder till snabbare och mer underbyggda beslut.

I ett kristillstånd upplever många att tidigare erfarenheter och förmågor inte räcker till för att hantera situationen. En del förlorar handlingsförmågan helt och tänker snarare på det som har hänt istället för att blicka framåt. Andra blir irrationella, prioriterar fel och agerar utan överblick och plan. Men faktum är att i en kritisk situation behöver många svåra beslut fattas i snabb takt och ett sätt att lyckas med denna bedrift är att fokusera på jämställdhet. 

Jämställdhetsarbete handlar bland annat om att studera hur normer fungerar och använda mångfalden i samhället och bland de anställda för att bättre förstå sin målgrupps önskemål och behov och medarbetarnas möjligheter och drivkrafter. Det leder i sin tur till bättre problemlösning och större förståelse för specifika företeelser under en kris som bland annat coronakrisen. 

Hur påverkar till exempel karantän och hemmajobb ditt företags könsnormer eller mäns vabbande? Blir personal som ni rekryterat för att balansera upp en könssegregerad arbetsstyrka kanske av med arbetet?

När saker ställs på sin spets krävs det att vi ser oss omkring efter ny kunskap och hittar nya lösningar, och i kriser behövs ännu tydligare förankring. Jämställdhet ger företagare fler perspektiv vilket leder till snabbare och mer underbyggda beslut. Det är alltid viktigt  att ha bra underlag vid beslutsfattande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jämställdhet skapar nya lösningar och bättre beslutsfattande

Det har börjat visa sig att kvinnors behov inte tillgodoses i samma utsträckning som mäns eftersom de inte är representerade i beslutsfattandet, och att normer kring manlighet gör att viruset drabbar män och kvinnor olika. Bland annat söker män vård senare när de är sjukare och det har visat sig att män i mindre utsträckning än kvinnor följer råd och anvisningar från myndigheter. Undersökningar och utvärderingar framöver kommer kanske även att kunna visa på andra skillnader, till exempel biologiska, som ligger bakom att män har en högre dödlighet i covid19. Med fokus på jämställdhet får ni bredare diskussioner, är mer nytänkande och får bättre ideér och beslut. Det gör att ni hanterar krisen smartare och snabbare tar er vidare.

Kom ihåg att jämställdhetsperspektivet ger beslutsfattare fler infallsvinklar som gör att de kan bestämma sig snabbare och fort komma fram till optimala lösningar!

Tre tips för att använda jämställdhet som hävstång ut ur en kris

 1. Var öppen och transparent med era utmaningar. Inkludera medarbetare av flera kön i problemen.  
 2. Uppmuntra medarbetare att föreslå lösningar, hitta utvägar och få tillgång till fler perspektiv.
 3. Engagera medarbetare i att tänka helt nytt. Hur gör vi efter krisen? Vi har möjlighet att ställa om nu.

Jenny Claesson

Bloggar om normer och strategisk jämställdhet

 • Följ skribent

Jenny Claesson är normingenjör och delägare på Add Gender som grundades 2008 och arbetar med affärsinriktad jämställdhet. Jämställdhet och genus handlar om så mycket mer än om kvinnor och män, det handlar framförallt om normer. Därför skapades titeln normingenjör. Normingenjörer undersöker och utvecklar gällande normer ur ett organisations- och samhällsperspektiv. Deras uppgift är sedan att bidra till att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande. Detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin utgångspunkt.

hej@addgender.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Jenny Claesson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill