Det här med värderingsstyrning – är inte det bara flum?

Värdegrunden är viktig, men det räcker inte att lägga ut den på hemsidan – man måste leva den varje dag.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2015

Det här med värderingsstyrning, är inte det bara flum? Ja det är ju lätt att komma till den slutsatsen – och fullt logiskt när man ser hur många organisationer som, ärligt talat, mest använder värdegrund som färgglatt smink. Hur viktigt är det egentligen att jobba med kultur och värderingar, har det verkligen så stor betydelse för affären? Måste man ha en värdegrund?

Ja vår övertygelse är att det är helt avgörande om man vill bygga en livskraftig och modern organisation. Problemet är att en värdegrund på hemsidan inte per automatik innebär att företaget är värderingsstyrt och aktivt jobbar med sin kultur. Nej, man måste leva värdegrunden varje dag.

All forskning pekar på att värderingsbaserade organisationer är mer framgångsrika.

Forskningen pekar åt ett och samma håll – värderingsbaserade företag med en tydlig och medveten kultur lever längre och är mer ekonomiskt framgångsrika, särskilt på lång sikt. För att förstå vad detta innebär i praktiken måste vi först definiera begreppet värderings-baserad.

Faktum är att alla företag, liksom individer, styrs av värderingar - det är ju så vi människor fungerar. Vi drivs av ett inre värderingssystem som styr alla våra beslut, val och handlingar. Mer eller mindre omedvetet tar vi beslut om vad som är viktigt och oviktigt, och agerar därefter. I ett företag är det grundaren och ledningen som leder vägen genom sina prioriteringar och beteendemönster, och resten av organisationen följer med. Med ett svagt ledarskap är det de informella ledarna som färgar verksamheten.

När vi använder begreppet ”värderingsbaserade” utgår vi från två kriterier:

1.    att ha uttalade, väldefinierade värdeord som beskriver verksamheten för kunder, medarbetare och andra intressenter (dvs. positiva värden som är lätta att översätta till konkreta beteenden, strategier och produkter).
2.    att utvalda värdeord verkligen styr hur allt och alla i organisationen agerar och fungerar (dvs. de styr strategier, beslut, processer, belöningssystem, ledarskap etc.).

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vadå, det finns väl massor av företag som inte är värderingsbaserade men går bra ändå?

Jodå, det finns många företag som inte är värderingsbaserade, som inte jobbar medvetet med sin kultur och som ändå är framgångsrika. Vår poäng är att den framgången inte kommer att hålla på längre sikt, eftersom vi idag lever i en digitaliserad värld som är fullkomligt transparent. Alla vet allt om alla. Dessutom har både medarbetare och kunder blivit mycket mer medvetna och värderingstyrda. I takt med att ett bolag växer så ökar därför risken för felrekryteringar, missnöjda kunder och bristande samarbeten med partners och underleverantörer – summan av en mängd felgrundade och inkonsekventa beslut och val.

Det absolut enklaste och billigaste sättet att skapa och behålla konkurrenskraft är att bygga en tydlig och värderingsbaserad kultur. Det finns ingen starkare långsiktig konkurrensfaktor. Är du fortfarande tveksam? Jag säger bara: Ikea, H&M, Max Hamburgare, Apple, Google, Virgin och vår egen favorit Zappos.

Resan mot att bli mer värderingsbaserad, och sätta sig i förarsätet för kulturen, behöver inte vara så komplicerad. För många organisationer handlar det mest om att medvetandegöra de positiva värderingar som redan styr verksamheten (dvs. präglar hur man beter sig på dagarna) och bestämma sig för att ”det är de här som gäller”.

Vad tycker folk om värderingsstyrning? Vi har gjort en enkät!

Vi är förstås redan ”troende” när det gäller vikten av kultur och värderingar, och har också en tydlig idé om vad man behöver göra för att utveckla en mer värderingsbaserad organisation.

Samtidigt är vi väldigt nyfikna på vad människor ute i företag och organisationer tycker om frågan. Tycker ni att det är viktigt med kultur och värderingar? Har ni en värdegrund som ni använder i vardagen? Och inte minst, vilka är utmaningarna – varför är det svårt?
För att ta reda på det har vi under några veckors tid genomfört en öppen enkät och fått in 151 svar från olika typer av verksamheter.

Svaret är entydigt: 74 % tycker att värderingar och kultur är helt avgörande för att skapa hållbarhet och affärsmässig framgång i en organisation.

Det är också förvånansvärt många, hela 46 %, som anger att de använder sin värdegrund regelbundet som verktyg för att ta beslut och lösa uppgifter. Med reservation för att detta är en öppen enkät, som framför allt besvarats av personer som är intresserade av värderingsfrågor, så är det en fantastiskt positiv siffra. Den viktigaste nyckeln till att bli en värderingsbaserad organisation är just att använda värdeorden som praktiska verktyg i vardagen.

När det gäller utmaningar är det framförallt tre faktorer som utpekas som hinder:
Att förändra en inarbetad kultur och arbetssätt - 52 %
Brist på kompetens i hur man arbetar med kärnvärden i praktiken - 44 %
Brist på förståelse för hur värderingsarbete är kopplat till resultat - 42 %

Svaren kokar ner till att det finns ett stort behov att höja kompetensen kring hur man bygger och utvecklar företagskultur, hur man använder värdegrunden rent praktiskt och inte minst hur man skapar engagemang och drivkraft i dessa frågor.
Spännande och intressanta frågor som vi ska undersöka vidare i kommande krönikor.

För att ladda hem hela rapporten, gå in på visiontakeoff.com.

Vad tänker ni när ni ser resultatet och vad är era egna erfarenheter? Vi gillar dialog och vill gärna höra era kommentarer och reflektioner.

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

 • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill