Med människan som utgångspunkt

Pernilla Dahlman, Årets VD 2015, Mindre företag: ”Man måste börja med att bygga kultur och värderingar.”

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | NOV 2015

Pernilla Dahlman, Årets VD 2015, Mindre företag, Screen Interaction

Pernilla Dahlman, Årets VD 2015, Mindre företag, Screen Interaction

Pernilla Dahlman är VD för företaget Screen Interaction, en design- och innovationsbyrå som jobbar med att ta fram digitala tjänster och produkter för framtiden. Under hennes ledning har företagets omsättning ökat i rekordfart, samtidigt som man har satsat stort på mångfald och hållbarhet. Bakom framgångarna finns en vilja att utgå ifrån människan och sätta kultur och värderingar i främsta rummet, förklarar Pernilla Dahlman, som är Årets VD 2015 i kategorin Mindre företag.

Årets VD 2015 i kategorin Mindre företag heter Pernilla Dahlman och är VD för design- och innovationsbyrån Screen Interaction. I motiveringen skriver juryn bland annat att pristagaren har ”under en mycket kort tid med ett passionerat och lyhört ledarskap lyckats öka företagets omsättning med imponerande 92 procent”.

Pernilla Dahlman är förstås glad över utmärkelsen, som är ett kvitto på att hennes och medarbetarnas hårda arbete verkligen har gett resultat.
– Den är ett enormt erkännande av vårt arbete med att utveckla Screen Interaction som välrenommerad arbetsplats och som stark partner till våra kunder. Priset bygger stolthet i mig och jag tror hos alla medarbetare. Jag möttes av härliga leenden och ett golv fullt med ballonger och blommor på kontoret idag!

Vad tror du det var som gjorde att juryn valde just dig?

– Jag hoppas att de valde mig för mitt arbete med att utveckla kultur, värderingar och medarbetarnas förutsättningar för att växa och bli framgångsrika. Och för att min passion för medarbetarna och företaget ger energi till det vi gör. Jag tror också att de valde mig för min syn på nödvändigheten av att integrera hållbarhet i den övergripande visionen, företagets "varför", för att vara relevant över huvud taget som företag i en framtid. Då menar jag både social och miljömässig hållbarhet. Kommer vi att ha företag i framtiden som har visioner som inte tydligt bidrar till ett hållbart samhälle?

Människan som utgångspunkt

Pernilla Dahlman är civilekonom i botten och har arbetat halva sitt yrkesliv med projekt- och förändringsledning i företag som IBM, Ericsson och Sandvik. Någonstans på vägen kom hon till insikt om att teknik- och organisationsutveckling alltför ofta sker utan omsorg om människors verkliga behov och beteenden, eller med teknik som utgångspunkt, berättar hon.
– Jag ville jobba med människan som utgångspunkt och i en lärande process där nya förutsättningar på ett naturligt sätt tas in i processen. Det var nog fröet till den agila process vi jobbar i idag, som jag saknade redan där.

Genom ett uppdrag som ledare för en innovationstävling för Stiftelsen Svensk Industridesign kom hon i kontakt med designmetodik i affärsutveckling och Design Thinking och förstod att hon hittat rätt. Därefter arbetade hon som kund-och marknadschef på Service Designbyrån Transformator Design under några år. Där lärde hon sig enormt mycket om metoder för såväl affärsutveckling som ledarskap och kulturens betydelse för innovation, förklarar hon. Till slut uppstod möjligheten att testa sina vingar som VD för Screen Interactions.
– För två år sedan ville jag gärna ta mig an ett större holistiskt ansvar och Screen Interactions grundare sökte samtidigt sin första externa VD. Vi möttes i gemensamma värderingar, drivkrafter och entreprenöriell skaparglädje och bestämde oss för att prova tillsammans, säger Pernilla Dahlman.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kultur och värderingar före struktur

Under de två år som har gått sedan hon blev VD har företaget utvecklats i en rasande fart, bland annat med den stora ökning av omsättningen som tidigare nämnts. Vad är hemligheten bakom framgångarna?

– Det finns förstås många hemligheter. Den första är att börja med att bygga kultur och värderingar före struktur när man växer. De blir en plattform för medarbetarnas egna drivkrafter, handlingar och beslut. Den andra är att rekrytera människor med rätt värdegrund och motivation - inte fasta roller - och ha full tillit till att de då skapar sin roll och levererar fantastiska saker. För så blir det, säger Pernilla Dahlman, och fortsätter:
– En tredje är att ha enormt stora öron som lyssnar på kunderna och medarbetarna, uppmärksamt och oavbrutet, och samskapar all utveckling med dem. Sen är det förstås viktigt att säkra en stabil ström av spännande och viktiga projekt och kunder in till företaget. Det skapar trygghet och lugn och ro för alla att leverera med hög kvalitet och ny inspiration och utveckling för medarbetarna.

I nomineringen till Årets VD 2015 nämns också den framgångsrika innovationskultur som Dahlman och hennes medarbetare har byggt upp inom Screen Interactions: ”Med ett strategiskt arbete för en tydlig innovationskultur och vi-känsla har pristagaren tagit medarbetarna mot nya höjder genom att ge dem frihet att våga prova, misslyckas och lära av sina misstag”, skriver juryn.

Vad krävs för att lyckas med innovation - har du några tips?

– Det grundas i kulturen och förstärks i metoderna. Innovation är inget eget spår utan händer i den vardagliga verksamheten om rätt kultur och metoder finns på plats. De värdegrundsmässiga förutsättningarna för att innovation ska hända är tron på starka multikompetenta team. Här är mångfald och nyfikenhet en förutsättning. Att det finns omsorg och empati för varandra i teamen borgar för trygghet i arbetet och skapar en vilja att hjälpa varandra och bygga på varandras kunskap. Att våga testa, göra fel och misslyckas tidigt i utvecklingsprocesser är också en vital del i att skapa innovationer. En "prototyping culture" är ett av Screen Interactions tydligaste personlighetsdrag. Det visar sig i allt från kundprojekt, intern verksamhetsutveckling till ledningsprocesser, strategi eller inköp av ny kaffemaskin.

Mångfald – en affärskritisk hygienfaktor

Just mångfald är någonting som Pernilla Dahlman har jobbat med på ett väldigt framgångsrikt sätt, enligt juryn för Årets VD 2015. Själv ser hon det som en självklar och integrerad del av företagskulturen – och som världen ser ut idag så är mångfald en absolut nödvändighet.
– Jag ser det som en affärskritisk hygienfaktor. Mångfald är en normalitet i samhället. Våra kunder och deras slutkunder är inte homogena. Att se mångfald som en viktig del av kompetensmixen är en självklarhet för att kunna förstå och utveckla för globala och heterogena kundgrupper. Det är också i möten mellan olikheter som innovation kan komma till stånd.

Sammanfattningsvis, vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare enligt dig?

– Empatisk förmåga, nyfikenhet, mod och en stark förmåga att leda sig själv som grund för att leda andra.

Dessa är ledaregenskaper som Pernilla Dahlman själv har uppvisat under sina två år som VD för Screen Interactions – i tillräckligt hög utsträckning för att utnämnas till Årets VD 2015.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill