Walk the talk - när värdeord skapar värde

"Värdegrunden måste betyda något i verkligheten och vara styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar."

Ledning | Hållbarhet | ARTIKEL | JULI 2014

Kultur & Värderingsfrågor

Kultur & Värderingsfrågor

Tycker du att det är viktigt med kundfokus, innovation och engagemang på ett företag? Då är du inte ensam, för det är de värdeord som de allra flesta företag har valt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Om jag istället frågar: ”Tycker du att kundfokus, innovation och engagemang präglar svenska arbetsplatser?”, kommer jag att få ett helt annat svar. Gapet mellan det vi kommunicerar och hur vi agerar är nämligen illavarslande stort. Samtidigt visar all forskning att företag som lever sina värderingar ”på riktigt” är mer lönsamma, har bättre tillväxt och är betydligt bättre på att hantera kriser. Så hur går vi från ord till handling?

Att jobba med värdegrund är inget kommunikationsprojekt

Sverigestudien visar återigen att det finns en stor skillnad mellan de nuvarande värderingar som präglar våra arbetsplatser och de värderingar vi önskar.

Den bekräftar även att de värdegrundssatsningar som görs runt om på svenska företag inte har fått någon större genomslagskraft. Att jobba med värderingar och kultur handlar nämligen om något mycket större och mer långsiktigt än ett tillfälligt kommunikationsprojekt. Det handlar om att förändra människors dolda övertygelser, attityder och vanor, och det kräver helt andra beteende-vetenskapliga metoder - och rejält med tålamod. Ändå lägger företagen fortfarande ner mest krut på sin externa kommunikation, troligen för att det är enklare, snabbare och mer mätbart.

”Kundfokus” är ett bra exempel på värdeord som kommuniceras överallt men inte levs i praktiken. Det är en uttalad värdering som har seglat upp och blivit företagsledningarnas favoritord. Och de allra flesta förstår, rent intellektuellt, att kunderna är viktiga. Det är ju trots allt de som betalar våra löner och gör det möjligt för oss att utvecklas och göra roliga saker. Men det vi kanske inte förstår är vad kundfokus betyder i vardagen, på måndag morgon när jag kliver in på kontoret.

Vi kanske inte heller är fullt medvetna om att ”kundfokus” innebär att jag som enskild individ måste ändra mitt beteende och min syn på omvärlden.

Enligt Sverigestudien hamnar ”kundfokus” på plats 52 över nuvarande värderingar på svenska arbetsplatser och på plats 46 över önskade värderingar. I internationell jämförelse finns det inget annat land där kundtillfredsställelse har så låg prioritet som i Sverige.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det här innebär i praktiken att vi någonstans förstår att kunden är viktig, men vi agerar enligt helt andra värderingar. Kundfokus är bara ett exempel av många på värdeord som låter bra, men som visar sig vara desto svårare att leva efter.

Problemet med att göra värdegrundsarbete till ett varumärkesprojekt är att orden i sig inte innebär någon som helst förändring. Det är vilka vardagliga beteenden och vanor man fyller dem med som gör skillnad och skapar hållbar förändring (och förstärkning av varumärket!).

Värdegrunden måste betyda något i verkligheten och vara styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar.

En annan utmaning är att beteendeförändring tar tid, och i dagens näringslivsklimat är tålamod en bristvara. Om man dessutom har valt värdeord som inte alls representerar den faktiska kultur som råder så är utmaningen ännu större. Precis som Jim Collins skriver i sin bok Good to Great: ”Get the right people on the bus, the wrong people off the bus and the right people in the right seats” så gäller det att matcha värderingar och människor snarare än att försöka förändra de människor som finns på företaget.

Hur gör man då?

Om vi ska lyfta fram några faktorer som är särskilt viktiga när man vill gå från ord till handling, och samtidigt skapa goda resultat, så är det ärlighet, mod och konsekvens.

Ärlighet – Välj inte de ord som låter bra, utan de ord som speglar det bästa i er befintliga verksamhet. Var autentisk och öppen med vad ni står för, ”walk the talk”.

Mod – Stå upp för era värdeord, låt dem vara styrande i vem ni rekryterar, i investeringsbeslut, val av samarbetspartners, belöningssystem och affärsstrategier. Om ni behöver en kultur- och beteendeförändring, var öppen för att det både attraherar och skrämmer bort.

Konsekvens - Värdegrunden måste gälla för alla, det är inte en alternativ resrutt utan den enda resvägen mot slutdestinationen. Det innebär även att det måste finnas konsekvenser när man inte agerar i enlighet med värdegrunden.

Det kanske allra viktigaste steget är att börja prata om era värderingar, vad de innebär i praktiken och när ni redan nu har dem som rättesnöre.

Börja med att ställa er själva följande frågor:

 • Vad betyder värdeorden för er? På vilket sätt och när ska ni ha nytta av dem?
 • Ge exempel på situationer och beteenden som präglas av era värdeord idag?
 • Dela med er av historier från vardagen där någon varit ett föredöme utifrån er värdegrund.
 • I vilka beslutssituationer bör värdegrunden vara styrande? På vilket sätt, ge exempel?
 • Vilka är de största utmaningarna med att låta värdeorden vara mer styrande för verksamheten? Hur kan man bemöta dessa utmaningar?
 • Finns det några situationer där värdegrunden inte fungerar, eller där värdeorden står i konflikt med varandra?

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

 • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Hållbarhet

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill