Digitala lösningar förnyar ledarutvecklingen

Karin Koritz Russberg, Vitrolife Group: ”Digitala, skräddarsydda lösningar tillhör framtiden”

Utbildning | Ledarskap | HR | Digitalisering | ARTIKEL | OKT 2023

Karin Koritz Russberg, chef för HR & Hållbarhet för Vitrolife Group globalt.

Karin Koritz Russberg, chef för HR & Hållbarhet för Vitrolife Group globalt.

Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter till lärande och ledarutveckling. Ett företag som har fått erfara det är Vitrolifekoncernen, som var i stort behov av att utveckla ledarskapet i organisationen efter en tid av tillväxt bland annat genom ett större förvärv. De valde att satsa på en helt ny typ av ledarskapsprogram, där lösningen är digital och agil.
”Jag tror att det här bara är början på en utveckling där vi kommer att se allt bättre, skräddarsydda lösningar”, säger Karin Koritz Russberg, som är globalt ansvarig för HR & Hållbarhet på Vitrolife Group.

Vitrolife Group är en internationell koncern inom medicinteknik och diagnostik, och under de senaste åren har organisationen vuxit starkt. Karin Koritz Russberg är chef för HR & Hållbarhet för koncernen globalt. Hon har en bakgrund inom olika teknikbolag, och har framför allt ”vuxit upp” i Volvokoncernen, där hon jobbade med HR i 20 år.

När hon kom till Vitrolife kunde hon konstatera att företagets snabba tillväxt medförde stora utmaningar, inte minst avseende ledarskapet.

– Vitrolife har varit ett snabbväxande företag, som liksom många tillväxtbolag inte har hunnit fokusera så mycket på ledarskapet. Vi kunde se att det var få i organisationen som identifierade sig som ledare, många av cheferna var mer ”operationella”. 2021 blev utmaningen ännu större, när vi förvärvade ett annat bolag, vilket ledde till att vi plötsligt blev 1100 medarbetare i stället för 450. Det bolaget hade på samma sätt en historia av stark tillväxt, och precis som Vitrolife så hade de inte jobbat så mycket med ledarutveckling, säger Karin Koritz Russberg.

Hon och den dåvarande koncernchefen såg ett behov av att förtydliga vad företaget förväntar sig av sina ledare. Grundat i företagets värderingar, ville Karin ge alla i någon form av ledarskapsposition förutsättningar att mer aktivt reflektera över sitt ledarskap och dess passform i koncernen, på ett utforskande sätt.

– Jag ville ge människor i organisationen en tydlig bild av vad som förväntas av dem om de ska vara ledare. Vi ville forma ett mer transformativt ledarskap, snarare än ett administrativt eller transaktionellt chefskap. Mer leadership än management, skulle man kunna säga. Det handlar om att arbeta med och genom sina medarbetare, att få dem att må bra och att hela tiden stärka det vi redan är bra på. Ledarskapet ska vara ett yrke i sig, förklarar hon.

Digitalisering förnyar ledarutvecklingen

I den här vevan kom Karin Koritz Russberg i kontakt med företaget som har utvecklat Growloop, som är specialiserade inom digital ledarskapsutveckling. Med deras hjälp kunde Vitrolife utveckla ett ledarskapsprogram som motsvarade företagets behov. Det handlade om lösningar som är baserade på digitaliseringens möjligheter. Med hjälp av dessa kunde Vitrolife starta igång ett skräddarsytt ledarskapsprogram som motsvarade företagets höga ambitioner – utan att för den skull utgöra ett störande avbrott i det vardagliga arbetet.

– Vår ansats till ledarutveckling har fått nya bättre förutsättningar tack vare att vi använder oss av den spännande digitaliseringen, som skapar helt nya möjligheter för lärandet. Det ledarskapsprogram som pågår nu bygger på ett helt nytt upplägg. Tidigare har det varit vanligt i de flesta företag, att man åkte iväg på kurs, och då var det kanske tre moduler som pågick under en vecka vardera, med tre månader emellan. Det var jättetrevligt och man åkte hem med en skön känsla. Men när man sedan kom hem igen så var allt som vanligt, säger Karin Koritz Russberg, och fortsätter:

– I det här programmet görs lärandet i stället till en daglig vana, nära kopplad till dagliga utmaningar. Du får direkt träna på det du har lärt dig. Lärandet blir väldigt lättillgängligt och enkelt. Man kan göra en uppgift när det passar, det är bara att ta fram appen och ”smyga in” lärandet när man själv har tid. Det är ett helt annat grepp än det vi har gjort tidigare, säger hon.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En agil approach

Det ledarskapsprogram som Vitrolife nu genomgår består av sammanlagt tolv moduler, som pågår i 5-6 veckor vardera. Varje modul börjar med ett webinar, som är en introducerande ”flygning” över modulens innehåll.

Vitrolife har även engagerat så kallade local hosts bland sina ledare, och dessa kallar ihop till en local cohort senast en vecka efter varje webinarium. Det är ett möte som kan äga rum antingen på plats eller via Teams. Syftet är att man lokalt ska diskutera och fördjupa sig i det som man har lärt sig vid webinaret. Utöver det så kan deltagarna även jobba i triader, vilket innebär att man jobbar tre och tre och utbyter till exempel frågor, erfarenheter och framsteg. Det är ett frivilligt inslag, och vissa väljer att avstå ifrån det. Programmet inkluderar samtliga drygt 200 personer i chefsposition i totalt 33 länder, oavsett tidigare erfarenhet av ledarskap.

I övrigt jobbar deltagarna framför allt i appen, där de kan fördjupa sig med hjälp av så kallade assignments. Deltagarna kan även till exempel spela in sig själva eller göra egna anteckningar kring sina reflektioner under läranderesan.

– Finessen med det här digitala upplägget är att det finns så många möjligheter att lära och ta till sig. Tanken är inte att man ska bli fullärd på webinariet, utan snarare att det ska skapa nyfikenhet för att lära sig med hjälp av de andra verktygen. Närheten till den dagliga verkligheten som ledare är väldigt viktig, säger Karin Koritz Russberg.

Det digitala upplägget gör att ingenting är hugget i sten, det mesta går att anpassa efter deltagarnas behov. Faktum är att inte ens modulerna är fastställda från början – de tas fram under programmets gång.

– Det är också något som är helt nytt och unikt med det här programmet. Vi har skapat en helt agil approach. Tanken är ju att programmet ska vara inbäddat i dagliga utmaningar och integrerat med det vardagliga arbetet. Så vi har gjort tre moduler i taget i stället för att förbereda alla moduler innan programmet startade. Just nu genomförs den åttonde modulen, och vi har precis planerat de tre avslutande modulerna. Det är ett upplägg som blir extremt agilt. Så har jag aldrig jobbat förut, det är superspännande, säger hon.

Digitala lösningar är framtiden

För Vitrolifes HR-ledningsgrupp, som fungerar som styrgrupp, har det varit viktigt att ledarskapsprogrammet inte ska vara obligatoriskt. Det ska snarare ses som en frivillig möjlighet för företagets chefer att få insyn i vad Vitrolife förväntar sig av sina ledare. Samtliga chefer har emellertid inbjudits och uppmuntrats till att delta i programmet, även de som bara har 1-2 personer som rapporterar till sig.

– En del av dem har senare hoppat av programmet, eftersom de inte uppfattar sig som ledare i praktiken. Och det var ju precis det jag ville komma åt. Om man vill vara chef så måste man vilja vara ledare på riktigt. Och även för dem som vill bli chefer så är det helt transparent, eftersom allt material från programmet finns tillgängligt på vårt intranät, till exempel inspelningarna av webinarierna. Så, den medarbetare som inte är chef, men vill bli det, kan gå in där och enkelt ta del av vår syn på ledarskap och vad som förväntas, säger Karin Koritz Russberg.

Vitrolifes ledarskapsprogram, som startade under hösten 2022 kommer att gå i mål med sista modulen i februari 2024, så det är ännu för tidigt att utvärdera och se vilka resultat programmet har lett till. Klart är emellertid att det har gett upphov till en mer aktiv dialog om ledarskap inom organisationen. Och Karin Koritz Russberg tror att digitala lösningar är den självklara vägen framåt inom ledarutveckling.

Vitrolifes HR & Hållbarhetschef säger också att hon är väldigt nöjd med samarbetet med Growloop.

– Det har varit jättebra! Det kundfokus som de har haft har varit helt fantastiskt, de har varit väldigt lyhörda. I den mån det har uppstått problem så har de tagit sig an problemen med en extremt hög känsla av angelägenhet om att vi ska vara nöjda.

– Jag tror att vi bara har sett början på det, det här är en superhäftig lösning för kompetensutvecklingen. Det är flexibelt och det ökar tillgängligheten och transparensen. Det här är början på en utveckling där vi kommer att se allt bättre, skräddarsydda lösningar. AI kommer in också, vilket ger ytterligare utveckling. Så jag tror att ledarskapsträningen kommer att förändras jättemycket, säger Karin Koritz Russberg.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledarskap
 • HR
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill