Innovation möjliggör mänsklig utveckling

Thomas Kirkegaard, Influence: Om vi ökar förståelsen för vår mänskliga natur kommer vi lyckas innovera bättre lösningar på den omställningsresa vi har framför oss!

Hållbarhet | Innovation | ARTIKEL | OKT 2023

Thomas Kirkegaard, senior konsult och facilitator på Influence.

Thomas Kirkegaard, senior konsult och facilitator på Influence.

Det är krävande att jobba med innovation på grund av hög komplexitet, osäkerhet och risker, och stort behov av kunskapsintegration, kreativitet och lärande. Vi behöver jobba annorlunda med innovation än mer förvaltningsorienterade uppgifter för att utveckla verkligt värde och hållbarhet.

Thomas Kirkegaard, senior konsult och facilitator på Influence, som stödjer privata och offentliga verksamheter i sitt utvecklingsarbete inom områden som strategi, organisering, innovation och design, samt förändringsledning.

- Vi använder kollektiv intelligens som hävstång i allt vi gör, vilket handlar om att samarbeta smartare och integrera kunskap för att stärka förmågan till problemlösning, kreativitet och förnyelse, berättar Thomas engagerat.

De vanligaste uppdragen Thomas arbetar med: Är att utveckla organisationers innovationsförmåga. Närmast i ett längre uppdrag som agil innovationscoach på en statlig myndighet. I det här uppdraget genomför och faciliterar han olika utbildnings- och utvecklingsaktiviteter i flera parallella spår:

 1. Innovationsförståelse: Skapa en djupare och gemensam förståelse för innovation och innovationsförmåga i relation till verksamheten och vår mänskliga natur.
 2. Innovationsledarskap: Navigera osäkerhet, komplexitet och förnyelsebehov genom att som individer och grupper utveckla attityder och beteenden som främjar innovation.
 3. Innovationsramverk: Stödja, målinrikta och skapa utrymme för innovationsinsatser genom att etablera relevanta ramverk.
 4. Innovationsarbete: Stärka förmågan till mobilisering, utforskande, kreativitet och lärande genom att driva eller stötta operativa innovationsinsatser.

Innovation - en arena för att utvecklas som människor

Thomas ser på innovation som vår viktigaste drivkraft för förnyelse, framsteg, värdeskapande och hållbar utveckling. Detta är inte bara viktigt för den enskilda verksamheten och aktuella intressenter såsom kunder, anställde och ägare, utan även den bredare samhällsutvecklingen.

- Växande och brådskande hållbarhetsutmaningar såsom klimatkrisen och förlust av biologisk mångfald är exempel på att vi har stora omställningsbehov framför oss på både organisations- och samhällsnivå, och innovationsledning ger ett bra stöd för att ta oss an dessa utmaningar och behov samt utveckla de förmågor som behövs framåt.

En annan dimension Thomas brinner mycket för är innovation som arena för att utvecklas som människor. Utgångspunkten är att det krävande att jobba med innovation, av flera orsaker såsom hög komplexitet, stark närvaro av osäkerhet och risker, och stort behov av kunskapsintegration, kreativitet och lärande.

- Det är med andra ord tydligt att vi behöver jobba annorlunda med innovation än till exempel mer förvaltningsorienterade uppgifter, och att vi behöver må och prestera på vårt bästa för att lyckas bra med innovation. Detta inspirerar till och ger bättre utrymme för att jobba med vår utveckling som individer och grupper, vilket är värdefullt inte bara för innovationsarbetet men även hur vi mår och fungerar i allmänhet, poängterar Thomas.

I två meningar sammanfattar Thomas sin syn på innovation: Jag ser på innovation som en viktig drivkraft för att utveckla organisationer och samhällen med förmågan att navigera en turbulent värld, frigöra potentialen i människor och moderna teknologier, och därigenom skapa enastående värde och positiv hållbarhetspåverkan. För mig är det mänsklig utveckling på riktigt!

- Jag blir lycklig när jag efter ett uppdrag som detta får höra att ”Thomas har förmåga att få oss andra att tänka nytt kring både kända och okända problem” och ”Thomas bidrog stort till de förflyttningar som vi gjorde som organisation inom innovation både på strategisk och operativ nivå.” För mig är detta konkreta resultat som verkligen är värdefulla för en utvecklingsorienterad verksamhet i en föränderlig värld.

- Det bästa med att jobba som innovationsledare, att hämta fram det bästa i oss människor såsom nyfikenhet, samarbetsvilja, lärande, skaparkraft och förändringsvilja – och därigenom bidra till värdeskapande och hållbar utveckling.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vägen till yrket som innovationsledare

Thomas tror det finns många bra vägar in innovationsledarrollen, det viktigaste är att man har en stark motivation, nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. Själv hittade han vägen in i innovation genom olika roller på marknadssidan såsom produkt- och marknadschef inom Orkla-koncernen.

- Genom att jobba inom välfungerande bolag med välutvecklade arbetssätt lärde jag mig mycket, och tillsammans med utbildningar och erfarenhetsutbyte inom Orkla fick jag en väldigt bra professionell grund att bygga vidare på. Sedan dess har jag vidareutvecklat min förståelse för innovationsledning – både i bredden och djupet – genom att samla på mig ytterligare erfarenheter och kunskaper från olika roller, branscher och kunskapsområden.

Utvecklingen av en professionalisering av innovationsledaryrket ser Thomas positivt på. Det ökade intresset för innovationsområdet och att allt fler verksamheter jobbar systematisk med innovation bidrar till en ökad förståelse för professionen och vad som krävs för att lyckas.

- Med det sagt tror jag vi fortfarande har en stor utvecklingspotential, särskilt när det gäller förståelsen av vår mänskliga natur och implikationerna av den för ledarskap och styrning. Jag hoppas även att innovationsledning etablerar sig starkare som en viktig drivkraft för förnyelse, värdeskapande och omställningsförmåga på både organisations- och samhällsnivå, framhåller Thomas.

Yrkescertifieringen – och särskilt det underliggande arbetet som har gjorts kring rollbeskrivning och kunskapsbas för innovationsledare – tillför stort värde genom att definiera rollen och synliggöra rollens betydelse och kompetensbehov, menar Thomas och fortsätter:

- Detta är särskilt relevant för verksamheter som vill börja jobba mer strategiskt och systematiskt med innovation, och för personer som vill utveckla och formalisera sina kompetenser inom innovationsområdet.

Föreningen Innovationsledarna bidrar med stort värde på flera sätt. Det mest uppenbara är möjligheten till utbyte av kunskaper och erfarenheter kring rollen och hur det ser ut när man jobbar med innovation inom olika verksamheter, branscher och sektorer, menar Thomas.

- Det känns kul att bygga relationer med likasinnade, och tillsammans utveckla vår identitet som innovationsledare och stolthet över hur vi bidrar till utveckling i de sammanhang vi verkar.

Utmaningar - förståelsen för vår mänskliga natur

Den mest uppenbara utmaningar är att det behövs en bredare och djupare förståelse av innovation och betydelsen av innovationsledning, särskilt inom beslutsfattande forum såsom styrelser och ledningsgrupper.

- Jag tänker först och främst på behovet av att jobba strategiskt och strukturerat med innovation, särskilt mer radikal innovation som i ökande grad kommer behövs framåt, men även det mer övergripande behovet av att stärka hela verksamhetens förmåga till förnyelse.

I förlängningen av detta resonemang ser Thomas en annan stor utmaning kopplat till bristande förståelsen för vår mänskliga natur som både barriär och drivare för förnyelse, och implikationerna av detta för hur vi samarbetar och organiserar oss.

- Om vi kan öka och sprida förståelsen för vår mänskliga natur är jag övertygad om att vi kommer lyckas mycket bättre med innovationsarbetet och den omställningsresa vi har framför oss! Jag tror vi står framför mycket större och snabbare förändringar och omställningsbehov än vad vi är vana vid, och innovationsledning kan bidra till att navigera och hantera dessa utmaningar.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill