De vill välta pyramiderna – och sätta uppdraget i centrum

Vi fokuserar för mycket på ledarskap och för lite på uppdraget och dialogen, menar Ulf Ericsson och Pär Pettersson i boken ”Verksamhetsskap”.

Kommunicera | ARTIKEL | AUG 2023

Pär Pettersson och Ulf Ericsson.

Pär Pettersson och Ulf Ericsson.

Att säga att ledarskap inte är lösningen på allt är lite som att svära i kyrkan i dagens arbetsliv. Men forskarna Ulf Ericsson och Pär Pettersson vid Högskolan i Kristianstad menar att ett allt för ensidigt fokus på ledarrollen står i vägen för det som egentligen borde vara det mest centrala i en verksamhet: Uppdraget.

”När man alltid tänker i termer av roller, ledarskap och medarbetarskap, så uppstår motståndsläger direkt, trots att uppdraget är gemensamt”, säger Pär Pettersson, som tillsammans med sin kollega nu har utkommit med boken ”Verksamhetsskap”.

Idag finns det mängder av modeller och teorier för att beskriva det goda ledarskapet. Ledarens roll står nästan alltid i centrum när man pratar om arbetsliv och verksamhetsutveckling. Ulf Ericsson och Pär Pettersson, som är professor respektive biträdande professor i arbetslivsvetenskap, vill ändra på den saken. I den nya boken Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling, lyfter de fram ett annat sätt att se på verksamhetsutveckling.

– Ledarskap är viktigt, men det mest centrala är faktiskt att få jobbet gjort. Det är därför vi vill prata om Uppdraget och ge en mer komplett bild av vad verksamheter egentligen handlar om. När man byter perspektiv så händer det nya saker, och det uppstår en ny språkskrud, säger Pär Pettersson.

Verksamhetskap handlar om att fokusera mindre på fastgjutna roller och mer på uppdraget. Situationen ska stå i centrum snarare än individen. Och nyckeln till att lyckas med det är kommunikation.

– Vi vänder oss emot tanken att allt bara ska komma uppifrån som ett vattenfall. Det vardagliga uppdraget är det centrala, och verksamhetskap handlar om att ha en ständigt pågående dialog om uppdraget och vad det innebär. Låt vardagskunskapen få brisera. Den lokala ansatsen har en väldigt stor betydelse, säger han.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Uppdraget i fokus

Att sätta uppdraget i fokus är också ett sätt att uppfylla de mänskliga behoven inom verksamheten på ett mer tillfredsställande sätt, menar de två forskarna. Dels är det bra för ledares hälsa och välmående att slippa stå i centrum för allas förväntningar hela tiden. Dels stärker det medarbetarnas motivation och engagemang om man fokuserar på ett gemensamt uppdrag som man ska uppfylla tillsammans, snarare än att allting ska komma uppifrån hela tiden.

– Om du som medarbetare får vara i fokus genom det uppdrag du utför så svarar det upp mot behovet av att få tillhöra och bidra. Dialogen, som är kärnan i det vi kallar verksamhetskap, gör att du får känna dig delaktig och att vikten av din kunskap bekräftas, säger Pär Pettersson.

Han betonar ännu en gång vikten av att se bortom givna roller och i stället fokusera på vad det är man ska åstadkomma tillsammans.

– Vi märker på våra forskningsprojekt att det finns en barriär mellan strategisk och lokal verksamhet. När man alltid tänker i termer av roller, ledarskap och medarbetarskap, så uppstår motståndsläger direkt, trots att uppdraget är gemensamt. När vi intervjuar chefer så pratar de alltid om ledarskap. Men medarbetare säger aldrig ”ledarskap”, de pratar om ”chefer”, säger han.

Pär Pettersson och Ulf Ericsson uttrycker sig gärna drastiskt för att få igång diskussionen. De pratar om att ”välta pyramiderna” och att ”ledarskap inte är lösningen”. I två av sina forskningsprojekt, där de arbetat med organisationsförändring tillsammans med ett större företag och en skånsk kommun, har de helt sonika förbjudit deltagarna att prata om ledarskap. Vilka reaktioner väcker det?

– Vi möts framför allt av nyfikenhet. Folk är trötta på cementerade roller. När vi förbjöd deltagarna att prata om ledarskap så gick det lite trögt i början, men till slut byggde de nästan upp en ny ordlista. Det vi ville fokusera på var att deltagarna skulle byta bilder med varandra och få nya perspektiv.

Från ledarskap till ”samtal pågår”

Hur använder man då begreppet verksamhetskap i praktiken? Uppdraget står i centrum, och i boken framhåller de två författarna vikten av att uppnå en överenskommelse om uppdragets innehåll och utformning. Medarbetarna måste också ges förutsättningar att verkligen utföra uppdraget. De viktigaste verktygen för att praktisera verksamhetskap är dialog och kommunikation.

– Chefer vill ju ha konkreta verktyg, men vi säger: Starta upp ”samtal pågår”. Öppna upp dialogen och reflektera tillsammans kring uppdraget. I vissa fall kommer chefer att behöva nedrusta sitt tolkningsföreträde. Men det är aldrig enkelt att byta perspektiv på det här viset, man kan inte bara trycka på en knapp och införa verksamhetskap. Det handlar om att samtala, lyssna och förstå, säger Pär Pettersson.

Verksamhetskap är ett begrepp som kan skjutas in mellan ledarskap och medarbetarskap, menar han. Uppdraget har huvudrollen, och för att sätta uppdraget i centrum krävs dialog och bildbyte. Det är det centrala budskapet i Ulf Ericssons och Pär Petterssons bok.

– Det är konstigt att verksamheter ofta fungerar så att några beslutar och andra utför. Vi vill bidra till att skapa en ny tankestruktur och ett nytt språkbruk. Perspektivet borde i stället vara: ”Vi gör det här tillsammans!” Var och en ska bidra. Det stärker också motivationen, ditt jag och din identitet. Man pratar ofta om att medarbetare måste ”bli motiverade”, men om du äger uppdraget så behövs det inga morötter, säger Pär Pettersson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill