Feedback - en viktig resurs

Regelbunden respons till dina medarbetare gör underverk för individen.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

Feedback

Feedback

Vi behöver alla veta var vi står på jobbet för att kunna vidareutvecklas som individer, medarbetare och som del av ett team. Som ledare kan du stötta och hjälpa genom att kontinuerligt komma med feedback och respons. Några tips hjälper dig att komma igång.

För att kunna prestera bättre ur ett långsiktigt perspektiv, behöver alla människor få veta var de står idag. Att veta vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, är en förutsättning för att kunna lära sig mer och utvecklas i sin arbetsroll. Det som från början ser ut som ett misslyckande är ofta i förlängningen raka motsatsen – en lärorik process som innebär förbättringar ur många aspekter, inte minst för individen.

Vi behöver också dela våra erfarenheter och se hur andra löser problem. Kanske uppstår helt nya idéer som förenklar, förbättrar och effektiviserar arbetsprocessen i rätt riktning?

Syftet med feedback är att förstärka det som varit bra och positivt och därmed stärka självförtroendet och självbilden hos varje person i teamet. En bra feedbackprocess ger kompetenta individer som är trygga i sig själva, i sin roll och i arbetsuppgifterna.

Några snabba och konkreta tips för att ge och ta emot feedback

 • Erbjud feedback. Det är inte något man alltid ber om. Om du som ledare erbjuder att delge dina reflektioner kring en viss situation hjälper du individen att öppna upp och ta emot.
   
 • Bekräfta. Var alltid noga med att tala om vad som är bra. Lägg inte bara fokus på det som inte fungerar i en feedbacksituation.
   
 • Inled dialog. Låt det inte bli en envägskommunikation. Öppna upp med frågor. ”Vad tror du skulle hända om… ?”
   
 • Konkretisera. Dra fram två eller tre saker som kan förbättras. Låt dem vara specifika, realistiska, positiva och taktfulla.
   
 • Ge alltid feedback ansikte mot ansikte mot ansikte och var noga med valet av tidpunkt. Situationen ska inte stressas fram.
   
 • Var uppmärksam. Hur tas dina ord emot? Lämna inte medarbetaren i sticket. Återkom och följ upp.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill