Vad förväntas av dig i ledarrollen?

Klarlägg förväntningar på din ledarroll.

Motivera | ARTIKEL | APRIL 2011

Förväntningar

Förväntningar

I rollen som chef och ledare kommer du dagligen i kontakt med människor som bedömer dig. Om du klargör vad som förväntas av dig själv, är det lättare att bemöta dina medmänniskors och leva upp till förväntningarna de har.

 Klarlägg förväntningar på din ledarroll

Identifiera de förväntningar som finns på dig i din ledarroll och planera för hur du kan leva upp till och gärna överträffa dessa förväntningar. Att skapa värde är nyckelordet.

 1. Börja med att rita en bild av dig själv/din roll mitt på ett papper. Använd gärna A3 så du har plats att rita och skriva.
   
 2. Vilka viktiga intressenter/relationer har förväntningar på dig i din ledarroll? Egen chef, medarbetare, kollegor, andra grupper, nyckelpersoner, kunder, leverantörer. Skriv dessa som rubriker runt din bild.
   
 3. Under varje rubrik skriver du vad du uppfattar förväntas av dig utifrån varje intressent.  
   
 4. Skriv också hur du själv vill vara och fungera i dessa relationer.
   
 5. Stäm av förväntningar i samtal med respektive intressenter utifrån följande frågeställningar: Vilka förväntningar har du/ni på min mig i min roll som ansvarig för mitt område? Vilka förväntningar tycker du att jag kan ha på dig/er? Vad är jag/mitt team bra på idag? Vad kan jag/mitt team utveckla och förbättra? Det här ser jag som bra hos dig/er idag. Det här ser jag att du/ni kan utveckla och förbättra.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill