Fem nivåer av ledarskap

Vägen till framgångsrikt ledarskap enligt John C. Maxwell.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2011

Varje person har potential att växa som ledare i sin organisation.

Varje person har potential att växa som ledare i sin organisation.

Enligt en definition av ledarskapsexperten John Maxwell, är ledarskap detsamma som inflytande. Den är en kontinuerlig process som handlar om att påverka andra individer och att få efterföljare. Vi kan, över tid, öka vår ledarskapspotential genom att förstå och acceptera fem nivåer av ledarskap.

Nivå 1. Position

På denna nivå av inflytande följer människor dig eftersom de uppfattar att de måste följa dig. Du är chefen. Du är den som har makten att påverka deras situation och framtid. Detta är den mest grundläggande nivån av ledarskap, utan den och den auktoritet/makt som en position ger är det omöjligt att leda.

Vad innebär det att ha fått en position? Den ena, och positiva aspekten, är att du har fått bekräftelse på att andra tror på dig, att någon, exempelvis din chef, sett din potential, du har fått en plattform att agera utifrån och en inbjudan att växa som ledare. Den andra aspekten är att en position oftast lovar mer än den kan hålla. 

Denna nivå är ett utgångsläge för att forma och utveckla ditt ledarskap. Din förmåga till självkännedom blir nu speciellt viktig för din fortsatta framgång som ledare. Innan du kan leda någon annan behöver du leda dig själv. Klargör bilden av vad du vill stå för som ledare och vad dina medarbetare kan förvänta sig av dig i er samverkan så lägger du grunden för ditt ledarskap.

Viktiga frågar är:

 • Vem är jag? 
 • Vilka är mina förhållningssätt, hur ser jag på världen, människor, kunder, medarbetare? 
 • Vilka är mina värderingar? 
 • Vem vill jag vara som ledare och stå för i mitt dagliga ledarskap? 

För att du ska kunna växa till nästa nivå av ledarskap behöver du:

 1. Ändra det sätt du ser på ledarskap – ditt förhållningssätt
 2. Ändra sättet du leder på – ditt beteende

Nivå 2. Relation

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

På denna nivå följer människor dig eftersom de vill följa dig, ledarskapet är en relation.  

När du som ledare intresserar dig för dem du leder och börjar bygga en personlig relation händer flera positiva saker.

Energinivån hos medarbetarna höjs, jobbet upplevs mer stimulerande, kommunikationen blir öppnare och ett klimat skapas där alla vill göra sitt bästa.

Du  börjar att skapa en miljö där folk trivs, känner sig värdefulla och utmanade.

En varning: Av en del medarbetare kan du upplevas som för mjuk. Vistas du på denna nivå under alltför lång tid riskerar du att högt motiverade och resultatorienterade medarbetare/direktrapporterande söker möjligheter för mer utmanande ledarskap och karriär någon annanstans.

Förhållningssätt:

 • Goda relationer i sig är inte tillräckligt för framgång och resultat.
 • Se varje människa som värdefull.
 • Förtroende skapas genom att vara öppen och ärlig.
 • Att uppnå teamets vision gör det värt att riskera relationen.

Så här bygger du goda relationer:

 • Lära känna dem du leder: Bakgrund? Vad intresserar dem? Vad motiveras de av? Vad tycker de är viktigt i livet/i jobbet? Vad vill de bidra med?
 • Var närvarande i mötet med människor
 • Var en extremt god lyssnare; Sök först att förstå – sedan att bli förstådd
 • Respektera andras åsikter, tid, kompetens olikheter
 • Visa ett gott humör och ha en positiv attityd
 • Bry dig om - säg som det är och framför allt uppmuntra andra 

Nivå 3. Resultat

Människor följer dig för att du uppnått resultat för organisationen eller företaget och är kompetent i din roll. 

Resultat och kompetens skapar trovärdighet och trovärdighet är förutsättningen för att ditt ledarskap ska fungera och vara framgångsrikt.

Utveckla ansvarighet för resultat. Det börjar med att du ställer störst krav på dig själv och fortsätter med att du klarlägger förväntningar på dina medarbetare. Du sätter mål och når dem. Du är kvick att erkänna misstag och att lära av dem. Du fungerar som förebild för produktivitet. Människor gör det människor ser.

Var uppmärksam på det faktum att det är människor som är din mest värdefulla tillgång och din framgång som ledare kommer att bero på din förmåga att omge dig med en inre kärna av kompetenta personer som utgör ett vinnande team. Du tar de ofta svåra besluten och ibland tuffa diskussionerna som resulterar i positiva resultat och långsiktig utveckling. 

Förhållningssätt:

 • Egna resultat är inte tillräckligt – Det är resultat genom andra som räknas
 • Människor är organisationens viktigaste resurs
 • Att utveckla människor är en ledares största tillfredsställelse
 • Delegera och ge ansvar
 • Rätt man på rätt plats där de skapar störst värde

Så här bidrar du till att uppnå resultat:

 • Samla laget och skapa delaktighet kring en gemensam målbild
 • Hitta kompletterande roller i teamet
 • Prioritera det som ger högst avkastning
 • Följ upp regelbundet och ge feedback

Nivå 4. Bidrar till andras utveckling

På denna nivå i ditt ledarskap, följer människor dig för vad du gjort för dem. Du har visat att du bidrar till deras utveckling. Engagemanget och lojaliteten att följa dig växer sig allt starkare. 

Att utveckla människor möjliggör en långsiktig framgång för organisationen och ger mer personlig tillfredsställelse för dig som ledare.  Som Howard Schultz, CEO för Starbucks uttrycker det. "Att vinna är mycket mer meningsfullt när ansträngningarna som ledde fram till segern inte bara kommer från en person, utan från gemensamma insatser av många. Den euforin varar som kommer från att alla deltagare leder med hjärtat, inte bara vinner för dem själva, utan för varandra... Framgång är som skönast när den delas."

Förhållningssätt:

 • Det högsta målet för en ledare är att utveckla andra ledare.
 • För att utveckla ledare behövs en gemensam ledarkultur – definiera gott ledarskap, utbilda i och träna gott ledarskap, belöna gott ledarskap.

Så här bidrar du till andras utveckling:

 • Delegera och ge tydligt ansvar och befogenheter.
 • Klargör förväntningar och undanröj hinder.
 • Ge frihet att fatta beslut och utrymme att göra fel.
 • Bistå med inspiration och stöd. 
 • Förstärk självförtroendet hos dina medarbetare. Bara självförtroende leder till topprestationer. 
 • Påminn om framgångar i motgång. Gör dem stolta över något.

Detta skapar motivation och får dina medarbetare att växa, i sina arbetsroller och som personer. När en organisation har ett stort antal nivå fyra ledare skapas förutsättning för långsiktig tillväxt. 

Nivå 5. Respekt

Detta är höjdpunkten av ledarskap och inträffar när människor följer dig baserat på vem du är och vad du företräder eller står för. Denna nivå är reserverad för människor som har använt många år att få verksamheter och människor att växa. Respekt är något vi förtjänar. 

När du efter lång och trogen tjänst lämnar över stafettpinnen till nästa ledare blir du nu efterfrågad som mentor, eftersom du har lämnat ett outplånligt märke på organisationen och de anställda.

”Det ultimata testet för en ledare är inte om han eller hon gör smarta beslut och vidtar beslutsamma åtgärder, men om han eller hon undervisar andra att vara ledare och bygger en organisation som kan upprätthålla sin framgång även när han eller hon är inte längre är kvar.” Lorin Woolfe

Förhållningssätt:

 • Att få lämna över med flaggan i topp.
 • Planera för succession.

Enligt John C. Maxwell är det nödvändigt att ha gått igenom de fyra första nivåerna för att nå den högsta, nivå 5 och det första steget på vägen dit är att fatta ett beslut att utveckla ditt ledarskap. Varje person har en potential för att växa som ledare - där du är idag är inte nödvändigtvis där du kommer att vara om ett, tre eller fem år. Börja med att identifiera på vilken nivå du befinner dig som ledare, och vad du kan utveckla i ditt ledarskap för att ta dig till nästa nivå. Därefter fortsätter du med att läsa på; studera och tillämpa böcker om ledarskap, läs bloggar, lyssna på podcasts (exempelvis genom att bli medlem på motivation.se). En coach eller mentor är ovärderligt för din fortsatta utveckling och fungerar som både bollplank och rådgivare.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om John C. Maxwell

John C. Maxwell är en internationellt respekterad ledarskapsexpert, talare och författare som har sålt mer än 19 miljoner böcker. Dr Maxwell är grundare av EQUIP, en ideell organisation som har tränat mer än 5 miljoner ledare i 126 länder världen över. Varje år talar han till ledarna i olika organisationer, alltifrån Fortune 500-företag till regeringar och Förenta nationerna. John C Maxwell har skrivit tre böcker som har sålt mer än en miljon exemplar: The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Developing the Leader Within You, and The 21 Indispensable Qualities of a Leader. Hans blogg kan läsas på JohnMaxwellOnLeadership.com . Han kan följas på Twitter.com / JohnCMaxwell .

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill