Ställer vi för stora krav på våra ledare?

Ledarskap | BLOGG | OKT 2011

Vi vill följa ledare som agerar med integritet och är föredömen. Är detta för stora krav att ställa på en ledare? Ledarskap är detsamma som att utöva inflytande. Och inflytande grundas på integritet. Just nu bevittnar vi hur Håkan Juholt kämpar för sin trovärdighet och överlevnad som ledare för Socialdemokraterna. Juholt är inte den första som får problem med sin integritet och trovärdighet och tyvärr inte den siste.

Vi vill följa ledare som agerar med integritet och är föredömen. Är detta för stora krav att ställa på en ledare? Ledarskap är detsamma som att utöva inflytande. Och inflytande grundas på integritet. Just nu bevittnar vi hur Håkan Juholt kämpar för sin trovärdighet och överlevnad som ledare för Socialdemokraterna. Juholt är inte den första som får problem med sin integritet och trovärdighet och tyvärr inte den siste.

En ledares förmåga till inflytande står och faller med integritet. När vi fattar ett beslut att följa en ledare gör vi det främst av två anledningar: ledarens karaktär och ledarens kunskaper. Vi vill veta om han eller hon delar mina värderingar och om personen har den kompetens som behövs för att ta oss vidare mot framtiden.

Ordboken definierar integritet som ”respekt för etiska principer”. Dess ursprungsbetydelse är relaterad till latinets "intager" som betyder att integrera, att föra samman som en helhet, hel eller komplett. Dessa hänvisningar till helhet tyder med rätta på att integritet handlar om kvaliteter som berör alla aspekter av våra liv - ärlighet, rättvisa och lojalitet.

Integritet som stärker ett inre värdesystem betyder att vi inte baserar våra beslut bara på att vara politiskt korrekta. Vi gör vad som är rätt, inte vad som gagnar egen vinning eller känns bra för stunden.

Det finns tidlösa sanningar - universella principer och lagar - i den mänskliga dimensionen som är lika verkliga som tyngdlagen är i den fysiska dimensionen. Om du släpper ett föremål från taket på en byggnad så vet du att det kommer att falla till marken -  varje gång. Tyngdlagen är där och har alltid funnits där och vi ifrågasätter den inte. Den är sann. Den är verklig.

Integritet i små saker är ingen liten sak alls. En dag kommer oundvikligen de små detaljerna att uppmärksammas och priset kommer att behöva betalas. Att återhämta sig från ett förlorat förtroende suger energi ur de mest framgångsrika verksamheter. Att övervinna misstro är en kostsam och tidskrävande process, om det ens går.

Integritet är att göra vad du säger att du kommer att göra. Du är trovärdig. Människor kan lita på dig. Du håller dina löften och är ärlig i dina förehavanden. När det du gör matchar det du säger, kommer ditt ledarskap tala sitt eget kraftfulla språk.

Hos personer värdesätter vi ärlighet mer än någon annat karaktärsdrag. Vi förväntar oss det från våra ledare och vi behöver förvänta det från oss själva.

Är du känd som en person med integritet? I så fall har du lagt grunden för att vara en extraordinär ledare.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara blogginlägg
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill