Fler kvinnor i bolagens styrelser

Jämställdheten ökar för första gången på tre år, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2014

Vågskålar

Vågskålar

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar - för första gången på tre år. Det visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014. Även i ledningsgrupperna har kvinnorna blivit fler. Med dagens utvecklingstakt kommer det dock att dröja 30 respektive 48 år innan styrelser och ledningsgrupper är jämställda. Andra AP-fonden hoppas därför kunna påverka bolagen till ett bredare och mer faktabaserat rekryteringsarbete.

Trots de senaste årens intensiva debatt om jämställdhet i bolagsstyrelser har utvecklingen gått långsamt. Förra året berättade Motivation.se att andelen kvinnliga styrelseledamöter rent av hade minskat, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013.

I årets index ser det dock betydligt ljusare ut. Andelen kvinnor i styrelserna har ökat för första gången på tre år - från 22.3 till 24.7 procent. Ingen revolution kanske, men ett tydligt steg i rätt riktning.

– Utvecklingen går i positiv riktning. Men det finns mycket kvar att göra för att öka tempot och bli än bättre på att ta tillvara all kompetens. Här har ägare och valberedningar ett ansvar. Vi är måna om att ta vårt och hoppas att fler väljer samma väg, säger Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, i ett pressmeddelande.

Ledningarna viktigare

Samtidigt har andelen kvinnor i företagens ledningsgrupper fortsatt att öka stadigt. 2010 bestod företagsledningarna av 13.8 procent kvinnor. I år uppgår siffran till 18.4 procent, vilket är en ökning med drygt en procentenhet sedan förra året.

Företagsledningarna är egentligen viktigare än bolagsstyrelserna, säger Eva Halvarsson i en intervju med Dagens Nyheter. En ökad jämställdhet i ledningarna skulle kunna leda till en jämnare fördelning på bred front, medan frågan om styrelserna snarare har ett symbolvärde.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Statistiken i Kvinnoindex visar att det finns vissa branscher som har kommit jämförelsevis långt med jämställdheten i ledningsgrupperna. Inom medie- och underhållningsbranschen uppgår till exempel andelen kvinnor i företagsledningarna till 33.3 procent.

Men överlag går utvecklingen långsamt. Med nuvarande utvecklingstakt kommer det att dröja 48 år innan ledningsgrupperna är jämställda, och 30 år innan styrelserna uppnår jämn könsfördelning.

Bredda rekryteringen

Andelen kvinnor på de högsta toppositionerna ökar också - men är fortfarande låg, skriver DN. Bland styrelseordföranden har andelen kvinnor ökat med en halv procentenhet till 4.8 procent. De är tolv stycken till antalet. De kvinnliga vd:arna är också få inom börsbolagen, närmare bestämt fjorton stycken, vilket motsvarar 5.6 procent.

Andra AP-fonden har som mål att bidra till en ökad jämställdhet i styrelser och företagsledningar, bland annat genom att analysera valberedningarnas arbete och titta på hur rekryteringsarbetet i bolagen går till.

– Ett faktabaserat och breddat rekryteringsunderlag, som även omfattar kompetenta kandidater utanför valberedningarnas gängse nätverk, ger goda förutsättningar för bolagen att utvecklas på bästa möjliga sätt. Därför är detta en viktig fråga för oss ur ett investeringsperspektiv, säger Eva Halvarsson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill