Fysisk aktivitet på arbetstid ger högre produktivitet

Viktigt att attrahera hela personalstyrkan med friskvårdssatsningarna.

Hälsa | ARTIKEL | NOV 2011

Fysisk aktivitet på arbetstid ger högre produktivitet

Fysisk aktivitet på arbetstid ger högre produktivitet

Träning på arbetstid får inte bara den enskilde individen att må bra, utan det är också lönsamt för företaget, visar en studie som gjorts av forskare vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Det är lätt att tro att förkortad arbetstid automatiskt leder till produktionsminskning. Men tvärtom visar ny forskning att personal som får gå från jobbet för att träna ändå uppnår samma eller till och med högre produktionsnivåer som annars.

Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson har undersökt hur produktiviteten hos 177 anställda inom en tandläkarorganisation påverkades av förändrade arbetsvillkor.

Personalen delades in i tre grupper. En grupp fick träna i två och en halv timme i veckan på arbetstid, en andra grupp fick motsvarande förkortning av arbetstiden och en kontrollgrupp jobbade som vanligt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Ett problem med friskvårdssatsningar är att de ofta bara attrahera personer som skulle träna i alla fall. Men för att vi skulle kunna jämföra resultaten var det väldigt viktigt att all personal deltog och att träningen definierades som en arbetsuppgift som skulle utföras, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Den fysiskt aktiva gruppen bestod av personer som dessförinnan var normalt rörliga och höll ganska god nivå vad gäller lågintensiv träning. Nu fick de också utföra mer högintensiv träning, där man blir andfådd och svettig så man vill duscha efteråt. Varje vecka rapporterade var och en hur de tränat till en ansvarig person på arbetsplatsen, vilken följde upp eventuella avvikelser.

Ett år senare konstaterades att alla tre grupper behandlade lika många, eller till och med fler, patienter som tidigare – trots att de som tränade eller var lediga hade färre arbetstimmar.

Gruppen som tränade hade dessutom en ökad självskattad produktivitet, det vill säga att de upplevde att de fick mer gjort på jobbet med en förbättrad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

- Även om projektet i den här studien nu är avslutat visar den att friskvård på arbetstid är lönsam för företag, och troligen ännu mer på längre sikt. I vår nya forskning undersöker vi hur man kan integrera hälsofrämjande arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling i stort. Vad som krävs för att få hälsoperspektivet att vara bestående del inom arbetslivet, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill