Gör utbildningen effektiv

Maximera nyttan med kursen med rätt förberedelser - använd nyvunna kunskaper i vardagen.

Utbildning | HR | ARTIKEL | OKT 2011

Gör utbildningen effektiv

Gör utbildningen effektiv

Kurser är resurskrävande, både kostnads- och tidsmässigt. Det finns många knep att ta till som säkerställer att du verkligen väljer rätt kurs och dessutom får ut mesta möjliga av den. Argumentera för din sak, skaffa dig en tydlig målsättning och agera ambassadör genom att föra vidare dina nya kunskaper till dina kollegor när du är tillbaks på jobbet.

Att gå en kurs är inte bara ett intressant miljöombyte, det kan också vara ett strategiskt val som gynnar din personliga och karriärmässiga utveckling. Rätt kurs kan hjälpa dig att ta nästa steg i karriären. Den kan också lotsa dig vidare till nya ansvarsområden och befogenheter och ge dig den skjuts framåt som ibland behövs för att hålla motivationen på topp.

Kursutbudet på den öppna marknaden påminner i mångt och mycket om en djungel. Det är snårigt, stundtals svårt att navigera och utbudet är stort.  För att hitta rätt kurs gäller det därför att veta vad du är ute efter och ha en tydlig motivering till vilken nytta du kan ha av en viss kurs. Om du motiverat ditt kursval för dig själv så blir det också betydligt lättare att i ett senare skede övertyga om varför du ska få gå en viss kurs.  Även om det är jättetrevligt att åka på kurs med en eller ett par kollegor så kan det ge mer om du åker själv.  Dels  minskar risken att du väljer en kurs enbart för att kollegorna valt den, dels öppnar du upp för mer nätverkande på själva kursen om du dyker upp på egen hand.

Välj med både strategi och känsla

Sätt upp ett mål med kursen och gör den till en del av din långsiktiga karriärplanering. Det kan vara ett personligt mål som förhoppningsvis också rimmar med din arbetsgivares verksamhetsmål. Skriv ner dina förväntningar och fundera på vilken kunskap du behöver ta till dig på kursen för att nå målet. Lista ett par punkter och ha med som stöd under utbildningen, säger Helén Vedle, som driver utbildningsföretaget Get Ready.

Hon rekommenderar att man ska kombinera strategi och känsla när man väljer kurs. Självklart ska du välja en kurs du är nyfiken på och som verkligen intresserar dig, men välj gärna ett område som kan komma till så konkret nytta som möjligt i ditt dagliga arbete.

Att övertyga om att den kurs du vill gå, är en bra investering handlar om att förbereda ett par starka argument och att välja rätt tajming.  Lägg fram ditt ärende när chefen ser ut att ha en stund över och inte är alltför upptagen med annat.  Då är han sannolikt som mest mottaglig för ny information.

- Var ordentligt påläst om kursens innehåll, syfte och mål och fundera ut en motivering till varför organisationen ska investera i dig.  Man vill gärna säkerställa att kursen verkligen kommer att göra nytta, både för dig och för organisationen, så bygg upp dina argument kring hur det du lär dig på kursen kan öka lönsamheten eller på något annat sätt bidra till organisationens mål. Det visar att du sätter din kompetensutveckling i ett större sammanhang, säger organisationskonsulten Doris Dahlin.

Kartlägg din inlärningsstil

- En förutsättning för att få ut mesta möjliga av en kurs är rätt attityd. Inta en öppen attityd som gör dit mottaglig för nya perspektiv, ny kunskap och andra människors syn på saken. Fundera gärna på vilken inlärningsstil du föredrar, repetera din nya kunskap redan efter första kurstillfället och ta tillfället i akt att vara aktiv på de eventuella diskussioner som förekommer. Det är ofta erfarenhetsutbytet och småpratet under kaffepausen som ger de verkligt stora insikterna, så dra dig inte undan utan nätverka flitigt, säger Helén Vedle.

- Kurser är stora investeringar, både i tid och pengar. Var därför beredd att argumentera för din sak. Visa att du är målmedveten och har en plan för hur du ska förbereda dig och hur du ska få konkret nytta av kunskaperna efter kursens slut, säger Doris Dahlin.

Även om det är frestande att ställa in mobilen på ljudlös eller att smita iväg och kolla mailen i pauserna så är förlusten ofta större än vinsten. Det gör dig distraherad och kan lätt förvandlas till en stressfaktor.  Lägg istället lite tid på att ordna de förberedelser som krävs  för att du ska slippa vara nåbar under kursdagarna.

- Välj om du vill anteckna. Be kursledaren att skicka ut sina powerpointbilder eller ett kompendium från kursen. På så vis slipper du anteckna precis allt och om du vill så kan du rentav välja att inte anteckna överhuvudtaget.  Beroende på hur din inlärningsstil ser ut så kan det vara avkopplande att slippa föra anteckningar. Ett annat alternativ är att be att få en kopia av en kursares anteckningar, säger Helen Vedle.

Tips- så tar du vara på dina nyvunna kunskaper:

- Stanna upp och fundera på vad du lärde dig på kursen.  Vad gjorde starkast intryck på dig, vilka av dina nya kunskaper skulle du vilja börja med att använda i vardagen?  Om du får bra kontakt med en kurskamrat så kan det vara en fördel att göra detta ihop i slutet av eller direkt efter kursen. Det hjälper er att få perspektiv på det ni lärt er och att se hur det kan användas i praktiken.

- Ge dig själv delmål för de nya kunskaperna.  Om du exempelvis gått en kurs i tidsplanering kan ett första delmål vara att prioritera vad som känns viktigt för dig. Nästa mål kan vara att göra en månadsplan för hur du vill tillbringa din tid.  Ett tredje mål kan vara att använda dig av dina nya planeringskunskaper i minst ett arbetsmoment per dag.

- Agera ambassadör. Erbjud dig att dela med dig av dina nya kunskaper när du kommer tillbaks till vardagen igen.  Agera ambassadör och ge din arbetsgivare ett mervärde av sin investering i dig genom att hålla ett föredrag, sammanställa dina viktigaste insikter i en kort lista eller hålla en genomgång av vad du lärt dig på nästa veckomöte.  Det ökar sannolikheten att du får en uppföljningskurs beviljad eller att du ska få nya ansvarsområden, vilket ger dig en möjlighet att växa på jobbet.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Utbildning
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill