Från ledarskapskurs till vardag

Gästskribenter Maria Forsgren och Annika Strömsten, leg.psykologer: ”Tanken på att ledarskap ska komma naturligt, blir ofta ett hinder för den träning som behövs för att utveckla nya färdigheter.”

Projektleda | Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2015

Från ledarskapskurs till vardag

Från ledarskapskurs till vardag

Att få möjligheten att gå utbildningar på jobbet är inspirerande och givande. Men hur lyckas man förflytta sina nyvunna kunskaper, insikter och redskap in i en arbetsvardag? Det är lätt att den energin läcker ut mellan alla måsten och möten. Maria Forsgren och Annika Strömsten har många goda råd kring hur du kan jobba med träning och uthållighet – och få dina nya ledarskapstankar att bli till verklighet.

”Tänk om det märks att jag har gått en ledarskapskurs!” Nej, ingen vill framstå som en robot som rabblar fraser. Alltför många har varit med om chefer som plötsligt mekaniskt ställer frågor som ”Vad tänker du själv?” eller oväntat börjar ge positiv feedback för arbetsuppgifter som aldrig tidigare fått någon uppmärksamhet.

Som utbildare hör vi ofta hur kursdeltagare oroar sig för att någon ska upptäcka att de övar nya verktyg, att de ska göra för stora ingrepp i sin personlighet eller att det de gör ska ge intryck av att vara påklistrat.

Tanken på att ledarskap ska komma naturligt blir ofta ett hinder för den träning som behövs för att utveckla nya färdigheter. Att ledarskap kan övas är självklart om vi bryter ner det i vad det egentligen är, en palett av beteenden som kan varieras och kombineras i det oändliga.
Tänk dig i stället att du har varit på kurs i hur du hanterar något av företagets nya IT-system. Det nya systemet kräver att du ändrar ditt sätt att hantera en situation. Visst kan det kännas krångligt men du förstår att du behöver träning, kanske support när du kör fast och att det sannolikt kommer att gå lättare med tiden.

Från insikt till vardag

Alla vet att det inte räcker att tala om för folk att de ska ändra sig – ändå kan det vara svårt att acceptera att vi tycks vara så icke-rationella. Bristande kunskap om vad som påverkar människors beteende gör att vi har en övertro att kunskap automatiskt ska leda till förbättrade färdigheter. Vi underskattar svårigheten att ändra beteende.

Utbildningar inom ledarskap är ofta inriktade på att förmedla kunskaper och insikter. Teorier och modeller förklaras och nya insikter och ”aha upplevelser” ger stor tillfredställelse. Tyvärr är steget stort mellan att ha insikt till att kunna göra det skolboken säger i en konkret och vardaglig situation. Detta kräver träning och träning är ansträngande…

Det handlar ofta om att ändra en vana eller utveckla ett nytt beteendemönster i en specifik situation, till exempel att ha ögonkontakt med alla under mötet och ställa öppna frågor för att få fram information. Att förändra vanor upplevs ofta motigt på kort sikt. Att pröva något nytt väcker ett uns av osäkerhet och vanligtvis blir de positiva resultaten synliga först på lång sikt. Här stöter de flesta av oss på problem med vår uthållighet. Resultaten uteblir.

Ta hjälp!

Om vi nu kommer igång med träning kan det förstås ändå vara så att vi stöter på problem. Säkert är det så att det dyker upp en osäkerhet på om det vi gör blir bra eller kanske märker vi att det inte får den effekt på andra som vi hoppats. Med all säkerhet så känns det lite obekvämt och det dyker upp ett behov av uppmuntran. Men vi har ingen tränare! Det finns ingen som ser oss och som kan säga om vi är på rätt väg eller om det är något som behöver justeras.

Annika Strömsten, Wenell Management

Annika Strömsten, Wenell Management

Osäkerhet är förstås ingen behaglig känsla så risken är stor att vi återgår till kända hjulspår. Dessutom är det så att vardagen ofta sätter press på oss att göra saker snabbt. Då blir det viktigare att få saker gjorda än att pröva något nytt och ta sig tid att reflektera.

När kursdeltagaren kommer tillbaka från en ledarskapsutbildning är den ofta ensam med sin plan och sina mål för förändring. Ibland finns en övergripande dialog med närmsta chef kring varför man deltagit i utbildningen och vad som ska uppnås. Då förändringen i själva verket handlar om beteenden som ska utvecklas eller förändras i en specifik situation är målsättningarna oftast allt för vaga och stöd och uppföljning från chefen inte tillräcklig för att bli en hjälp för medarbetaren i sitt förändringsarbete.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det är heller inte ovanligt att chefen själv saknar nödvändig kunskap och färdigheter att ge medarbetaren det stöd och den återkoppling som behövs. Kanske saknas till och med viktiga förutsättningar för att ägna sig åt ledarskap då andra saker prioriteras och premieras.

Förändring – på riktigt

Till sist så bär utbildningsanordnaren ett stort ansvar för att kursens utformning och innehåll stödjer verklig beteendeförändring. Det är ett ständigt arbete att hålla sig uppdaterad kring den forskning som pågår. Dessutom behöver forskningen omvandlas till verktyg med högt instruktionsvärde för deltagarna.

Det vill säga inte bara ”så här förhåller det sig”, utan ”med detta som utgångspunkt bör du agera så här i den här typen av situationer”. En av de starkaste ledarskapstrenderna är att vi utvecklar vårt sätt att prata om ledarskap, vilket är den enkla biten. För att färdigheter ska utvecklas behöver konkreta beteenden övas i verkliga situationer där också effekten av beteendet utvärderas.

Många av oss har, som sagt, erfarenhet av ledare som i god tro använder skruvmejseln när hammaren hade fungerat bättre.

Har du varit på kurs?

 • Förhoppningsvis har du valt kurs med omsorg och står nu med verktyg som hjälper dig med hur du ska agera i olika typer av situationer. Om inte är det kanske dags att ge feedback och föra en dialog med din utbildningsleverantör.
 • I bästa fall har du också fått träna på hur du ska agera i olika typer av situationer och kanske har du fått feedback på hur ditt beteende påverkat andra. Känner du dig redo att ta med dig dina nyvunna kunskaper och verktyg till din hemmiljö? 
 • Det är alltså nu det börjar! Även om du är full av iver och skulle vilja bli en bättre ledare på flera sätt så ökar sannolikheten att du lyckas med förändring om du väljer ut några viktiga verktyg/beteenden som du vill träna, gärna i avgränsade situationer. Sätt ett realistiskt mål och planera ett fåtal aktiviteter som blir av. Om du genomför en sak kommer det att ge dig motivation att fortsätta med nästa.
 • Du kommer sannolikt att tycka att det nya sättet att agera känns en aning obekvämt och ansträngande. Planera gärna för en stegvis utveckling för att underlätta att du kommer igång. Om du, till exempel, vill bli bättre på att lösa problem på ett systematiskt sätt kan du börja med att; 1) Träna dig i att identifiera problemlösningssituationer, 2) titta på hur andra gör när de arbetar med problemlösning, 3)träna på att kartlägga de problem som kommer upp under era projektmöten, med hjälp av öppna frågor, 4)träna på att sammanfatta information etc.
 • De flesta av oss får, som sagt, problem med uthålligheten. Kanske kan du ta hjälp av en kollega och berätta vad du lärt och vad du övar. Be om uppmuntran och specifik feedback. Förhoppningsvis har du och din chef gjort en överenskommelse om vad du ska göra och vilka resultat ni vill se. Om inte kan du själv ta initiativ till att berätta vad du lärt be om det du behöver i form av feedback och avstämningar.
 • Till sist. Har någon av dina kollegor eller ledarna i din omgivning gått på kurs? Då är det dags att spana efter vad de gör som du tycker har en positiv effekt på dig och ditt arbete. Var generös med uppmuntran och feedback. Nya färdigheter utvecklas hos dem som tränar om de också får respons från sin omgivning och möjlighet att reflektera kring hur det nya sättet att agera påverkar andra.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda
 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Annika Strömsten och Maria Forsgren på Wenell Management arbetar med att sprida kunskapen om hur vårt sätt att agera och kommunicera påverkar vår omgivning. De har specialiserat sig på att omvandla vetenskap till verktyg som är användbara i vardagen och att ta fram nya effektiva former för färdighetsträning. Små förändringar i det egna agerande kan ge stora effekter, både på individuell och organisatorisk nivå, är deras devis. 

De är båda legitimerade psykologer med grund i beteendeanalys och i den finns nycklarna till de lagar som styr mänskligt agerande. Annika och Maria har båda omfattande erfarenhet av att träna ledare både i Sverige och internationellt. De arbetar framförallt med att utveckla ledares kommunikativa färdigheter genom träning, olika former av återkoppling och uppföljning av både beteenden och resultat.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill