Innovativ hållbar mat

Christina Skjöldebrand, CFB Creative Future Business AB: Att jobba innovativt handlar om att kraftsamla i hela systemet.

Hållbarhet | Innovation | ARTIKEL | FEB 2023

Några innovationer som Christina har varit med att ta fram är ett digitalt hjälpmedel till stöd för odlingsbeslut i vin- och äpple odling som ger användaren ett stort antal mätdata på enkelt sätt.

Några innovationer som Christina har varit med att ta fram är ett digitalt hjälpmedel till stöd för odlingsbeslut i vin- och äpple odling som ger användaren ett stort antal mätdata på enkelt sätt.

Vi i Sverige är kända för att vara innovativa i många branscher, men inte inom livsmedelsindustrin. Branschen står alltmer inför stora utmaningar och behöver bli mer innovativa i att utveckla nya matprodukter och matsystem med kopplade tjänster och processer. Samtidigt utvecklas mer hållbara lösningar för miljö och klimat.

Christina Skjöldebrand, CFB, arbetar som affärsutvecklare och innovationsledare i flera projekt hos medelstora och mindre företag inom livsmedelsindustrin.

- Livsmedel och jordbruksråvaror betraktas i allmänhet som tämligen lågteknologiska produkter. Men mängden kunskap och forskning som ligger inbäddad i produktion av en tomat eller en påse mjöl är långt mycket större än vad dagens livsmedels-konsumenter känner till. Bakom dagens grödor och produktionsdjur ligger årtionden av forskning inom bland annat genetik, växtförädling, ekologi och bioteknik. Resultatet av sådan forskning ger visserligen mer högproduktiva jordbruk och en livsmedelsproduktion som lyckats minska negativa effekter på miljö och klimat, men det räcker inte, förklarar Christina. Vi måste satsa mer på innovativa lösningar!

Christina Skjöldebrand

Christina Skjöldebrand, CFB Creative Future Business AB

De innovationsprojekt som hon leder inom livsmedels-, mat- och måltidsproduktion får ofta statligt stöd i syfte att utveckla hela branschen. Christina bidrar med gedigen kunskap som docent och tidigare professor i livsmedelsteknik vid LTH, en MBA från Göteborgs Universitet och hon belönades 1997 med Svensk Livsmedelsindustris pris för ”visionärt nytänkande med intermediär applikation i en traditionsfylld bransch.”

- Vi vill skapa en livskraftig bransch som i framtiden kan exportera vårt kunnande – att arbeta systematiskt med teknik och automation. Sverige ligger högt i rankingen vad gäller innovationsförmåga i de flesta branscher, dock inte inom livsmedelsområdet.

Vi måste kunna skapa nya framgångsrika matprodukter och moderna matsystem med koppling till tjänster och processer baserade på innovationer. Det minskar samtidigt belastning på miljö och klimat.

Några innovationer som Christina har varit med att ta fram är ett digitalt hjälpmedel till stöd för odlingsbeslut i vin- och äpple odling som ger användaren ett stort antal mätdata på enkelt sätt. Annat projekt är kopplat till sjukhus och äldreboenden där måltider individanpassas utifrån olika personers unika måltidsbehov. Ett tredje projekt kan utveckla god näringsrik mat baserad på vegetariska proteiner i skolkök.

Globala och lokala utmaningar

Få branscher har samma inbyggda komplexitet som livsmedelsbranschen. Den drivs inte fram utifrån enskilda produkter, utan det handlar snarare om att hela matsystemet behöver ställa om för att leverera den mångfald av värden som omvärlden efterfrågar, förklarar Christina.

- Mat- och dryckesprodukter skall vara billiga, säkra, hygieniska, hälsosamma, miljövänliga, färska, etiskt producerade, naturliga, närodlade, ekologiska och nationella. Samtidigt skall maten vara god att äta och dricka. En sådan gedigen kravlista uppfylls av få produkter! Livsmedel har dessutom ett starkt politiskt värde när det kommer till självförsörjningsgrad och sysselsättning - vilket ytterligare bygger komplexitet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Christina anser att de stora utmaningarna inom matsystemet kräver en helt ny kraftsamling mellan olika aktörer – på en övergripande nivå: det måste till ett innovationsorienterat arbetssätt och en gemensam viljeinriktning för att nå globala och lokala kvalitetsmål, inklusive mål för miljö och klimat.

- Livsmedelssektorns affärsstrategi är – tyvärr - ofta kostnadsledarskap (varans pris) men nu behövs också ”operativ excellens” baserad på teknik och biologi. Operativ excellens associeras till mycket stora företag men även små och medelstora företag kan uppnå det om de använder ny teknik, som digitalisering och automation. Notera att dagens typiska livsmedelsföretag har mindre än 10 anställda! Vi måste kunna visa hur dessa kan bli effektivare och mer konkurrenskraftiga, säger Christina.

I sitt företag leder Christina innovationsutvecklingen i frontlinjen och det handlar om att arbeta med ”rätt” saker:

- Oroligheter i omvärlden, energisituation, stängda gränser, klimatstörningar etc kräver att den svenska livsmedelsbranschen måste bli mer lokal och nationell. Förutom dessa faktorer tillkommer mycket svinn i livsmedelskedjans alla delar, från primärproduktion till konsument. På olika sätt måste detta minskas drastiskt och vi behöver vara innovativa inom detta område!

En förändrad livsmedelsproduktion och -konsumtion är en förutsättning för att nå de miljö- och folkhälsomål som är fastställda i till exempel Agenda 2030. För att få maten i världen att räcka till behöver bland annat produktiviteten öka på uppodlad areal alternativt att mer tillgänglig areal skapas.

Vad driver dig som innovationsledare?

Som forskare inom matområdet lärde jag mig tidigt att forskningskunskaperna måste kombineras med en verklighet. När jag för ett antal år sedan fick lära mig vad innovation är, och, inte minst, skillnad mellan innovation och forskning, blev jag helt tagen. Detta var verkligen ett sätt att arbeta som passade mig och som jag kan ha nytta av, säger Christina engagerat.

- Jag har sett och upplevt att jag måste jobba som s.k. ”prakademiker,” det vill säga någonstans mellan akademi och näringsliv, för att mina kunskaper och mitt sätt att arbeta skall kunna användas. Detta har lett fram till mitt övertygade intresse för livsmedelsinnovationer.

En stor uppgift för henne som forskare är att få leda doktorander och studenter, det väckte Christinas passion att som mentor kunna förmedla erfarenheter till unga eller mindre erfarna personer:

- Detta är skälet till att jag för flera år sedan blev mentor i Innovationsledarnas mentorprogram. Att arbeta med innovation inom ett område som berör alla – så som livsmedel - känns fantastiskt! Det är ett kollektivt arbete i ett stort kontaktnät.

Maten är så viktig för alla, betonar Christina och fortsätter: Vi måste snabbt – med innovativa metoder – se till att maten räcker, blir bättre, minskar svinn och ger mindre påverkan på klimat och miljö.

Det finns ett stort behov av utveckling av innovativ och hållbar mat, där rollen som Innovationsledare måste professionaliseras, säger Christina Skjöldebrand.

Verksamheters förmåga till innovation och att kunna ställa om är helt avgörande för en hållbar tillväxt och för den enskilda verksamhetens fortsatta relevans. Omställningen rör alla branscher och det finns ingen tid att vänta! Det väcker frågor som väcker frågor: Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Hur kommer vi i gång?

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Dela:

Artikeln är ett ideellt samarbete med Föreningen Innovationsledarna 

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige.

En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på innovationsledarna.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill